Semesterstart i PUFF: Månedsmøde d. 7. feb

Semesterstart i PUFF
PUFF byder velkommen til et nyt semester med mange spændende nye aktiviteter for forskningsinteresserede.

Første månedsmøde er den 7. februar kl. 16:15 i Store Mødesal.

Vi starter med Hvordan kommer man i gang med at forske? v/ formand Christian Ovesen

Herefter vil der være ordinært månedsmøde.

Alle er velkommen!

 

Nye prægraduate skolarstipendier på RH

Følgende er sakset fra RH’s intranet:

Er du Rigshospitalets kommende skolarstipendiat?

Rigshospitalets forskningsudvalg opfordrer medicinstuderende med forskerambitioner til at ansøge om 1-årigt skolarstipendium. Første ansøgningsfrist er 10. januar 2012.

Forskningsudvalget har, som et nyt bevillingsområde, besluttet at opslå et antal 1-årige skolar-stipendier, som kan søges af medicinstuderende til at hellige sig forskning på fuld tid.

– Forskningsudvalget ønsker at støtte dette område, da udbuddet af skolarstipendier fra eksterne fonde er faldet, samtidig med at der blandt RH’s medicinstuderende er en stigende interesse for at forske, siger professor, dr. med. John Vissing, Neurologisk Klinik – formand for forskningsudvalget – og fortsætter:

– Det er ud fra mange hensyn ideelt at starte sin forskerkarriere tidligt, og forskningsudvalget ser det som en vigtig opgave at understøtte dette vækstlag for fremtidig forskning på Rigshospitalet.

Forskningsudvalget vil fremover 2 gange om året uddele et antal 1-årige skolarstipendier.

Ansøgningsfrister i 2012

  • 10. januar 2012
    (Der vil blive taget stilling til ansøgningerne på et møde i forskningsudvalget den 9. februar 2012.)
  • 31. maj 2012
  • 6. december 2012

Skolarstipendierne uddeles henholdvis med henblik på start i februar og september 2012 samt februar 2013, således at det også følger semesterstart.

Ansøg om 1-årige skolarstipendier her

Brug for en pause fra studiet – forskningsår?

Kunne du tænke dig at forske i intervaltræning og insulinfølsomhed?

Vi søger en studerende til forskningsår i et projekt om høj intensitets intervaltræning (HIIT) og diabetes. Projektet foregår som et træningsstudie, hvor vi vil undersøge effekten af intervaltræning på insulinfølsomheden i skeletmuskulaturen hos Type 2 diabetikere.

Du vil indgå i alle aspekter af et humant forsøg og gennem projektet få et indgående indblik i lægevidenskabelig forskning. Du vil blive oplært i at udføre diverse humanfysiologiske undersøgelser, konditionstests, planlægning af træningssessioner, anlæggelse af venflons, blodprøvetagning, DXA scanning, biokemiske analyse metoder, deltagelse ved arbejdstests og på forsøgsdage samt meget andet.

Studiet foregår på Center for Sund Aldring, Xlab i samarbejde med en læge og en medicinstuderende ansat på projektet. Du udfører det som forskningsårsstuderende/ scholarstipendiat og kan selvfølgelig anvendes som din kandidatopgave. Hvis du er stud.med. skal du helst have afsluttet 9. semester. Projektet kræver tilstedeværelse på fuld tid, og du skal derfor kunne tage orlov fra studiet i min. 6 måneder, gerne 12.

Start snarest muligt, senest 1. februar 2012.

Kontakt

Læge, videnskabelig assistent, Helene Pape Pedersen
hppe@sund.ku.dk
Tlf. 23 32 79 97
Center for Sund Aldring, Xlab
Biomedicinsk Institut
Bygning 12.4.

Dansk BørneLunge Center søger prægraduat forskningsårsstuderende

Dansk BørneLunge Center søger prægraduat forskningsårsstuderende til forskningsopgave i Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium.

Dansk BørneLunge Center (DBLC), Børneafdelingen Rigshospitalet, varetager undersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne med arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium er en integreret del af DBLC og Laboratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle patienter som led i den daglige klinik, dels på udvikling af nye metoder og tilpasning af gamle metoder til måling af især små børns og svært lungesyge børn og unges lungefunktion.

Indeværende projektet vil med DBLC’s unikke apparatur undersøge ny teknik til bestemmelse af begyndende lungeskade hos børn i alle aldre, som potentielt kan have stor betydning for behandlingen af børn med de arvelige, kroniske lungesygdomme Cystisk Fibrose (CF) og Primær Cilie Dyskinesi (PCD). Metoden benævnt Multiple Breath inert gas Washout (MBW) giver store forventninger til påvisning af lungeskader før andre lignende lungefunktionsmetoder og længe før symptomgennembrud. MBW er for første gang etableret i Danmark under Dansk BørneLunge Center på Rigshospitalet.

Under ansættelsen vil du skulle medvirke i flere delstudier, men særligt varetage gennemførelsen af metodestudier, der har til formål at validere og udvikle MBW metoden. Udover MBW foretages en række andre avancerede lungefunktionsundersøgelser, såsom helkropspletysmografi, maksimal iltoptagelse og diffusionskapacitet.

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært i de forskellige lungefunktionsmetoder. Via supervision fra erfarne kollegaer vil du efterhånden selvstændigt varetage målingerne. Ansættelsen giver selvsagt et grundigt kendskab til forskellige lungesygdomme indenfor pædiatri. Du bliver medlem af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, biologer, bioanalytikere, sekretærer, phd-studerende og OSVAL-studenter.

Ansættelsen er for et år og i henhold til beskrivelserne af Prægraduat Forskningsår på www.sund.ku.dk.

Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse 1. februar 2012.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til:

Kent Green
Klinisk assistent, PhD-studerende
Dansk BørneLunge Center
Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kent.green@rh.regionh.dk

 

 

PUFF statistikkursus

Kurset løber over 5 eftermiddage af 2 timer. Der undervises i basal statistik med brug af excel til de statistiske beregninger. Der vil være nogle hjemmeopgaver fra gang til gang, så du bliver trænet i at bruge funktionerne i excel. Du skal medbringe din egen pc med microsoft excel  2007 eller 2010. 
 
Tid:

Tordag d. 10/11 kl. 13.30-15.30
Fredag d. 11/11 kl. 13.30-15.30
Torsdag d. 24/11 kl. 13.30-15.30
Fredag d. 25/11 kl. 13.30-15.30
Fredag d. 2/12 kl. 13.30-15.30
 
Sted:     Bispebjerg Hospital, klinisk biokemisk afdeling, bygn. 6, konferencerummet på 2.sal
 
Underviser: Henrik Jørgensen
 
Deltager gebyr: 50 kr. 
 
Max. Antal deltagere: 20
 
Tilmelding: SENEST d. 7/11. Som PUFF-medlem tilmelder du dig ved at indbetale 50 kr. til: Reg. Nr.: 6610 Konto nr.: 2830440. Ved betalingen skriver du statistikkursus, navn og e-mail adresse.

Foredrag i videnskabsetik

Hvornår: Onsdag d. 23. november 2011, kl. 16.15
Hvor: Store mødesal

Skal du lave forskning kan du ikke undgå at skulle indtænke etik. PUFF ønsker derfor at give en god introduktion til vores videnskabsetiske system i Danmark.

Afholdes den 23. november kl. 16.15 i store mødesal på Panum

Foredragsholdere:

Lektor Peter Rossel: Det historiske grundlag for det moderne videnskabsetiske system

Specialkonsulent Susanne Pihl Jakobsen: Komitesystemets opbygning, patientrettigheder, anmeldelsespligt og risikovurdering

 

Tilbage

 

Forskningsprojekt om kronisk sygdom og seksuel dysfunktion

Kandidat/bachelor studerende søges til projekt om kronisk sygdom og seksuel dysfunktion

Projektet er en del af et større tværfagligt projekt i RH omhandlende kronisk syge patienter og sexuel dysfunktion. Dette er et relativt uudforsket område og der er evt. mulighed for publicering samt at fortsætte med en ph.d.

For nuværende mangler vi en bachelor/kandidat studerende til at se på andre sammenlignelige lande mhp. om der forefindes validerede spørgeskemaer inden for området.

Disse spørgeskemaer kan fx. centreres omkring:
– Er der lavet validerede skemaer inden for området.
– Spørges der ind til sexuel dysfuntion blandt plejepersonale/læger.
– Hvad er eventuel årsag til at dette ikke gøres?
– Etc.

Perioden er oplagt til forårssemesteret 2012, men der kan opstartes fra dd.

Vi mødes på sexologisk klinik, rigshospitalet.
Jeg kan kontaktes på:
Tlf: 27 29 28 71
Mail: cramer100@gmail.com

Der er rigeligt af interesserede vejledere og medvejledere.
Fx. Inge Eidemark, overlæge, nefrologisk afd., RH.
Ellids Christensen, overlæge og klinisk lektor, sexologisk klinik, RH.

Med venlig hilsen
Maja Cramer