Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger medicinstuderende til timelønnet forskningsarbejde

Leder du efter et studiejob? Og interesserer du dig for forskning, patientkontakt og onkologi? Så er nedenstående måske et job for dig!?

Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger en medicinstuderende til timelønnet forskningsstilling (6 timet/uge). I denne stilling vil du komme til at indgå i et større projekt på tværs af afdelinger og hospitaler, hvorfor vi forventer, du både kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre. Mødetid er fleksibel, men generelt 6 timer/uge med start i januar eller februar 2020. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer mange aspekter af forskningsprocessen. Du kommer hovedsageligt til at hjælpe med dataindtastning i REDCap (databaseprogram) og logistikken i CURE studiet (Clinical Utility of circulating Tumor DNA in Gastro-Esophageal), der er et nationalt prospektivt kohortestudie. Studiet gennemføres på Rigshospitalet Genomisk Medicin, Onkologisk Klinik og Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik fra januar 2020. Som studiemedhjælper får du mulighed til at være med til at gøre et lokalt forskningsprojekt fra Rigshospitalet til et nationalt projekt i både Århus, Odense og Ålborg.

Vi forventer, du er engageret, velorganiseret og ambitiøs. Vi kan tilbyde oplæring inklusiv kursus i REDCap og erfaring med klinisk forskning i et dynamisk forskningsmiljø. Du vil blive fortrolig med Sundhedsplatformen (journalsystem), REDCap og få unik viden om øvre gastrointestinal cancer.

Ansøg med en motiveret ansøgning (max 1 A4 side) og kort CV (max 1 A4 side) til overlæge Morten Mau-Sørensen på e-mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk senest: onsdag d. 13. december 2019. Herefter afholdes løbende jobsamtaler efter nærmere aftale.

Med venlig hilsen

Lene Bæksgaard, overlæge, Onkologisk Klinik

Morten Mau-Sørensen, overlæge, Onkologisk Klinik (e-mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk, tlf.: +45 35450879)

Er du medicinstuderende og skal i gang med specialet? Ring til LFOR og kom i gang med ma- terialet!

Lungemedicinsk forskningsenhed på Bispebjerg Universitets Hospital søger 2-3 dygtige, engagerede og forskningsmindede medicinstuderende til skrivning af kandidatspeciale samt klinisk assistent arbejde på ph.d. projekter.

Har du afsat de næste seks til tolv måneder til skrivning af kandidatspeciale, ønske om at være en del af et socialt og ambitiøst forskerteam samt kombinere dette med klinisk arbejde? – Så er det måske lige dig vi står og mangler! Vi har ikke spidse albuer og tilbyder et godt, sundt og kvalitetsbevidst forskningsmiljø, hvor man hjælper hinanden med dagligdagens udfordringer. Vi laver spændende forskning inden astma og KOL, med særligt fokus på sygdomsmekanismer og nye behandlinger.

Som kandidatspecialeskrivende på lungemedicinskforskningsenhed bliver du tilkoblet en ph.d.-studerende som din ”buddy-makker” gennem forskningsspecialet og du vil blive tilkoblet dennes ph.d.-projekt som klinisk assistent. Du vil samtidig være en del af et team af medicinstuderende som arbejder på vores forskellige projekter. Under opholdet vil du få stor erfaring med:

 • Sundhedsvidenskabelig forskningsmetode, artikelskrivning,
 • Lægearbejde med ansvar for patientbesøg.
 • Kliniske procedurer som bl.a.: spirometri, FeNO, provokationstest, reversibilitetstest, assistent til bronkoskopier, priktest, blodprøvetagning, laboratoriearbejde samt EKG-optagelse og tolkning
 • Præsentation af dine resultater ved videnskabelige møder og kongresser Obs – en lille advarsel: Mange der har lavet prægraduat forskning bliver hængende i postgraduate forskning stillin- ger!

Så hvis ovenstående er noget for dig, så tøv endelig ikke med at sende din ansøgning eller spørgsmål (motiveret ansøgning max 1 side pitch 12, 1½ linjeafstand + CV-max 1 side) til nedenstående mail.

Deadline 15-12-2019 kl. 12.00, ansættelsessamtaler i uge 51. Løn efter overenskomst = 10.000 kr /mdr.

Christian Uggerhøj Wøhlk
Læge, ph.d.-studerende
cwoe0007@regionh.dk
Tlf: 30914745

Er du interesseret i et kandidat speciale inden for endokrinologi?

Vi søger en kandidatstuderende med interesse for endokrinologi til at arbejde med et lægemiddelforsøg på Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Rigshospitalet, hos Professor Ulla Feldt-Rasmussen. Læge og ph.d. Marianne Klose og ph.d.-studerende Sarah Byberg er tilknyttet projektet. Studiedesignet er et randomiseret, dobbeltblindet lægemiddelforsøg, med det vægtreducerende lægemiddel tesofensine til patienter med overvægt betinget af hypothalamisk skade.

Ansættelsen er berammet til fuld tid i et år, med start den 6. januar 2020, eller snarest muligt derefter. Som studerende vil du få kendskab til behandling og monitorering af hypofyseinsufficiens, samt viden om retningslinjer og praktisk gennemførelse af et lægemiddelforsøg.

Du vil blive grundigt oplært i procedurer relateret til deltagerbesøg og dataregistrering. Din primære opgave vil være at tilrettelægge deltagerbesøg samt at indsamle- og registrere data i tæt samarbejde med en ph.d.-studerende.

Studiet forventes at munde ud i mindst tre publikationer, hvor du som bidragsyder vil være medforfatter, og blive inviteret til at præsentere resultaterne ved en eller flere danske og internationale konferencer. Der vil være gode muligheder for at skrive et kandidatspeciale med førsteforfatterskab.

Er du interesseret, så send dit CV og en kort motiveret ansøgning senest søndag d. 15. december 2019.

Mail adresse:  sarah.byberg.01@regionh.dk

Telefon nr.: 3545 1097.

Medicinstuderende søges til forskning indenfor kirurgi og onkologiske biomarkører

Center for Surgical Science (CSS) på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Køge søger en medicinstuderende på kandidatdelen med interesse for kirurgi og onkologiske biomarkører til et forskningsår/forskningssemester.

Vi er en stor forskningsenhed med igangværende projekter inden for personlig medicin, onkologi, akut og elektiv kirurgi og mikrobiomforskning. Du vil få ansvaret for et vores projekter inden for kirurgi og onkologiske biomarkører, og vil, efter grundig oplæring, stå for inklusion og blodprøvehåndtering i dette studie. Protokol og økonomi er på plads for studiet.

Dit forløb bliver detaljeret planlagt ved din ansættelse.

Vi kan tilbyde

 • Løn under din ansættelse
 • Et godt forskningsmiljø med mere end 30 skolarer og Ph.d.-studerende
 • Mulighed for at skrive kandidatopgave med vejledning under dit ophold
 • Interne kurser i epidemiologi og statistik
 • God mulighed for første- og medforfatterskaber
 • Erfaring med klinisk forskning og artikelskrivning efter endt ophold

Vi ser helst at du kan starte senest januar/februar 2020 og være her min. 6 måneder, men gerne et helt år frem eksempelvis i kombination med forskerperspektivet på 11. semester. Tiltrædelse før eller efter januar/februar kan også være en mulighed.

Ansøgningsfrist: 1. december 2019

Har ovenstående vakt din interesse, send da en ansøgning til

Mikail Gögenur, mgog@regionsjaelland.dk, tlf 3142 9929

Timelønnet stud.med. søges til projekter på Lungemedicinsk, Herlev og Gentofte Hospital

Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger en medicinstuderende med tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen er timelønnet.

Vi forsker inden for et bredt felt af lungemedicin og arbejder med både kliniske og registerstudier. Vi søger en forskningsinteresseret medicinstuderende med hjælp til forskellige projekter indenfor sygdommen KOL.

Du vil som medicinstuderende blive knyttet til vores forskerteam og få vejledning fra erfarne kolleger og løbende feedback på de projekter, du bliver involveret i.

Vi forventer af dig, at

 • du har stor interesse for forskning
 • du er ambitiøs og ansvarsbevidst i forhold til dine arbejdsopgaver
 • du kan arbejde selvstændigt under kyndig vejledning
 • du har erfaring med forskningsarbejde og eventuelt også med statistikprogram, men dette er ikke et krav

Løn og ansættelse

Timeløn svarer til FADLs overenskomst: https://mit.fadl.dk/medlemssystem/web_satser/web_satser_for01.php

Arbejdstiden er gennemsnitligt 10 timer pr uge. Dit arbejdssted er Gentofte Hospital.

Kontakt

Pradeesh Sivapalan, læge og ph.d.-studerende, Lungemedicinsk Forskning, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, telefon 29 88 06 01.

Kort motiveret ansøgning sendes til pradeesh.sivapalan.02@regionh.dk

Forskningsårs studerende søges til forskningsprojekt

Er du interesseret i forskning indenfor affektive lidelser, søvn og døgnrytme og har lyst til at lære mere? Så har vi et spændende job til dig! Vi søger en forskningsårs studerende til et forskningsprojekt på Psykiatrisk Center København (PCK), Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA), Rigshospitalet.

Om forskningsprojektet:

Projektet har titlen:  ”SAFE-II: Udskriv med Tryghed: Kan elektronisk selvmonitorering med behandler-feedback fokuserende på søvn og søvnrytme forhindre tilbagefald af depression efter udskrivelse?”, og har som hovedformål at afklare, om man ved at stabilisere søvnrytmen gennem psykoedukation med støtte af et elektronisk monitoreringssystem kan forhindre tilbagefald af depression efter udskrivelse.  

Forsøgsdesignet er et randomiseret kontrolleret forsøg, RCT, med patienter med depression, hvor den ene gruppe får specialiseret psykoedukation vedrørende metoder til at holde en stabil tidlig døgnrytme. Dette indbefatter timing af søvn, måltider, dagslys, socialt samvær og fysisk aktivitet, samt støtte fra et specialudviklet elektronisk system Monsenso-daybuilder. Den anden gruppe får standard behandling.

Som en test af om det lykkes at holde en tidlig og stabil døgnrytme, skal der måles melatonin profiler ved start og ved afslutning af forsøget. Melatonin sekretionen udviser et for den enkelte person karakteristisk knæk om aftenen kaldet Dim Light Melatonin Onset (DLMO). Dette kan man bestemme ved at bede deltagerne lave gentage spytprøver om aftenen. DLMO er det mest pålidelige mål for døgnrytmen, og vil kunne vise om den gruppe der får psykoedukation og elektronisk støtte, har en tidligere døgnrytme sammenlignet med kontrolgruppen.

Patienterne er inkluderet i projektet i 4 uger med et besøg ved start og efter 4 uger med ugentlig telefonkontakt derimellem.

Der er aktuelt inkluderet 80 deltagere, og der skal laves melatonin profiler på 20 af de kommende deltagere. Der inkluderes kun patienter, som er henvist til et forløb på Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA). Disse kommer alle direkte fra indlæggelse.  


Vi tilbyder:

Du vil indgå i vores forskningsgruppe, New Interventions in Depression (NID) på PCK, afdeling O, IAA, Rigshospitalet, hvor du også vil få vejledning og sparring igennem hele processen, inklusiv artikelskrivning. Derved vil du indgå i et eksisterende forskningsmiljø, og der vil være god mulighed for at opkvalificere kliniske færdigheder, ligesom du vil kunne drage nytte af afdelingens store udbud af undervisning flere gange om ugen.

Projektdeltagelsen kan danne grundlag for en kandidatopgave, og du vil blive medforfatter på alle fremadrettede publikationer fra projektet.  

Vi forventer:   

Du arbejder struktureret og selvstændigt, da du skal stå for at melatonin prøverne bliver udført – du vil grundigt blive instrueret og oplært i dette, samt at håndtere prøverne. Derudover vil du kunne assistere i projektets andre elementer (inklusion, telefonkontakt, databehandling og publikation) i det omfang, der er tid og lyst.

Din arbejdstid vil være mandag – fredag kl. 08.00-15.30.

Løn: 10.000kr/måned.

Start på projektet: Så snart som muligt

Varighed: Forventelift 6 måneder evt. med mulighed for forlængelse.

Øvrig information:

Projektets metode er netop publiceret på BMC Psychiatry og en version kan hentes på: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2101-z

Hjemmesiden til NID-group: https://www.psykiatri-regionh.dk/nid-group

Send din ansøgning samt CV snarest, da vi løbende indkalder til samtaler. Ansøgning inkl. CV sendes til: Klaus.martiny@regionh.dk  NID-group, IAA, PCK, tlf.: 38647102.

Har du spørgsmål er du også velkommen til at kontakte os.

Søges: assistent til neuroforskning

Vi søger en medicinstuderende til at assistere til forskings- og udviklings-opgaver på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet.

Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioaktive isotoper. Vi råder over 7 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 2 cyclotroner og en stor radiokemienhed.  Arbejdspladsen er meget tværfaglig med nuklear medicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, radiokemikere mm. Vi udfører ca 16 000 kliniske PET skanninger om året, og har et stort fokus på forskning og udvikling.

Afdelingens profil er beskrevet andet steds: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinik-for-klinisk-fysiologi-nuklearmedicin-og-pet/Sider/default.aspx

Du skal knyttes specielt til neuroområdet med fokus på neuroonkologi og demens.

Arbejdet består af billedbehandling, dataopgørelser, database-indtastning og –søgning, og forskellige administrative opgaver, i alt 10 timer ugentligt. Arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel og efter aftale. Løn efter gældende overenskomst.

Vi foretrækker en kandidat, der:

 • Er sidst på 1 del/begyndelsen af 2 del
 • Selvstændigt arbejdende, tænkende og reflekterende
 • Interesseret i neurofagene, onkologi og billeddannelse
 • Interesseret i fysik, computervidenskab, statistik, matematik og farmakokinetik.
 • Da meget af arbejdet foregår på en arbejdsstation skal du føle hjemme med en computer på et avanceret niveau.
 • Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en forudsætning

Send venligst en motiveret ansøgning med 1 sides CV og angivelse af foreløbige karakterer og andre kvalifikationer på e-mail til lægesekretær Tina Nielsen

Tina.Vikmann.Nielsen@regionh.dk

Ansøgningsfrist 25 Nov 2019

Kommunikation sker via E-mail, hvorefter vi indkalder potentielle kandidater til samtale.

Professor Ian Law, Overlæge, ph.d, dr.med.

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET

Rigshospitalet

Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. januar/februar 2020

Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. januar/februar 2020

Interesserer du dig for forskning, patientkontakt og onkologi? Så er nedenstående måske et job for dig!

Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger en medicinstuderende til et 1-årig skolarstipendiat.

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for dit eget projekt og indgå i et større projekt på tværs af afdelinger, hvorfor vi forventer, du både kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du kommer til at stå for kontakten til patienter og logistikken i CURE studiet (Clinical Utility of circulating Tumor DNA in Gastro-Esophageal), der er et prospektivt kohortestudie. Studiet gennemføres på Rigshospitalet Genomisk Medicin, Onkologisk Klinik og Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik. Dine opgaver vil være at monitorere inklusionsraten, indtaste data i en klinisk database i REDCap samt sikre at blodprøver og biopsier bliver foretaget. Du vil indgå i samarbejde med afdelingernes læger, molekylærbiologer, bioanalytikere og sygeplejersker. Mødetid er fleksibel, men generelt hverdage ca. kl. 8-16.

Vi forventer, du er engageret, velorganiseret og ambitiøs. Vi kan tilbyde oplæring og erfaring med klinisk forskning i et dynamisk forskningsmiljø. Som en del af stipendiatet forventer vi, at du som minimum udgiver en videnskabelig artikel, hvor du bliver førsteforfatter.

Ansøgning med motiveret ansøgning (max 1 A4 side) og kort CV (max 1 A4 side) samt yderligere information og stillingen sendes til overlæge Morten Mau-Sørensen på e-mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk senest: onsdag d. 6. november 2019. Herefter afholdes løbende efter nærmere aftale.

Med venlig hilsen

Lene Bæksgaard, overlæge, Onkologisk Klinik

Michael Achiam, overlæge, Kirurgisk Gastroenterologisk klinik

Olga Østrup, laboratorie leder, Genomisk Medicin

Morten Mau-Sørensen, overlæge, Onkologisk Klinik (e-mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk, tlf.: +45 35450879)

Synaptisk densitet i menneskehjernen

Skolarstipendiat søges til forskningsprojekt på Rigshospitalet

På Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet, Blegdamsvej laver vi funktionel billeddannelse af hjernen ved brug af hjerneskanninger (Positron Emissions Tomografi (PET) og Magnetisk Resonans (MR)). Vi har mange igangværende projekter af både human og dyreeksperimentel art. (Se hjemmesiden: www.nru.dk).

Vi er aktuelt ved at implementere en ny type hjerneskanning, som er markør for synapser i hjernen. Ved at skanne raske menneskers hjerne ønsker vi bl.a. at undersøge, hvordan antallet af synapser ændrer sig med alderen og hvordan hjernen ændrer sig når den bliver frataget sanseindtryk. Ved samtidig at indsamle andre biologiske data (fx blodprøvemarkører, genotyper, hjernevolumen), spørgeskemaoplysninger (fx søvnvaner, fysisk aktivitet) og oplysninger fra neuropsykologiske tests, kan vi undersøge og beskrive sammenhænge der har betydning for synaptisk densitet og plasticitet.

Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig medicinstuderende som forskningsårsstuderende på projektet. Det indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsgruppe, samt arbejder med et mindre selvstændigt projekt. Dette projekt udføres under supervision og i tæt samarbejde med Professor, overlæge Gitte Moos Knudsen og forskningsassistent, læge Annette Johansen. Projektopgaverne inkluderer rekruttering af forsøgspersoner, lægeundersøgelser, indsamling og håndtering af biologiske prøver, samt indsamling af PET og MR-data. Det er vores forventning, at den studerende skal analysere og fortolke data og sammenskrive en artikel som kandidatopgave, som eventuelt kan resultere i en publikation.

Du vil indgå i et dynamisk og tværfagligt forskningsmiljø med bl.a. læger, neuropsykologer, ingeniører og molekylærbiologer. Du vil blive aflønnet med et skolarstipendie på 10.000 kr./md, med forventet start 01.01.2020, eller snarest derefter. Det er en fordel hvis du er på kandidatdelen og har gennemført kurset i Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, men det er ikke et krav.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Annette Johansen, læge, Klinisk Forskningsassistent, (3545 6706, annette.johansen@nru.dk)

Vejleder: Gitte Moos Knudsen, Professor, overlæge, dr.med.

Ansøgningsfrist: 7. november 2019

Send kort ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til ovenstående e-mailadresse.

Relevante specialer: Neurologi – Radiologi – Psykiatri – Nuklearmedicin

Forskningsårsstuderende i intensiv terapi.

Vil du være med til at evaluere og udvikle en ny funktion på en stor intensiv afdeling? Vil du deltage i forebyggelse af kritisk sygdom hos indlagte patienter? Er du en selvstændig og ambitiøs stud.med. med klinisk interesse?

Baggrund:

Intensiv afdeling på Bispebjerg Hospital har i foråret opstartet Udgående Intensiv Sygeplejerske funktion (UIS) som et forebyggende tiltag mod kritisk sygdom hos indlagte skrøbelige og komplekse patienter. UIS består af en specialuddannet intensivsygeplejerske, der dagligt tilser udvalgte patienter på hospitalets sengeafdelinger. Formålet med UIS er ved identifikation af den kritisk syge patient at iværksætte relevante pleje-og behandlingsplaner samt vurdere, om yderligere tiltag i form af MAT-kald (Mobilt Akut Team) eller overflytning til intensiv er indiceret og foranledige dette. UIS har en potentiel effekt på både MAT-kald og indlæggelser på intensiv, da funktionen dels er forebyggende i udvikling af kritisk sygdom og dels bidrager til tidlig identifikation af patienter med et intensiv behandlingsbehov.

Formålet med forskningsårsprojektet er at analyse UIS’ effekt på indlæggelsesforløbene hos kritisk syge patienter og derigennem bidrage til at udvikle og optimere funktionen til fremtiden.

Stud.med. søges: Til et prægraduat forskningsår, hvor du udover at skrive kandidatopgave om projektet også deltager i udvikling, dataindsamling og -analyse. Du har daglig mulighed for supervision og får derudover en unik chance for at deltage i en spændende klinisk hverdag på en intensiv afdeling. Samtidig indgår du i en stor ambitiøs forskningsgruppe indenfor anæstesi og intensiv medicin.

Hvornår: Tiltrædelse omkring 1. februar 2020.

Kontakt: Louise Pedersen, lektor, afdelingslæge, ph.d. (lped0348@regionh.dk), Intensiv Afsnit, Anæstesiafdelingen, Bispebjerg Hospital og hør nærmere, hvis du er interesseret.

Ansøgningsfrist: 15. november  2019. Vedlæg kort motiveret ansøgning, kort CV og karakterudskrift.