Forfatterarkiv: PUFF

Er du interesseret i præ-hospital forskning? – Studerende søges til 1-2 anden forfatterskaber samt mulighed for kandidatspeciale og videre forskning. Opstart: hurtigst muligt.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud. med. til Copenhagen Neuromuscular Center, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet 2019

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Anæstesiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital søger medicinstuderende til forskningssemester

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Medicinstuderende søges til forskningsophold (5. sem. forskerperspektivet) på Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsenheden Clinical Metabolic Physiology (CMP) søger medicinstuderende til forskning på Gentofte Hospital

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Anæstesiologisk forskningsenhed søger medicinstuderende til kandidatspeciale inden for akut mave-tarm kirurgi på Herlev-Gentofte Hospital

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår om immunsystemet og risikoen for udvikling af psykisk sygdom

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Studerende søges til plastikkirurgisk forskningsenhed på Rigshospitalet

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Copenhagen Neuromuscular Center søger ét-årig forskningsårsstuderende fra jan/feb 2019

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningssemester-studerende søges projekt hos patienter med operabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Vil du lære mere om genetik og epilepsi?

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Center for Kræftforskning på Herlev-Gentofte Universitetshospital søger en Forskningsårsstuderende til forskning indenfor lungekræft med start d. 1. februar 2019

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende til fuldt finansieret projekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen med start februar 2019

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

11.-semesterstuderende søges til klinisk forskningsprojekt om klyngehovedpine i foråret 2019 på Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. februar 2019

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende til fuldt finansieret projekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen med start februar 2019.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi på Bonkolab, Rigshospitalet

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Herlev ACES – Anaesthesia, Critical and Emergency Care Science unit –  søger medicinstuderende til medforfatterskab på systematisk review omkring præhospital triagering i masseulykker.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

1-årigt research fellowship på Harvard University Kandidatspeciale i traumatologi

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Centre for Anaesthesiological Research, Sjællands Universitetshospital Køge søger 1-2 Forskningsårsstuderende

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Er du interesseret i at arbejde med og forske i børn og unge med overvægt?

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsårsstuderende søges til projekt om træning som medicin for type 2 diabetes

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskelle i forekomsten af hudinfektioner med multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Resultater fra den kommunale helbredsscreening af nyankomne flygtninge i Danmark

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Project proposal: Nutrient status prior to birth and during childhood among young adult patients with Inflammatory Bowel Disease (IBD); a candidate/research year study in order to explore the feasibility for a PhD project

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Copenhagen Baby Heart Study søger medicinstuderende

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Studentermedhjælper til Komplikationsforskningen på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar