Foreninger: Klinisk biokemi

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB)
Tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab. Yder støtte til kongresdeltagelse, primært til yngre medlemmer.


Tilbage

Der er lukket for kommentarer.