Spændende forskningsprojekt på Kardiologisk afd. Gentofte Hospital.

Vi søger 2-3 forskningsårsstuderende til kardiologiske forskningsprojekter på Gentofte hospital.

Du vil være sikret minimum ét eget førsteforfatter projekt, som evt. kan bruges som kandidat opgave. Endvidere vil du blive inddraget i andre samarbejdsprojekter i den grad det er relevant.  

Et projekt kan skræddersyes til den enkeltes interesser, dog har vi mange aktuelle og konkrete projekter, som du kan kobles på. Som eksempel kan nævnes nogle overordnede emner:

 • Diabetes og hjertesvigt
 • Socioøkonomi og hjertesvigt
 • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet hos ICD patienter
 • Farmakologisk behandling og arytmier
 • AMI og ICD implantation
 • Hjertesvigt og arytmier

Vi forventer:

 • Min. 6 mdrs ophold, men helst 1 år
  • Engagement
  • Selvstændighed
  • Samarbejde vedr. andre projekter (afhængigt af projektet)

Du kan forvente:

 • Min. 1 førsteforfatterskab
  • Et meget lærerigt ophold
  • Høj grad af supervision
  • Samarbejde
  • Garanteret løn ved forskningsophold >6 mdr. (også mulighed ved ophold < 6 mdr.)

Muligheder:

 • Deltagelse i nationale møder og internationale kongresser med præsentation af forskning
  • Ph.d. forløb evt. med start under studiet (den fleksible ph.d.)
  • Udenlandsophold

Om gruppen:

Vi er en dynamisk og ung gruppe bestående af omkring 30 fuldtidsforskere og en del deltidsforskere. Vi arbejder med bred kardiovaskulær epidemiologisk forskning og har adgang til nationale data, hvilket gør mulighederne mangfoldige. Gruppen ledes af Professor Gunnar Gislason, som har mangeårig erfaring indenfor kardiovaskulær forskning. Gruppen har en rigtig god publiseringsstatistik med >500 artkler i høj-impact internationale tidsskrifter. Vi har desuden et bredt internationalt samarbejdsnetværk. Vi værner om samarbejde og sociale relationer og du vil aldrig stå alene med dit projekt. Der er god vejlederopbakning. Du vil få tildelt 2-3 senior forskere som vejledere og 1 juniorvejleder (phd-studerende), som kan hjælpe dig på daglig basis. Desuden har vi en statistiker tilknyttet gruppen.

Du forventes at starte imellem august 2019 og marts 2020.

Arbejdssted: Hjertemedicinsk afd. Gentofte Hospital.

Arbejdstiden: ca. 37 timer ugentligt.

Løn: 10.000 kr. om måneden.

Ved interesse sendes kort motiveret ansøgning og CV til anne.christine.huth.ruwald.01@regionh.dk.

Ansøgningsfrist: 1.august 2019 kl. 12.00.

Mvh

Professor, overlæge, phd Gunnar Gislason

Lektor, overlæge, phd Morten Schou

Læge, phd Anne-Christine Ruwald

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt om kosten som behandling i type 2 diabetes

Skal du til at i gang med dit speciale, og kunne du være interesseret i et prægraduat forskningsår? Vi laver klinisk forskning indenfor type 2 diabetes, diætog vægttabog mangler en studerende til at hjælpe til på projektet. Som studerende vil du indgå i et tæt samarbejde med den projektansvarlige ph.d.-studerendeom at undersøge kostens effekt som behandling til type 2 diabetes.

Medicinstuderende søges til udførelse af sit specialei ForskningsenhedenunderEndokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital med start 1. august 2019, 1. september2019 eller snarest muligt.Ansættelsens varighed vil være mellem 6-12 måneder, dog helst et år.

Om forskningsprojektet

Projektet har til formål at undersøge betydningen af kostens sammensætning(dvs. fordeling af kulhydrat, fedt og protein)forpatienter medtype 2 diabetesunder et vægttab.Forsøgsdeltagerne vil blive randomiserettil at modtage en af to kosttyper, som vil blive udleveret fra forskningskøkkenet på NEXS. Undersøgelser omfatterMR-og DXA-skanninger, fasteblodprøver, sukkerbelastningstests, hjemmemålinger af kontinuerligt blodsukker, døgnblodtryk og hjerterytmeog analyse af urin og afføring

Om stillingen

Du vil indgå i et tæt samarbejde med den projektansvarlige ph.d.-studerende, Mads, samt indgå i et team afandrestuderende, ph.d.-studerende, sygeplejersker, diætisterog forskere tilknyttet andre projekter. Du vil bl.a. hjælpe til med dataindsamling, datahåndteringogdataanalysesamtse, hvad det kræves at være tovholder på et stort tværfagligt projekt.Du vil desuden komme med på videnskabelige publikationer.Vi tilbyder et højt fagligt og dynamisk miljø bestående af studerende og forskere på tværs af afdelinger og institutioner med baggrund i medicin og biologi.Arbejdstiden vil være ca. 37 timer ugentligt. Stillingenaflønnes med 10.000 kr. om månedenefter nærmere aftale.

Kvalifikationer

Ansøgere med stor interesse for klinisk forskning i bl.a. kost og vægttab foretrækkes. Derudover er det en forudsætning, at du er god til at arbejde sammen, er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstiderog har gode sprogkundskaber indenfor dansk

Ansøgning

Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Mads Thomsen på tlf. eller e-mail. Projektgruppen består desuden bl.a.af; professor, overlæge,Steen Bendix Haugaard og overlæge Thure Krarup.Ved interesse bedes motiveret ansøgning samt CV sendestilmads.norvin.thomsen@regionh.dk snarest muligt.

Mads Thomsen, læge og PhD-stud.Endokrinologisk Afdeling,Bispebjerg HospitalTlf.nr.: 25 72 42 99mads.norvin.thomsen@regionh.dk

Er du glad for store maver – og gemmer der sig en forskerspire i din ?

Er du glad for store maver

          –  og gemmer  der sig en forskerspire i din ?

Vi søger to nysgerrige og arbejdsomme forskningsårsstuderende med interesse for obstetrik til et ph.d.-projekt, der skal undersøge konsekvenserne ved anvendelse af nye WHO-kriterier for screening for graviditetsdiabetes i Danmark.

Du vil blive en del af forskningsmiljøet i Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital Hillerød, som består af en bred vifte af kompetente forskere, konsulenter, statistikere samt 12 ph.d.-studerende og 6 kandidatstuderende foruden en selvstændig klinisk forskningsenhed. Udover et stærkt forskningsnetværk vil du også blive en del af en social gruppe med humor og plads til fyraftenshygge – et sted, hvor man glæder sig til at komme på arbejde!

Arbejdet: I samarbejde med vores forskningsgruppe får du ansvaret for inklusionssamtaler med de gravide samt blodprøvetagning og målrettet objektiv undersøgelse. Derudover vil du blive oplært i at håndtere forskningsdata i REDCap og vil få dit eget selvstændige artikelprojekt.

Stipendiat som forskningsårsstuderende.

Aflønning: 10.000 kr. om måneden hvis du holder orlov uden SU. Hvis du modtager SU, har vi mulighed for at udbetale en erkendelighed på 3.000 kr. om måneden.

Tiltrædelse: 1. september 2019 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år.

Vi forventer af dig

 • Du er medicinstuderende på kandidatdelen
 • Du har gå-på-mod, er engageret og selvstændig
 • Du kan lide at arbejde med mennesker og har lyst til at bidrage til et fedt arbejdsmiljø
 • Du er en ørn til at bage – gerne lune grovboller med smør og ost, men kage kan også godtages i ny og næ 😋😁

Vi tilbyder

 • Kandidatopgave samt medforfatterskab på mindst én artikel
 • En spændende introduktion til klinisk forskning inden for obstetrik og erfaring med patientkontakt
 • En dynamisk og social forskningsgruppe samt et stort forskningsnetværk
 • Kurser og undervisning i præsentationsteknik, kritisk artikellæsning, litteratursøgning, statistik mv.
 • Oplæring i patientinklusion, blodprøvetagning, objektiv undersøgelse, fondsansøgning og databehandling

Er du den, vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation (inkl. om du tænker at bruge ½ eller 1 år) + et kort CV (max 2 sider) senest mandag den 27. maj til

Cathrine Scheuer, læge, ph.d.-studerende

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød

cathrine.munk.scheuer.01@regionh.dk

Lær at forske og skriv din egen artikel: Forskningsår indenfor kardiologi på Rigshospitalet

Vi søger fem medicinstuderende til oplæring i epidemiologisk kardiologisk forskning. Hver studerende får sit eget projekt og skal arbejde med unikke danske register data. Formålet med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem forskellige hjertesygdomme, medicinindtag og prognose over tid.

Du vil få tildelt dit eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for, samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab på mindst en anden publikation.

Du forventes at starte sidst i august 2019.

Arbejdet vil foregå på Kardiologisk afdeling B Rigshospitalet.

Arbejdstiden vil være ca. 37 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden.

Vi vil gerne have at du:

 • Er fleksibel og kan tage ansvar
 • Er interesseret i forskning
 • Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe
 • Er indstillet på at arbejde på projektet fuldtid i 7-12 mdr (helst 12 mdr)

Vi kan tilbyde:

 • Vejledning af erfarne speciallæger indenfor kardiologi
 • Forskningserfaring inden for både store og små projekter
 • Deltagelse i aktivt forskningsmiljø
 • To forfatterskaber på to artikler, som også kan bruges til kandidat/bachelor opgaven.

Med indførslen af nye studieregler kan der herske tvivl om hvilke muligheder man har for at udføre fuldtidsforskning under studiet. Ved tvivl kontakt da SUND studie- og karrierevejledning. Dertil kan man læse mere om mulighederne her: http://puffnet.dk/vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-og-studieaktivitetskrav/

Ansøgningsfristen er 31/5 inden klokken 12. Der afholdes ansættelsessamtaler den 6/6 kl 14-16.

Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@regionh.dk

Projektgruppen består bl.a. af

Professor Dr.Med Lars Køber, Rigshospitalet.

Læge, Ph.d Emil Fosbøl

Forskningsårsstuderende på kandidatdel søges til stort klinisk projekt med MR-diagnostik af kredsløbsændringer hos skrumpelever patienter

Hvor:                                               Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital      

Hvornår:                                        15.08.19 eller snarest derefter

Løn og vilkår:                              Fuldtidsansættelse med løn og gerne i 10-12 måneder (evt. kun 6 måneder)                    

Ansøgningsfrist:                        20.06.18

Projektet kort:

I dette projekt vil vi med nyudviklet MR-teknik og avanceret ekkokardiografi belyse kredsløbsforandringerne ved skrumpelever og dets følgesygdomme. Derudover er formålet at udvikle nye diagnostiske metoder til at identificere patienter, der responderer på behandlingen af deres kredsløbskomplikationer ved skrumpelever.

Dine opgaver:

 • Selvstændigt projektansvar i perioden – naturligvis efter oplæring og med assistance J
 • Screening, identificering og inklusion af forsøgsdeltagere
 • Koordinering af projektbesøg og praktisk hjælp i forbindelse med forskningsundersøgelserne
 • Kommunikation og koordinering med de diverse samarbejdspartnere og patienter
 • Registrering og indtastning af data

Hvad kan vi tilbyde dig:

 • Veldrevet og spændende projekt med rig mulighed for at snuse til avanceret kredsløbsdiagnostik med MR-scanninger og ekkokardiografi
 • Dejligt og stort forskningsmiljø med tæt samarbejde med de andre kollegaer på projektet og professor og vejleder Flemming Bendtsen
 • Mulighed for kandidatopgave indenfor emnet og evt. artikel med dig som førsteforfatter
 • Medforfatterskab på videnskabelig artikel i henhold til arbejdsindsats og evt. deltagelse til nationale og internationale konferencer

Vi forventer:

 • At du er pligtopfyldende og har gode kommunikationsevner
 • At du har lyst til at prøve kræfter med forskning og projektledelse

Interesseret eller har du spørgsmål? Ring/skriv gerne med spørgsmål og send en ganske kort motiveret ansøgning (½ side) med et kort CV (max 1 side). Samtaler afholdes i slutningen af juni eller efter aftale

                 Karen Vagner Danielsen

                 Læge, ph.d. studerende

                 Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital

                 karen.vagner.danielsen.02@regionh.dk, Tlf. 38620449/22439449

Er du interesseret i at arbejde med og forske i børn og unge med overvægt?

Baggrund: Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem. Dette er derfor en unik mulighed for at tilegne sig viden inden for dette spændende felt – og ja, det er os fra Generation XL.

På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, hvor vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvægt. Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. Vi søger en forskningsårsstuderende, der har lyst til et relevant og praktisk forskningsår. Arbejdet foregår på Holbæk Sygehus samt i Mærsk-tårnet på Panum.

Tiltrædelse: d. 01.09.2019 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år. Det er for os lige meget, om du er på bachelordelen eller kandidatdelen.
I øvrigt kan forløbet placeres på forskersporet på 11. semester eller kombineres med bachelorprojektet på 6. semester.

Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.

Arbejdsopgaver:

Kommunikation med børn og unge, der deltager i forskningsprojekterne

Tovholder på kliniske projekter

Blodprøvetagning

Fondssøgninger

Diverse ad hoc-opgaver

Vi tilbyder:

Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on erfaring
Oplæring i blodprøvetagning
Klinisk arbejde og patientkontakt
Forskning / artikelskrivning med minimum et førsteforfatterskab

Vi forventer af dig:

Du kan indgå i et team, såvel som arbejde selvstændigt
Du nyder at arbejde med mennesker
Du har gåpåmod og er imødekommende

Lyder det som noget for dig? Så send ansøgning samt CV senest onsdag 15. maj til nasas@regionsjaelland.dk

Jens-Christian Holm

Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor,

Forskningsleder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskningtil start d. 1. august2019

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre.

Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer,at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs. Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et heltår, eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder:

-Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode -Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkieti maj2020-12 månederi en dynamisk og progressiv forskergruppe
-Minimum tre artikler som førsteforfatter ogmuligviset eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen-Den ene artikelvil kunne fungere som kandidatspeciale
-Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren:
-Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
-Er struktureret, dedikeret og flittig
-Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
-Er medicinstuderendepå kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Ansøgning: Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.cominden: 23.april2019Herefter afholdessamtaler i uge 18efter nærmere aftale.

Yderligere information: Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:-Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)-Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk

Medicinstuderende søges til forskningsstudiejob og muligt kandidat speciale

Gastroenheden opstarter 2 randomiserede studier i 2019. Derfor har vi brug for en medicinstuderende der kan hjælpe os med at bygge Redcap databaser og pilot teste undersøgelsesmodaliteter. Du vil få berøring med patienter med primært leversygdom, og blive oplært i Good Clinical Practice. Hvis du ønsker det, kan du nemt gå videre i et kandidat-speciale eller forskningsår.

Det ene studie er et randomiseret, placebokontrolleret lægemiddelforsøg med statin til patienter med cirrose. Det andet studie er et randomiseret projekt med hjemmebesøg som forebyggelse mod genindlæggelse ved cirrose.

Projekterne er flerårige, og der vil være rig mulighed for at skrive bachelor eller kandidat opgave og publicere i samarbejde med forskningsgruppen.

Aflønning med timeløn efter FADL’s overenskomst, eller som forskningsårsstuderende.

Kendskab til Redcap er en fordel, men ikke et krav.

Send CV og ½ side om dig selv til:

Nina Kimer

Læge, PhD

Fellow, Bridge Translational Excellence Program

Gastroenheden, medicinsk sektion

Amager Hvidovre Hospital

Nina.kimer@regionh.dk

Tel: 38 62 19 68

Ansøgningsfrist 1. Maj 2019.

Immunsystemet og mikrobiomets indflydelse på risikoen for psykisk sygdom


– Hvordan påvirker vagotomi og dermed mulig forstyrrelse af Microbiome-gut-brain axis risikoen for udvikling af psykisk sygdom

Stud.med. søges til forskningsår pr. 1. august 2019

Vi har et spændende psykiatrisk forskningsprojekt, der er velegnet til en egnet forskningsårs-kandidat.
Forbindelsen imellem gastrointestinalkanalen, dens mikrobiom og hjernen (Microbiome-gut-brainaxis) sker delvist via n. vagus. Hvad sker der med denne forbindelse og dermed regulering af hjernens funktioner, hvis n. vagus skæres over? Det har vi mulighed for at undersøge nærmere vha
de danske landsdækkende registre. Forskningsprojektet vil undersøge sammenhængen imellem komplet eller partiel kirurgisk vagotomi og risikoen for efterfølgende at udvikle psykisk sygdom.
Vagotomi er et kirurgisk indgreb, som tidligere blev anvendt til at behandle mavesår, men behandlingen er mere eller mindre udgået. Vi vil desuden undersøge, om ung alder ved vagotomi giver en yderligere forhøjet risiko for psykisk sygdom, idet det potentielt set kunne forstyrre hjernens udvikling. Studiet forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter.
Ud over dette projekt tilbydes der også tid til, at du kan få erfaring i et klinisk studie, hvor to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose eller førstegangs depression.
Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver vil være litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater, og samskrivning
til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning, og der er adskillige andre forskningsårs- og
ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt at være 1. august 2019 og er som udgangspunkt finansieret, men vi forventer at der desuden ansøges om finansiering ved relevante fonde.
For yderligere information, kontakt venligst læge og ph.d.-studerende Sonja Orlovska-Waast
(sonja.orlovska-waast@regionh.dk) eller forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benros
(michael.eriksen.benros@regionh.dk). Ansøgningsfrist er d. 1/5-2019

Medicinstuderende søges til forskningsophold på Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet

Er du interesseret i infektionsmedicin/immunologi, og vil du gerne prøve kræfter med forskning på dit 5. kandidatsemester (forskerperspektivet)?

Viroimmunologisk forskningsenhed på Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet søger 5.semesters (kandidat) medicinstuderende til halvårligt forskningsprojekt evt. med mulighed for forlængelse i yderligere 6 måneder. Forskningsfeltet er primært sygdomme hos patienter med HIV og immunforsvarets betydning hos transplantationspatienter, men enheden forsker bredt i infektionsmedicin og immunologi, hvorfor der i høj grad er mulighed for selv at definere sit forskningsprojekt. Enheden er professionelt drevet, produktiv og med god mulighed for supervision og personlig udvikling.

Vi kan tilbyde

 • Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer.
 • Statistikkurser samt nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
 • Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 5 Ph.D-studerende og 3 medicinstuderende.
 • Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
 • Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om en førsteforfatterpublikation / kandidatspeciale (25 ECTS) samt medforfatterskaber i de projekter du tager del.
 • Mulighed for at arbejde med selvstændigt indsamlet datamateriale (laboratorieforskning eller klinisk indsamlet data) eller allerede indsamlet data efter eget ønske.
 • Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår ’ i kombination med et halvt års opsparede ECTS eller orlov.

Vi forventer at

 • Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt forskningsmæssigt niveau i forskningsgruppen.
 • Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som integreret del af din hverdag.
 • Tidligere forsknings- eller laboratorieerfaring værdsættes, men er på ingen måde et krav.

Frist for ansøgning er kl. 12.00 d. 25. marts 2019

Professor, overlæge, dr.med                        Susanne Dam                                   Infektionsmedicinsk Klinik, 8632 Susanne.Dam.Poulsen@regionh.dk                    Tlf: +45 3545 0859