Lauge Østergaard (næstformand)

Jeg har været medlem af PUFF’s bestyrelse siden marts 2013, hvor jeg har fungeret som sekretær og nu er næstformand. Forskningsmæssigt har jeg beskæftiget mig indenfor forskellige områder:
– Ortopædkirurgisk registerforskning på RH.
– Registeropgørelser over præ- og postgraduat forskningsproduktivitet.
– Klinisk forskning på endokrinologisk afdeling, Hvidovre hospital. Her undersøger vi GLP-1-analogers effekt på patienter med type 1 diabetes mellitus.
– Registerforskning på miljø- og arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg hospital. Her undersøger vi anerkendelsesfrekvensen af arbejdsrelaterede sygdomme blandt almen praktiserende læger og speciallæger i arbejdsmedicin.
– Registerforskning på Hjertecentret RH. Her undersøger vi blødningsrisikoen blandt patienter med akut koronar syndrom i Danmark, Sverige og USA.

Lauge redigeret (3)

Der er lukket for kommentarer.