Foreninger: Farmakologi

Dansk Selskab for Farmakologi og Toksikologi (DSFT)
Dansk organisation interesseorganisation med fokus på farmakologi, toksikologi og medicinalkemi.

British Pharmacological Society (BPS)
Britisk funderet interesseorganisation.

The International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR)
International organisation for farmakologer. Arrangerer WorldPharma kongressen.

Tilbage

Der er lukket for kommentarer.