Prægraduat forskningsår ved Dansk BørneAstma center, Herlev og Gentofte Hospita

Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital er en klinisk translationsforskningsenhed for børneastma som gennem kobling af klinisk og grundvidenskabelig forskning har gjort vigtige opdagelser, der har høstet stor international anerkendelse og kommer til at gøre en vigtig forskel for børneastma. DBAC er en selvejende institution, der lever af bidrag fra det offentlige og private fonde. DBAC består af 45 dybt engagerede og fagligt dygtige forskere, som i et uhøjtideligt og inspirerende miljø arbejder mod nye vigtige resultater. Se mere på www.dbac.dk og www.copsac.com  

Er du interesseret i pædiatri og astma?

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Herlev og Gentofte Hospital.

Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood” – COPSAC – fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet data og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem tæt primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.dk og www.copsac.com.

Et prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer at du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og mulighed for at forberede eget Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, der består af post docs, Ph.d.- studerende forskningsassistenter og datamanagers, statistikere, bioinformatikere, IT-support og administratorer, samt vores professor Hans Bisgaard. Dine arbejdsopgaver omfatter foruden din egen forskning deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorter der lige nu deltager i et 10 års og et 18 års besøg.

Det forslåede projekt vil omhandle en undersøgelse af komorbiditet ved astma såsom mavesmerter, hovedpine og psykiske lidelser/trivsel, med udgangspunkt i data fra vores ældste kohorte, COPSAC2000, hvor vi har gennemført et omfattende 18 års follow-up besøg med fokus på astma samt deres generel sundhed/vaner undersøgt ved standardiseret spørgsmål, registrering af diagnoser samt app monitorering af symptomer.

Se vejledningen fra SUND Studie og karrierevejledning om fuldtidsforskning her.

http://puffnet.dk/vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-og-studieaktivitetskrav/

Tiltrædelse forår/sommer 2019.

Ansøgningsfrist er d. 15. marts 2019

Kontakt:

Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: mariane.mikkelsen@dbac.dk

Medicinstuderende søges til forskningsårssemester ved Center For Evidensbaseret Psykiatri (CEBP)

Vi søger en medicinstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidensbaseret behandling i et forskningssemester fra 01.08.2019 til 31.01.2020.  Centerets formål er gennemførelse af randomiserede kliniske forsøg og udarbejdelse af systematiske reviews.

Arbejdet vil dreje sig om vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af meta-analyser og skrivning.  Der vil være mulighed for at du kan bruge vores materiale som udgangspunkt for dit kandidatspeciale. Medforfatterskab på flere af vores kommende publikationer inden for områder som du involveres i er også en mulighed.  Du kan også være med til udvikling af kurser og workshops i evidensbaseret behandling og undervisningsopgaver.

Se mere her: www.regionsjaelland.dk/cebp

Selve arbejdet er fuldtid og foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i Slagelse, Region Sjælland. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet.  

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere.

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned

Ansættelse er betinget af modtagelse af fondspenge.

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker og adj. professor Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 24965917

Ansøgningsfrist fredag den 1. Marts kl.12.00

Opstart 1. august 2019 eller snarest derefter.

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.dk)