Foreninger: Oto-rhino-laryngologi

Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved- og Halskirurgi (DSOHH)
Tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab. Afholder løbende møder og foredrag. Har på hjemmesiden en oversigt over relevante legater, som kan søges til forskning og konferencedeltagelse.

Dansk Laryngologisk Selskab (DLS)
Tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab. Uddeler støtte til deltagelse i konferencer, dog kun til medlemmer.

Dansk Rhinologisk Selskab
Tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab. Uddeler et rejselegat til yngre læger.

Tilbage

Der er lukket for kommentarer.