Scholar-stipendiat for pædiatri-interesseret stud.med.

Vi søger en medicinstuderende til et forskningsprojekt på Neonatalafdelingen, Hvidovre Hospital. Projektvarighed 6-12 mdr. Projektet er finansieret. Start hurtigst muligt. Projektet skal undersøge den cerebrale iltning hos nyfødte. Du skal inkludere – og undersøge nyfødte. På baggrund af resultaterne vil du deltage i databehandling samt skrivning af videnskabelige artikler. Det er en fordel at have klinisk erfaring med nyfødte men ikke et krav. Ansøgningsfrist 13.05.12. Ansøgningen stiles til

Læge Line Carøe
Børneafdelingen afsnit 460
Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre

Kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt til samtale.

Spørgsmål kan besvares på Tlf. 5050 8028 eller lcs@dadlnet.dk.

 

Statakursus

På initiativ af Morten Hedegaard afholdes der fra mandag d. 21. maj til onsdag d. 23. maj (begge dage inklusiv) et kursus i statistikprogrammet Stata i København. Underviseren er Jacob Hjort fra Århus Universitet, og der er tale om et intensivt 20 timers kursus over tre dage.

Der kræves intet forudgående kendskab til programmet, som er et yderst brugbart værktøj, særligt i forbindelse med registerstudier. Med Jacob Hjorts ord går kursisten ”0 til 100 på 20 timer”! Til undervisningen anvendes prøvedata, men man er velkommen til også at medbringe egne data.

Der er plads til 12 deltagere på kurset, og pladserne besættes efter først-til-mølle-princippet. Prisen bliver omkring 2000 kr. pr. deltager, men er endnu ikke præcist fastsat, da den på solidarisk vis kommer til at afhænge af antal tilmeldte.

Praktisk info:

  • Alle deltagere bedes medbringe en bærbar PC
  • Undervisningen finder sted i dagene 21. til 23. maj i tidsrummet 8-16.
  • Nærmere information om sted (muligvis lokaler i Aldersrogade) følger
  • Der vil hver dag være frokost i form af sandwich, samt kaffe, te og lidt mundgodt i løbet af dagen
  • Tirsdag aften spiser vi, for hyggens skyld, middag sammen på en restaurant i København. Dette arrangement vil være for egen regning, og nærmere information følger

Hvis du ønsker at bekræfte din tilmelding til kurset eller har yderligere spørgsmål, så send venligst en mail til skrivtilcaro@gmail.com

Vi ses til nogle lærerige dage,

Venlige hilsner

Caroline Fussing Clausen
Kursussekretær

 

Bliv ‘Posterguide’ ved PhD Day 2011

D. 10. maj afholder PhD-skolen den årlige PhD Day. Det er en sjov og faglig dag, hvor op imod 300 ph.d. studerende networker og præsenterer deres projekter. Derudover deltager en lang række VIP’ere.

Om formiddagen skal der afvikle 29 posterwalks i gangene på Panum. Ved hver posterwalk går en gruppe på 8-10 ph.d. studerende sammen med 2 bedømmere (VIP) rundt til de ph.d. studerendes projekt-postere. Ved hver poster holder en studerende et kort oplæg og svarer på spørgsmål.

Til at følge gruppen rundt ved posterne, og til at holde styr på tiden, har vi brug for en hjælper ved hver posterwalk – en ”posterguide”.

Vi mangler stadig nogle få posterguides, og som studerende kan det være en sjov mulighed for at hører lidt om, hvad der ”rør sig” forskningsmæssigt lige nu.

Som posterguide skal man:
1) Gerne deltage i en kort ”generalprøve” d. 9. maj foran DAM auditoriet kl. 9.30 – 10.00
2) Deltage i posterwalk d. 10. maj fra kl. 9.20 til senest kl. 11.00

PhD-skolen lokker med en lækker frokostpose til alle posterguides 🙂

Hvis du vil give en hånd, så send en mail snarest muligt til: niels.haahr@sund.ku.dk. Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål.

Bedste hilsner, på vegne af prodekan Birthe Høgh og ph.d. skolelder Nils Billestrup

Niels Hoffmann Haahr

 

Månedsmøde med journal club om forstadier til type 2 diabetes

I maj måned er PUFFS månedsmøde rykket fra første tirsdag i måneden til

Tirsdag 8. maj kl 16.00 i lokale 29.01.30

David Jensen vil fortælle om sin artikel, der omhandler forstadier til type 2 diabetes. Den vigtige måltidsrelaterede insulinproduktion (inkretin-effekten) er allerede nedsat i forstadier til type 2 diabetes. Artiklen belyser virkningsmekanismer bag den nedsatte inkretineffekt man finder hos type 2 diabetes patienter, og er ikke relateret til en nedsat produktion af inkretinhormoner. Der vil være mulighed for at komme med kommentarer til artiklen efterfølgende. Ønsker man at læse artiklen før månedsmødet, kan denne rekvireres ved at sende en mail til journalclub@puffnet.dk .

Alle medlemmer og andre interesserede er velkomne!

PUFF holder månedsmøde hver måned med oplæg, hygge og foredrag.

Der vil som altid være kaffe, te og kage til mødet.

Venlig hilsen,
PUFF

Prægraduat forskningsår i infektionsmedicin/HIV

Viro-immunologisk Forskningsgruppe er baseret på Klinik for Infektionssygdomme og Reumatologi på Rigshospitalet. Gruppen arbejder med translationel forskning inden for immunforsvarets rolle ved kroniske infektioner primært infektion med HIV. Vi søger aktuelt en stud.med., som interesserer sig for HIV og immunologi, og som vil holde orlov i 1 år for at gennemføre et prægraduat forskningsår og arbejde med et projekt om HIV og diabetes. Projektet foregår i samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling.

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores gruppe samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du kan få mere information om reglerne for forskningsår på http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/.

I løbet af dit forskningsår vil du blive involveret i alle faser af forskningsprojektet herunder design af studiet, rekruttering af patienter, en god del praktisk laboratoriearbejde, dataanalyse og artikelskrivning. Der er mulighed for, at projektet kan danne basis for din kandidatopgave samt for en videnskabelig publikation. Forskningsåret er merit-givende med afsluttende eksamination og kan bruges som forberedelse til ph.d.-studie. Studenter på kandidat-delen vil blive foretrukket.

Tiltrædelse 1. august eller 1. september 2012

Kontakt læge, ph.d-studerende Julie Christine Gaardbo

Email: juliegaardbo@hotmail.com

Tlf. 26 70 06 27

Klinik for Infektionssygdomme og Reumatologi M5132

Rigshospitalet