Den gode artikel

Hvor: Haderup aud.

Hvornår: 15. marts kl. 14.00

PUFF er vært ved et spændende foredrag af den karismatiske professor Christian Torp-Pedersen om hvordan man skriver en god videnskabelig artikel. Kom og få gode tips og tricks til artikelskrivning inden for alle felter fra en af dansk kardiologis mest produktive forskere. Et hurtigt opslag på PudMed afslører at Christian Torp-Pedersen i skrivende stund har publiceret 489 artikler – så han ved hvad han snakker om!

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Den gode poster

Hvor: Adolf Hannover auditoriet

Hvornår: 21. marts kl. 16.15-18.00

 

PUFF præsenterer første del af serien videnskabsformidling:

På konferencer præsenterer man sine projekter og resultater for andre og det foregår ofte i form af poster-præsentationer. Det kan være svært at lave en professionel poster, som omfavner hele ens forskningsprojekt, uden at det drukner i for meget og for småt tekst. Layout betyder rigtig meget for, hvordan publikum modtager budskabet. PUFF afholder derfor dette foredrag som en hjælp til studenterforskere på KU.

Foredraget bliver afholdt af Anne Bundgaard, grafisk designer hos Koncern Kommunikation. Duk op og få nogle gode fif til at sammensætte den helt rigtige poster.

Det foregår onsdag d. 21. marts kl. 16.15-18 i Hannover Auditoriet og der vil være kaffe og kage.

Vi glæder os til at se Jer!

Videnskabsformidling

PUFF inviterer i foråret 2012 til 4 spændende arrangementer der omhandler forskellige aspekter af videnskabsformidling. De enkelte arrangementer annonceres med tid og sted her på puffnet.dk når tiden nærmer sig.

/AL

KMS 2012

Kl 07.00 fredag den 9. marts gik bussen fra Panum mod Sønderjylland, nærmere bestemt Århus Universitet’s Sandbjerg Gods i nærheden af Søndeborg. Vi var 15 spændte studerende fra KU, som med sommerfugle i maven kom med vores powerpoints og posters og håbede på en god weekend. Turen levede til fulde op til forventningerne!

Vi var tilsammen 106 studerende fra København, Odense og Århus til dette års Kongres for Medicins Studenterforskning. Der blev fredag og lørdag, efter en introduktion om god kongres-etikette, afholdt 3 poster-sessioner og 8 orale sessioner (foredrag på engelsk og spørgerunde på dansk). Der var en rigtig god stemning og god mulighed for at øve sig i at præsentere i et forum af andre studerende der et øjeblik senere skulle stå i samme situation. Der var rigeligt med spørgsmål fra salen og de inviterede chairmen så der opstod efter alle oplæg en god og konstruktiv diskussion om emnet. Omgivelserne blev endnu tryggere efter team-building fredag aften, hvor der på tværs af universiteterne skulle løses opgaver med deltagelse af hele gruppen. Selvom det faglige niveau var meget højt og man lærte meget, så var festmiddagen lørdag aften weekendens højdepunkt! Og vi dansede os ind i de tidlige morgentimer, før turen igen gik til København.

KMS er en enestående mulighed for at deltage i en kongres, møde andre forsknings-intresserede studerende og øve sig i at præsentere på engelsk foran mange mennesker. Desværre var det ikke mange KU’ere, som benyttede sig af denne mulighed, så dette er en opfordring til alle forsknings-aktive københavnske studerende om at deltage næste år(hvis man er indskrevet som forskningsårsstuderende og skal præsentere, betaler PhD-skolen endda deltagergebyret)!

Følg med via PUFF eller direkte på SMS (PUFF’s  søsterforening i Århus) hjemmeside om KMS.

Nils Billestrup orienterer om PhD-skolens arbejde.

Christiane præsenterer om kontinuert glukose-monitorering og detektion af natlig hypoglykæmi

Eva præsenterer om betydningen af leptin og GLP-1 for vedligeholdelse af vægttab

Anders præsenterer poster om 3′-regionen i carcinoid-tumorer

Thomas præsenterer om risikostratificering ved hjerte-kar-sygdom

Line taler om betydningen af ekstrauterin graviditet i næste generation

Christian beretter om PUFF’s arbejde for studenterforskningen i København.

Koncentreret publikum.

Carsten Bjarkam og co-chair tager imod spørgsmål fra publikum.

Sonja præsenterer om hovedtraumer og risiko for udvikling af psykiatriske lidelser

Teambuilding med (vinder-)hold 5.

Koncentration ved intens poster-session.

Forberedelse af PUFF’s SAS-kursus i flotte omgivelser under en af de (få) korte pauser i programmet.

Fordeling af borddamer/-herrer.

Forret ved lørdagens festmiddag.

Sonja modtager sin bog-gave af Benedict Kjærgaard som vinder af sessionen om neurologi og neurokirurgi.

Line efter 25 upassende jokes fra Benedict.

Fremførelse af teambuilding-sang under middagen.

Kaffe, Baileys og kage i de tilstødende lokaler.

Gennemgang af lørdag morgens løberute.

Afgang langs vandet for de morgenfriske.

Benedict Kjærgaard underholder om sin forskning inden for hypotermibehandling.

Tobias Wang holder inspirerende oplæg om komparativ fysiologi.

Deltagere foran Sandbjerg Gods

Det meste af den københavnske delegation.

/AL

Forskningsårsstuderende søges til projektet: “Natural History of Pain Associated with Melanoma”

Projektet foregår på California Pacific Medical Center Research Institute (CPMCRI) og indebære at forskningsåret afholdes i Californien.

Arbejdsopgaver:

Opgaven for den danske studerende vil være at optage kort sygehistorie mundtligt og fra journaler, lave fokuseret neurologisk undersøgelse, gennemføre 4 små spørgeskemaer omkring hhv. smerte og patienternes evne til at takle smerte, måling af ekstremitetsomkreds (lymfeødem) og deres forbrug af smertestillende medicin. VAS vurdering af smerteniveau og kortlægning af evt. sensibilitetsforstyrrelse.  Derudover vil der blive mulighed for at skrive en artikel på baggrund af resultaterne i projektet. Patienterne er malignt melanom patienter, der har undergået sentinel node biopsi og/eller komplet dissektion af lymfeknuderne i regionen for deres melanom. Formålet med projektet er at udvide vores viden om udvikling af smerte og neuropati postkirurgisk, for at forbedre forebyggelse og behandling af smerter efter kirurgi.

Kontakt er Karin Petersen MD. Projektet er et samarbejde mellem DK og USA, involverende både kirurgiske onkologer, dermatologer, anæstesiologer og neurologer. Projektet er en del af de nye samarbejde mellem CPMCRI og ph.d-skolen i København.

Ansøgning: Ved interesse skriv til: Karin L. Petersen, MD (peterskp@cpmcri.org)

Ansøgningsfrist er hurtigst muligt!

 

Forskningsår ved CPMCRI i Californien

California Pacific Medical Center Research Institute (CPMCRI) ønsker at byde 3 danske medicinstuderende velkommen.

CPMCRI råder over fantastiske forskningsfaciliteter samt mulighed for mange forskellige aktiviteter ved siden af forskningsarbejdet. Kort sagt et godt miljø, som er helt rigtigt for den ambitiøse studerende.

Der er mulighed for mange forskellige projekter således at dine egne interesser tilgodeses mest muligt. Se muligheder for projekter her: Investigators og thumbnail sketches.

Denne fantastiske mulighed er etableret som samarbejde mellem ph.d-skolen på Københavns Universitet og CPMCRI. Dette giver mulighed for indskrivelse som forskningsårsstuderende i København

Information om ansøgningsprocessen fås her: Application rules og letter of intent.

Informationsvideo:

Mere information fås ved at kontakte:

Karin L. Petersen, MD (peterskp@cpmcri.org)

 

Basalt SAS-kursus

Hvornår: 26., 27., 28. og 30. marts 2012, kl. 16.30-19.30

Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres senere) 

Antal deltagere: Maks. 20

Pris: 50 kr. (til print af kursusmateriale)

Hvad er SAS og hvem er kurset henvendt til? SAS er en statistisk softwarepakke. På kurset tages udgangspunkt i SAS Enterprise Guide, inkl. SAS-kodning. Programmet er tilgængeligt gratis for alle studerende ved SUND KU via punkt.ku.dk.

Kurset er henvendt dig, som skal til at i gang med databehandling og statistik i forbindelse med forskning. Du er SAS nybegyndere med minimal eller ingen tidligere erfaring, men du skal som minimum have bestået metodekurset, da kursetkræver en basal statistisk forståelse.

Kursets formål: Formålet er at deltageren skal kende og kunne bruge de grundlæggende SAS-funktioner og selv kunne finde og køre en statistisk test i SAS. Kurset er IKKE et statistikkursus!

Kursets indhold:

– Basal SAS forståelse og kodning

– Importering af data til SAS, f.eks. fra Excel og  SPSS

– Klargøring af data til statistik, herunder fletning af filer, rensning af data etc.

– Introduktion til statistiske tests i SAS

Undervisere: Stud. med. Alexander Lilja og stud med. Thomas Sehested. Vi er PUFF-medlemmer uddannet til SAS Instruktører på SAS Academy hos SAS Institute Danmark.

Tilmelding: Skriv en email til saskursus@puffnet.dk med navn, tlf.nr., semester samt om du er indskrevet som forskningsårsstuderende (eller skal til at indskrives).

Pladser uddeles efter først-til-mølle-princippet, dog med fortrinsret til nuværende eller snarligt kommende forskningsårsstuderende.

Med venlig hilsen

Alexander Lilja og Thomas Sehested

 


 

 

PhD day 2012

Dear Research Year Student

The Graduate School of Health Sciences has the pleasure of inviting you to participate in the PhD Day on May 10, 2012. The PhD Day is an annual event for all PhD and Research Year students at The Faculty of Health Sciences. The aim of the day is to provide PhD students a friendly and collaborative environment to present and receive feedback on their research. It is a unique opportunity for PhD and Research Year students to present and discuss their research with other students and supervisors with different backgrounds and fields of interest.

You are invited to submit an abstract and present your research in one of the scheduled parallel poster sessions. Please find further information at http://healthsciences.ku.dk/research/phd/current/phdday/

The three best poster presentations will receive prizes of 5,000 DKK.

Please, do not miss this opportunity to meet and network with other PhD students and academic staff in a friendly and inspiring atmosphere. The PhD Day is your day as a PhD student at The Faculty of Health Sciences.

Submit your abstract no later than March 2nd. You will find the submission link on the PhD Day website.

We look forward to seeing you.

Yours sincerely

Birthe Høgh (Professor, Vice-Dean for Research)

Nils Billestrup (Professor, Head of the Graduate School of Health Sciences)

 

Studiejob på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET

Søges assistent til neuroforskning

Vi søger en medicinstuderende til at assistere til forskings- og udviklings-opgaver på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet.

Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioaktive isotoper. Vi råder over 4 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 2 cyclotroner og en stor radiokemienhed.  Arbejdspladens er meget tværfaglig med nuklear medicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, radiokemikere mm. Vi udfører ca 5000 kliniske PET skanninger om året, og har et stort fokus på forskning og udvikling. Afdelingens profil er beskrevet andet steds: http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Diagnostisk+center/Klinisk+Fysiologisk+og+Nuklearmedicinsk+Klinik/Forskning/

Se Årsberetninger.

Du skal knyttes specielt til neuroområdet med fokus på neuroonkologi.

Arbejdet består af billedbehandling, dataopgørelser, database-indtastning og –søgning, og forskellige administrative opgaver, i alt 10 timer ugentligt. Arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel og efter aftale. Løn efter gældende overenskomst.

Vi foretrækker en kandidat, der:

  • Er sidst på 1 del/begyndelsen af 2 del
  • Selvstændigt arbejdende, tænkende og reflekterende
  • Interesseret i neurofagene, onkologi og billeddannelse
  • Interesseret i fysik, computervidenskab, statistik, matematik og farmakokinetik.
  • Da meget af arbejdet foregår på en arbejdsstation skal du føle hjemme med en computer på et avanceret niveau.
  • Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en forudsætning

Send venligst en 1 sides CV med angivelse af foreløbige karakterer og andre kvalifikationer på email til lægesekretær Mette Myltoft mette.myltoft@rh.regionh.dk

Ansøgningsfrist 14. feb 2012

Ian Law, Overlæge, ph.d, dr.med.

Rigshospitalet