(Pr. august 2016)

Studiefremdriftsreformen er blevet revideret pr. 1. sept. 2016. Det betyder bl.a. at KU har ændret orlovsreglerne og indført et studieaktivitetskrav.

Derfor har PUFF i samarbejde med SUND Studie- og Karrierevejledning lavet denne oversigt over hvornår og hvordan du kan få mulighed for at lave fuldtidsforskning under studiet.

Husk altid at tjekke din Uddannelsesside på KUnet for de præcise regler og til- og afmeldingsfrister.
Kontakt SUND Studie- og Karrierevejledning, hvis du er det mindste i tvivl.

Studieaktivitetskrav
Det nye krav betyder, at man skal bestå min. 45 ECTS pr. studieår gældende fra 1. sept. 2016. Kravet er akkumulativt – dvs. at man kan ‘spare op’ af ECTS.
Ex. kan man tage 30 ECTS i løbet af 3 semestre, så man består 90 ECTS. Derved kan man undlade at bestå ECTS på et senere semester.

Orlovsregler

  • Bachelorstuderende kan få ét semesters orlov uden begrundelse.
  • Kandidatstuderende, der er startet på kandidaten inden 1. sept. 2016 er på en overgangsordning og kan få ét semesters orlov efter 1. feb. 2017, med mindre de allerede har holdt de 2 semestres orlov, som man tidligere kunne holde.
  • Kandidatstuderende, der starter på kandidaten 1. sept. 2016 eller senere kan ikke få orlov uden begrundelse.

For alle gælder det, at orlovsperioden tæller med i den maksimale studietid.
Af din studieordning fremgår det, hvad den maksimale studietid er for dig.

Hvornår under bacheloren?
På bacheloruddannelsen kan du f.eks. gennemføre 3 semestre på hver 30 ECTS. Derefter kan du holde ét semester fri til f.eks. forskning. Derudover kan du holde ét semesters orlov og således forske i sammenlagt ét år.

HUSK at dette år vil tælle med i den maksimale studietid, og du vil derfor have ét år mindre til at bestå de resterende dele af din uddannelse.
Tjek din maksimale studietid og hvor meget du mangler for at blive færdig inden for denne tid.

Hvornår under kandidaten?
På kandidatdelen kan studerende, der er optaget på en kandidatuddannelse pr. 1. sept. 2016 ikke tage ubegrundet orlov.
I stedet kan man spare op og gennemføre 3 semestre på hver 30 ECTS, og derved have et efterfølgende semester uden ECTS.
Dette kan f.eks. kombineres med det 5. semester på 2015-ordningen, hvor man kan vælge forskningsperspektivets mulighed for at have et semester med et forskningsophold og skrive speciale.

Studerende der er startet på kandidaten før 1. sept. 2016 har mulighed for ét semesters orlov pr. 1. feb. 2017, hvis man ikke tidligere har holdt to semestres orlov.

HUSK at semestre hvor man enten holder orlov eller fri pga. opsparede ECTS tæller med i den maksimale studietid, og du vil derfor have mindre tid til at bestå de resterende dele af din uddannelse.
Tjek din maksimale studietid og hvor meget du mangler for at blive færdig inden for denne tid.

Tjek af studieaktivitet
KU har besluttet, at man én gang pr. studieår vil tjekke om alle studerende har bestået 45 ECTS i det forgangne år. Hvis man ikke har bestået min. 45 ECTS, vil man få et varselsbrev med besked om, at man skal bestå de 45 ECTS i løbet af det næste studieår.

Hvis man ikke har bestået min. 45 ECTS efter dette år, vil man blive udskrevet af uddannelse.