Copenhagen Baby Heart Study søger medicinstuderende til forskningsprojekt.

I projektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søger vi et antal medicinstuderende til at lave ekkokardiografier på børn i 1 til 3-års alderen sideløbende med forskning med selvstændigt forskningsprojekter f.eks som del af BA eller KA opgave.

CBHS er et stort klinisk forskningsprojekt, der er udført i Region Hovedstaden fra 2016 til 2018. I forskningsprojektet er alle nybagte forældre på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet blevet tilbudt at få lavet en hjertescanning (ekkokardiografi) samt elektrokardiogram (EKG) af deres nyfødte barns hjerte. Derudover er der taget blodprøve fra navlesnoren på alle de nyfødte. Der er i projektet inkluderet mere end 25.000 børn.

Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger fra de involverede hospitaler. Fem Ph.d.-studerende, 15 medicin-, og tre folkesundhedsvidenskabs studerende har allerede været i gang med at bearbejde de mange data fra det omfattende studie. En del af disse mange substudier indebærer, at en del børnene skal kaldes ind igen til en eller flere opfølgende skanninger. Dette for at følge barnets hjertes udvikling.

VI SØGER:
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen af medicinstudiet til forskning kombineret med skanning i en 12-måneders periode. Vi skanner som udgangspunkt i dagtid i hverdage men der kan også forekomme enkelte aften- og weekendvagter.

VI TILBYDER:
At du bliver oplært i at udføre standardiseret ekkokardiografi på børn, og får grundigt kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkoer af børn. At du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt herunder udfærdigelse af protokol, og det forventes at din BA- eller KA- opgave munder ud i en videnskabelig artikel.

Du skal kunne binde dig til fuldtidsforskning i 12 måneder. Det forventes at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for klinisk forskningserfaring i nært samarbejde med gode kollegaer og indvielse i et stort og aktivt forskningsmiljø.

Løn: 10.000kr / måned

Start: Efterårssemestret 2020 eller hurtigst muligt

Ansøgningsfrist: 17. april 2020

Mail din ansøgning til jakob.boesgaard.norsk@regionh.dk, eller kamille.fogh.01@regionh.dk senest 17. april 2020. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede

MVH
Jakob Norsk, MD, Ph.d-studerende
Christian Pihl, MD, Ph.d-studerende
Kamille Fogh, MD, Ph.d-studerende
Ottilia Vøgg, MD, Ph.d-studerende

Kandidatstuderende/Forskningsårsstuderende søges til forskningsprojekt i hjernekræft

Vi søger studerende til vores forskning i hjernekræft på Patologiafdelingen på Rigshospitalet. Vi har nogle spændende projekter med fokus de kræftcellerne der spreder og gør at hjernekræft ikke kan helbredes.

Forskningsprojektet:Hjernekræft (glioblastom) behandles med kirurgi, kemo- og stråleterapi. Kræftcellerne i hjernetumorernes periferi spreder sig ud i naboomgivelserne sådan at tumorerne ikke kan fjernes helt med kirurgi. Det fører til tilbagefald af kræftsygdommen. Man ved meget lidt om de kræftceller der spreder sig og immunresponset imod disse kræftceller. Behandling rettet imod disse kræftceller er formentlig en forudsætning for helbredende behandling af patienter med flere forskellige kræftformer.

Formålet med projektet er at undersøge forekomsten af kræftceller og immunceller i den perifere del af hjernetumorer samt at undersøge, hvordan disse celler interagerer. 

Projektet udføres på en eller to unikke kohorter af hjernetumorer (over 1 eller 2 semestre). Kohorterne er allerede indsamlet og klar til brug. De består dels af IDH-wiltype gliomer (glioblastomer) og dels af IDH-muterede gliomer. Alle tumorerne farves immunhistokemisk med kombinationer af markører for tumorceller og immunceller. Forekomsten af cellerne og interaktionen imellem dem kvantiteres med digital billedanalyse. Alle metoderne er indkørte og PhD stud Arnon Knudsen er medvejleder på projektet. Projektet kører parallelt med et projekt, hvor der sekventeres på væv fra tumor periferien. Opdagelsen af nye markører i det projekt forventes valideret på ovenstående materiale og kan, hvis tiden tillader det indgå, som en del af projektet.

Forløb: Projektet kan køre over 1 eller 2 semestre afhængig af om der anvendes 1 eller 2 patientkohorter. Projektet kan danne baggrund for et Ph.D. forløb.

Projektstart: Fx 1. september 2020 eller 2. februar 2021.

Løn: De sidste 6 måneder af et 1-årigt projekt vil være lønnet med kr. 10.000 pr måned.

Publikationer: Projektet forventes at føre til en publikation, hvor den studerende på projektet vil være 1. forfatter eller medforfatter.

Du vil blive en del af et eksisterende forskningsmiljø og:

-Få mulighed for et individuelt vejledermøde ugentligt.

-Få mulighed for selv at præge dit projekt

-Lære at forske og præsentere dine resultater på møder og kongresser

-Lære at skrive videnskabelige artikler

-Komme med til 12th European Congress of Neuropathology 2020: http://ecnp2020.dk/

Forskningsgruppen: Aktuelt er vi 15 i forskningsgruppen og gruppen er ved at starte op på Patologiafdelingen på Rigshospitalet efter mange år på OUH. Vi har over 100 publikationer – søg på ”Kristensen BW” på PubMed. OBS: vi har flere ledige projekter.

Ansøgning: Send en kort ansøgning på mail med CV og karakterliste til professor, overlæge Bjarne Winther Kristensen, bwk@rsyd.dk. Send din ansøgning snarest da vi indkalder løbende til samtale.

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE  SØGES  TIL  STORT  KLINISK  RANDOMISERET PLACEBO  KONTROLLERET  FORSKNINGSPROJEKT  PÅ  RIGSHOSPITALET

Projektet

Metaboliske  forstyrrelser  og  overvægt  hos  patienter  med  skizofreni, der er  i  antipsykotisk  behandling  med  clozapin  eller  olanzapin,  er  et betydeligt  klinisk  problem.  35%  af  de  patienter  der  starter  i antipsykotisk  behandling  med  clozapin,  vil  inden  for  de  første  5  år udvikle  type  2  diabetes.  Trods  de  svære  bivirkninger,  er præparatskift ofte  desværre  ikke  muligt  uden  markant  forværring af  de  psykiske  symptomer.

Vi  ønsker  derfor  at  undersøge,  hvorvidt  en  tidlig  påbegyndt tillægsbehandling  med  GLP-­‐1 analogen  ozempic ®   (som  er  et  godkendt lægemiddel  til  behandling  af  type  2  sukkersyge)  kan forbedre  blandt andet  overvægt  og  metaboliske  forstyrrelser  hos  skizofrene  patienter. Det  er et  stort  klinisk  randomiseret  placebo  kontrolleret  forsøg,  hvor  vi skal  inkludere  over  100 patienter.

Som  ansat  på  projekt  skal  du  være  med  til  at  inkludere  patienter samt varetage  en  del  af kontrolbesøgene  for  de  deltagende  patienter.  Ved patientbesøgene  skal  du  blandt  andet  stå for  somatisk  undersøgelse vurdering  af  psykopatologi,  blodprøvetagning,  DEXA  scanninger og aktivitetsmåling  samt  patientsamtaler  med  udfyldelse  af  spørgeskemaer om  bl.a. patienternes  fødeindtag  og  eventuelle  misbrug.  Et  års fuldtidsarbejde  på  projektet,  vil berettige  dig  til  at  komme  med  på publikationer  udgået  fra  studiet.  Afdelingen  har  stor erfaring  med  at have  medicinstuderende  tilknyttet  og  der  er  god  mulighed  for  hjælp og vejledning,  hvis  du  har  lyst  til  at  lave  dit  eget  lille  projekt  til  f.eks. kandidatopgave  sideløbende med  dit  arbejde  på  projektet.

Vi  søger

Vi  søger  en  stud.med  der  kan  starte  pr.  1  september  2020  og  som  har lyst  til  at  arbejde  fast  på projektet  i  12  måneder.  Vi  tilbyder  dig  at arbejde  på  et  projekt  der  kombinerer  videnskabeligt –  og  klinisk arbejde.  Vi  forventer  at  du  er  omhyggelig,  engageret  og  har  lyst  til  at være  en integreret  del  af  en  aktiv  forskningsgruppe.  Vi  søger  dit scholarstipendiat  sammen (Lundbeckfonden  har  ansøgningsfrist  20/3-­‐20,  hvor  dit  CV  skal  vedlægges).

Forskergruppe

Projektet  ledes  af  Professor  Anders  Fink-­‐Jensen  (Psykiatrisk  Center København)  og  Professor Tina  Vilsbøll  (Steno  Diabetes  Center/Gentofte  Hospital).  Projekt

Hvis  du  er  interesseret  i  at  høre  mere  om  projektet,  så  kontakt forsøgsansvarlig  læge  og  PhD-­‐studerende  Marie  Reeberg  Sass  via  mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk  eller  telefon:  +45  Har  du  lyst  til  at  søge, så  skriv  et  par  linjer  om  dig  selv  og  vedhæft  et  kort  CV. Ansøgningsfrist  er  mandag  d.  16/3-­‐20  via  mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk.

Vi  glæder  os  til  at  høre  fra  dig!


Forskningsårs studerende søges til projekt om hoftefrakturer

Ønsker du at blive ortopædkirurg og samtidig ønsker forskningsmæssigt engagement, så kan vi hjælpe dig.

Patienter med hoftefrakturer er ældre og skrøbelige og behandling er multidiciplinær med deltagelse af ortopædkirurger, geriatere og anæstesiologer. Bispebjerg Hospital har gennem tiderne været førende indenfor behandlingen af hoftefrakturer og det vil vi blive ved med at være.

Vi søger derfor en medicinstuderende til fuldtidsforskning i min 6 måneder, men med mulighed for forlængelse op til 12 måneder.

Projektet

Ortopædkirurgisk, Geriatrisk og Anæstesiologisk afd har etableret en fælles arbejds- og forskningsgruppe omkring patienter med hoftefrakturer. Der er allerede igangsat flere projekter for at optimerer forløbet for patienterne. 

For at understøtte gruppen skal der etableres forskningsdatabase omkring hoftefraktur patienten med inkludering af data fra hele patientforløbet til gavn for nuværende og fremtidig forskning.

Opgaver

 • Kandidat opgave ud fra interesse
 • Etablering af fælles Redcap database på tværs af ortopædkirurgisk, geriatrisk og anæstesiologisk afd
 • Indhentning og indtastning af data
 • Praktisk hjælp med eksisterende projekter
  • Inkludering af patienter
  • Interview med patienter
  • Koordinering mellem afdelinger

Vi kan tilbyde

 • Løn under ansættelse
 • Eget skrivebord
 • Mulighed for at skrive kandidatopgave med vejledning under dit ophold
 • God mulighed for første- og medforfatterskaber ud fra database data og interesse

Vi søger en struktureret, omhyggelig, medicinstuderende der kan arbejde selvstændigt, samt har et ønske om at udvikle sine forskningsmæssige og kliniske kompetencer.

Start på projektet: Så snart som muligt

Varighed: 6 måneder evt. med mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist: 30/3-20, der vil blive holdt løbende samtaler.  

Send motiveret ansøgning inkl. CV uden personfølsomme oplysninger til thomas.giver.jensen@regionh.dk

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til:

Thomas Giver Jensen, Overlæge, Ortopædkirurgisk afd,
Tlf: 21299512, Mail: thomas.giver.jensen@regionh.dk

Henrik Palm, Administrerende Overlæge, Dr med, Ortopædkirurgisk afd,
Mail: henrik.palm@regionh.dk

Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger medicinstuderende til timelønnet forskningsarbejde

Leder du efter et studiejob? Og interesserer du dig for forskning, patientkontakt og onkologi? Så er nedenstående måske et job for dig!?

Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger en medicinstuderende til timelønnet forskningsstilling (6 timet/uge). I denne stilling vil du komme til at indgå i et større projekt på tværs af afdelinger og hospitaler, hvorfor vi forventer, du både kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre. Mødetid er fleksibel, men generelt 6 timer/uge med start i januar eller februar 2020. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer mange aspekter af forskningsprocessen. Du kommer hovedsageligt til at hjælpe med dataindtastning i REDCap (databaseprogram) og logistikken i CURE studiet (Clinical Utility of circulating Tumor DNA in Gastro-Esophageal), der er et nationalt prospektivt kohortestudie. Studiet gennemføres på Rigshospitalet Genomisk Medicin, Onkologisk Klinik og Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik fra januar 2020. Som studiemedhjælper får du mulighed til at være med til at gøre et lokalt forskningsprojekt fra Rigshospitalet til et nationalt projekt i både Århus, Odense og Ålborg.

Vi forventer, du er engageret, velorganiseret og ambitiøs. Vi kan tilbyde oplæring inklusiv kursus i REDCap og erfaring med klinisk forskning i et dynamisk forskningsmiljø. Du vil blive fortrolig med Sundhedsplatformen (journalsystem), REDCap og få unik viden om øvre gastrointestinal cancer.

Ansøg med en motiveret ansøgning (max 1 A4 side) og kort CV (max 1 A4 side) til overlæge Morten Mau-Sørensen på e-mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk senest: onsdag d. 13. december 2019. Herefter afholdes løbende jobsamtaler efter nærmere aftale.

Med venlig hilsen

Lene Bæksgaard, overlæge, Onkologisk Klinik

Morten Mau-Sørensen, overlæge, Onkologisk Klinik (e-mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk, tlf.: +45 35450879)

Er du medicinstuderende og skal i gang med specialet? Ring til LFOR og kom i gang med ma- terialet!

Lungemedicinsk forskningsenhed på Bispebjerg Universitets Hospital søger 2-3 dygtige, engagerede og forskningsmindede medicinstuderende til skrivning af kandidatspeciale samt klinisk assistent arbejde på ph.d. projekter.

Har du afsat de næste seks til tolv måneder til skrivning af kandidatspeciale, ønske om at være en del af et socialt og ambitiøst forskerteam samt kombinere dette med klinisk arbejde? – Så er det måske lige dig vi står og mangler! Vi har ikke spidse albuer og tilbyder et godt, sundt og kvalitetsbevidst forskningsmiljø, hvor man hjælper hinanden med dagligdagens udfordringer. Vi laver spændende forskning inden astma og KOL, med særligt fokus på sygdomsmekanismer og nye behandlinger.

Som kandidatspecialeskrivende på lungemedicinskforskningsenhed bliver du tilkoblet en ph.d.-studerende som din ”buddy-makker” gennem forskningsspecialet og du vil blive tilkoblet dennes ph.d.-projekt som klinisk assistent. Du vil samtidig være en del af et team af medicinstuderende som arbejder på vores forskellige projekter. Under opholdet vil du få stor erfaring med:

 • Sundhedsvidenskabelig forskningsmetode, artikelskrivning,
 • Lægearbejde med ansvar for patientbesøg.
 • Kliniske procedurer som bl.a.: spirometri, FeNO, provokationstest, reversibilitetstest, assistent til bronkoskopier, priktest, blodprøvetagning, laboratoriearbejde samt EKG-optagelse og tolkning
 • Præsentation af dine resultater ved videnskabelige møder og kongresser Obs – en lille advarsel: Mange der har lavet prægraduat forskning bliver hængende i postgraduate forskning stillin- ger!

Så hvis ovenstående er noget for dig, så tøv endelig ikke med at sende din ansøgning eller spørgsmål (motiveret ansøgning max 1 side pitch 12, 1½ linjeafstand + CV-max 1 side) til nedenstående mail.

Deadline 15-12-2019 kl. 12.00, ansættelsessamtaler i uge 51. Løn efter overenskomst = 10.000 kr /mdr.

Christian Uggerhøj Wøhlk
Læge, ph.d.-studerende
cwoe0007@regionh.dk
Tlf: 30914745

Er du interesseret i et kandidat speciale inden for endokrinologi?

Vi søger en kandidatstuderende med interesse for endokrinologi til at arbejde med et lægemiddelforsøg på Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Rigshospitalet, hos Professor Ulla Feldt-Rasmussen. Læge og ph.d. Marianne Klose og ph.d.-studerende Sarah Byberg er tilknyttet projektet. Studiedesignet er et randomiseret, dobbeltblindet lægemiddelforsøg, med det vægtreducerende lægemiddel tesofensine til patienter med overvægt betinget af hypothalamisk skade.

Ansættelsen er berammet til fuld tid i et år, med start den 6. januar 2020, eller snarest muligt derefter. Som studerende vil du få kendskab til behandling og monitorering af hypofyseinsufficiens, samt viden om retningslinjer og praktisk gennemførelse af et lægemiddelforsøg.

Du vil blive grundigt oplært i procedurer relateret til deltagerbesøg og dataregistrering. Din primære opgave vil være at tilrettelægge deltagerbesøg samt at indsamle- og registrere data i tæt samarbejde med en ph.d.-studerende.

Studiet forventes at munde ud i mindst tre publikationer, hvor du som bidragsyder vil være medforfatter, og blive inviteret til at præsentere resultaterne ved en eller flere danske og internationale konferencer. Der vil være gode muligheder for at skrive et kandidatspeciale med førsteforfatterskab.

Er du interesseret, så send dit CV og en kort motiveret ansøgning senest søndag d. 15. december 2019.

Mail adresse:  sarah.byberg.01@regionh.dk

Telefon nr.: 3545 1097.

Medicinstuderende søges til forskning indenfor kirurgi og onkologiske biomarkører

Center for Surgical Science (CSS) på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Køge søger en medicinstuderende på kandidatdelen med interesse for kirurgi og onkologiske biomarkører til et forskningsår/forskningssemester.

Vi er en stor forskningsenhed med igangværende projekter inden for personlig medicin, onkologi, akut og elektiv kirurgi og mikrobiomforskning. Du vil få ansvaret for et vores projekter inden for kirurgi og onkologiske biomarkører, og vil, efter grundig oplæring, stå for inklusion og blodprøvehåndtering i dette studie. Protokol og økonomi er på plads for studiet.

Dit forløb bliver detaljeret planlagt ved din ansættelse.

Vi kan tilbyde

 • Løn under din ansættelse
 • Et godt forskningsmiljø med mere end 30 skolarer og Ph.d.-studerende
 • Mulighed for at skrive kandidatopgave med vejledning under dit ophold
 • Interne kurser i epidemiologi og statistik
 • God mulighed for første- og medforfatterskaber
 • Erfaring med klinisk forskning og artikelskrivning efter endt ophold

Vi ser helst at du kan starte senest januar/februar 2020 og være her min. 6 måneder, men gerne et helt år frem eksempelvis i kombination med forskerperspektivet på 11. semester. Tiltrædelse før eller efter januar/februar kan også være en mulighed.

Ansøgningsfrist: 1. december 2019

Har ovenstående vakt din interesse, send da en ansøgning til

Mikail Gögenur, mgog@regionsjaelland.dk, tlf 3142 9929

Timelønnet stud.med. søges til projekter på Lungemedicinsk, Herlev og Gentofte Hospital

Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger en medicinstuderende med tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen er timelønnet.

Vi forsker inden for et bredt felt af lungemedicin og arbejder med både kliniske og registerstudier. Vi søger en forskningsinteresseret medicinstuderende med hjælp til forskellige projekter indenfor sygdommen KOL.

Du vil som medicinstuderende blive knyttet til vores forskerteam og få vejledning fra erfarne kolleger og løbende feedback på de projekter, du bliver involveret i.

Vi forventer af dig, at

 • du har stor interesse for forskning
 • du er ambitiøs og ansvarsbevidst i forhold til dine arbejdsopgaver
 • du kan arbejde selvstændigt under kyndig vejledning
 • du har erfaring med forskningsarbejde og eventuelt også med statistikprogram, men dette er ikke et krav

Løn og ansættelse

Timeløn svarer til FADLs overenskomst: https://mit.fadl.dk/medlemssystem/web_satser/web_satser_for01.php

Arbejdstiden er gennemsnitligt 10 timer pr uge. Dit arbejdssted er Gentofte Hospital.

Kontakt

Pradeesh Sivapalan, læge og ph.d.-studerende, Lungemedicinsk Forskning, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, telefon 29 88 06 01.

Kort motiveret ansøgning sendes til pradeesh.sivapalan.02@regionh.dk