Stud.med søges til forskningsår i kardiologi ved Harvard Medical School

Forskningsprojektet skal udføres i Boston ved Cardiac Imaging Core Laboratory (CICL), Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School.

Du vil komme til at stå for dit eget projekt, hvor du kan forvente mindst et førsteforfatterskab, og der vil være rig mulighed for at blive tilknyttet andre projekter i løbet af forskningsåret. Forløbet er en unik mulighed, for at få forskningserfaring i et spændende og internationalt miljø, og lære fra verdens førende forskere inden for kardiologi og ekkokardiografi.

Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i en database med ca. 3000 HIV positive patienter, hvoraf ca. 900 har fået foretaget ekkokardiografi. Din opgave bliver primært at stå for de avancerede funktionsanalyser af myokardiet opnået ved ekkokardiografi af disse patienter. Der foreligger protokol som skal bruges til at søge midler til løn og udenlandsomkostninger, hvilket skal opstartes så hurtig som muligt. Optimalt kan forskningsåret begynde fra juni/sommeren 2018, hvis midlerne findes. Vi ser helst at du bruger et helt år på projektet, men hvis dette pga. af fremdriftsreform ikke er muligt, kan et halvt år også være en mulighed.

Der er ingen formelle krav til dig som studerende, men tidligere forskningserfaring og bekendtskab med databehandling, samt kendskab til STATA vil være en fordel.

Hvis du er interesseret, så send CV og en motiveret ansøgning (maks. 1 side) senest d. 16/2-2018 til : Stud.med Anne Marie Reimer Jensen (annemarie.reimerjensen@gmail.com) og læge, Ph.D. Tor Biering-Sørensen (tor.biering@gmail.com)

Samtaler med potentielle kandidater forventes at ske slut februar over Skype

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Er du interesseret i ortopædkirurgi, og ønsker du at prøve kræfter med at forske?

Er du interesseret i ortopædkirurgi, og ønsker du at prøve kræfter med at forske? Det kan være du har lidt fritid eller ønsker at lave et projekt til din bachelor- eller kandidat- ,eller 11 semesters forskning?

Hvis noget af ovenstående lyder interessant, så kan det være at vi har et projekt til dig.
På Herlev-Gentofte Hospital har vi samlet alle yngre forskere indenfor ortopædkirurgi i en
forskningsenhed på Gentofte matriklen. Igangværende projekter er indenfor alloplastikkirurgi, skulder/albuekirurgi og håndkirurgi.

Vi er lige nu 4 PhD-studerende og 2 medicinstuderende i gruppen, og holder ugentlige
forskningsmøder. Hvis du søger et prægraduat forskningsår kan vi eventuelt også tilbyde klinisk arbejde på et vikar-hold som assisterer til operationer, samtidig med at vi søger midler til resten af lønnen sideløbende.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud Med søges til Forskningsprojekt om Svær Astma!

Dygtig og engageret stud. med. søges til spændende og klinisk relevant forskningsprojekt om Svær Astma.

Vær med til opstarten af et nyt nationalt behandlings- og forskningsregister, der skal undersøge svær astma i Danmark, og effekten af de nyeste behandlinger.

Vi søger en stud.med., som har lyst til at bruge min. 6 mdr på fuldtids forskning, og deltage i opbygningen af svær astma registeret

Som prægraduat forsker vil du
– få ansvar for dit eget forskningsprojekt, og du vil skulle udarbejde forsøgsprotokol, indsamle data, og skrive en originalartikel.
– få grundigt kendskab til metoder indenfor udredning og behandling af svær astma, samt en indføring i kliniske forskningsmetoder og statistik.
-blive en del af en stor og aktiv forskningsenhed, med mange yngre forskere

Projekt strækker sig over 6 måneder, med start medio februar 2018, eller snarest derefter.

Projektet kan foretages som en del af et forskningssemester, eller under orlov fra studiet. Projektperioden kan eventuelt forlænges i op til 12 mdr, afhængigt af dine muligheder for orlov.

Lønnen udgør 10.000 kr/mdr og det foregår på Bispebjerg Hospital.

Vi er Danmarks største Lungemedicinske Forskningsenhed, med en mangeårig videnskabelig produktion indenfor astma. Vi har mange studerende hos os i præ-graduate forløb, et godt socialt sammenhold og et godt akademisk miljø.

Lyder det som noget for dig?

Send en motiveret ansøgning (max 1) side til:

Celeste Porsbjerg,

Overlæge, klinisk forskningslektor
Formand for Dansk Svær Astma Register
Celeste.porsbjerg@regionh.dk
Telefon: 29171620
Du er også meget velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål til projektet.
Vi ser frem til at høre fra dig!

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Timelønnet medicinstuderende til et klinisk forskningsprojekt

Vi søger en timelønnet medicinstuderende til at hjælpe os med det praktiske i forbindelse med et klinisk randomiseret multicenter studie “CORTICO-COP”, som kører på Bispebjerg Hospital .

Den studerende skal foretage ambulante opfølgninger på vores patienter i københavnsområdet, primært som hjemmebesøg. Nogle opfølgninger kan tages direkte på hospitalet. Opgaverne omfatter blodprøvetagning, udførelse af lungefunktion og udfyldelse af spørgeskemaer mv.

Man vil blive grundig oplært, men vi forventer man kan arbejde selvstændigt og kan udvise en vis fleksibilitet.

Timeantallet vil variere mellem ca 3-8 timer ugentligt (samlet på en enkelt hverdag).

Det drejer sig om en ansættelse med tiltrædelse snarest muligt og frem til slutningen af oktober 2018.

Vi foretrækker en kandidatstuderende med klinik erfaring.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte mig på email: pradeesh.sivapalan.02@regionh.dk

Ansøgning og CV sendes til samme email.

 

Med venlig hilsen

Pradeesh Sivapalan

Læge, Ph.d.-studerende

Herlev og Gentofte Hospital

Lungemedicinsk Forskningsenhed

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud. med. søges til forskningsprojekt om idiopatisk lungefibrose

Har du interesse for de interstitielle lungesygdomme? Vi søger en motiveret og forskningsinteresseret medicinstuderende til deltagelse i et projekt om idiopatisk lungefibrose (IPF) på vores forskningsafdeling på Gentofte hospital.
Vi har et fleksibelt arbejdsmiljø med en afslappet omgangstone og en kultur, hvor vi hjælper hinanden. Du vil som ny forskningsårsstuderende hurtigt føle dig som en del af holdet. Vi lærer gerne fra os, og du vil daglig lære om forskningsmetodologi, statistik, lungemedicin mm., som du vil kunne bruge i dit senere arbejde som læge og forsker. Afdelingen er i rivende udvikling, og omfatter for tiden 5 ph.d-studerende og 1 forskningsårsstuderende.

Gentofte hospital er et af kun tre danske hospitaler, hvor IPF behandles. Denne højt specialiserede funktion giver os rigtigt spændende forskningsmuligheder. Vi har derfor etableret en prospektiv multicenter kohorte (PFBIO) med patienter som diagnosticeres med IPF. Patienterne følges med halvårlige kontroller, hvor der tages blodprøver til biomarkører og indsamles data om lungefunktion, scanningsfund mm. Denne kohorte er
unik i Danmark og på et højt internationalt niveau. Kohorten omfatter i skrivende stund 130 patienter fra Gentofte og Aarhus hospital og der inkluderes ca. 60 nye patienter om året.

Dine arbejdsopgaver bliver delt mellem dit eget projekt (litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af vores fælles kohorte (patientbesøg, dataindsamling mm.). Vi har en del idéer til gode projekter baserede på PFBIO kohorten, der ville kunne passe en forskningsårsstuderende. Men vi glæder os også til at høre dine idéer!

Dette kan vi tilbyde dig
– Du arbejder med et eget projekt, som du selv er med til at definere. Vi hjælper dig med udformningen og afgrænsning af projektet i det omfang det er nødvendigt
– Du bliver del af en aktiv forskergruppe og får grundig vejledning af vores ph.d.-studerende og specialister indenfor lungemedicin og interstitielle lungesygdomme
– Alt efter interesse og arbejdsindsats forventer vi at du kan publicere én artikel efter et år

Dette forventer vi af dig
– At du kan arbejde fuldtid i mindst 6 mdr. og helst 12 mdr. med start snarest men senest marts 2018
– At du er målrettet og selv tager ansvar for dit projekt
– At du hjælper med vedligeholdelse og udvidelse af PFBIO-kohorten

Lønnen udgør 10.000 kr./mdr.

Lyder det spændende?

Kort motiveret ansøgning (max 1 side) sendes til Nils Hoyer, læge, ph.d.-studerende (nils.hoyer@regionh.dk).

Ansøgningsfrist 21. januar 2018. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon!

Nils Hoyer, læge, ph.d.-studerende (nils.hoyer@regionh.dk) (38 67 42 00)
Saher Shaker, overlæge ph.d. (saher@dadlnet.dk)
Torgny Wilcke, overlæge ph.d. (Jon.Torgny.Wilcke@regionh.dk)

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Skolarstipendiat med interesse for pædiatrisk hæmatologi og pulmonologi søges

Medicinstuderende på kandidatdelen søges, til forskergruppe der arbejder med at afdække baggrunden for alvorlige lungekomplikationer efter stamcelletransplantation hos børn. Studiet består dels i at opgøre behandlingsresultater for de seneste 15 år, og dels i at gennemføre en prospektiv undersøgelse, hvor nye metoder for måling af lungefunktion bliver testet på børn der gennemgår en stamcelletransplantation. Målet er at udvikle metoder til tidligere og bedre diagnostik og behandling.
Studierne giver mulighed for indsigt i pædiatrisk immunologi og hæmatologi på højt specialiseret niveau, såvel som detaljeret kendskab til forskellige mål for lungefunktion hos børn. Der er mulighed for at skrive kandidatopgave og for selvstændig videnskabelig publikation.
Spørgsmål og ansøgninger kan sendes til hilde.hylland@gmail.com.
Ansøgningsfrist er d. 4.10.
Hilde Hylland Uhlving, læge PhD og Klaus Müller, professor, Dr.Med

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Medicinstuderende søges til at indgå i vores forskningsenhed for avanceret hjertesvigt og hjertetransplantation

Til besættelse snarest søges medicinstuderende til Rigshospitalets enhed for avanceret hjertesvigt under Kardiologisk afdeling. Du vil arbejde tæt sammen med afdelingens læger og sygeplejersker med forskellige forskningsprojekter. Projekterne vil både være invasive studier med hjertekateterisation samt databasestudier. Afhængig af erfaring og evner, vil der være mulighed for at opnå forfatterskab på artikler. Stillingen er fuldt finansieret.

Vi forventer at
-du er engageret og vil lære at forske
-kan lægge 6-12 mdr. i dit forskningsophold
-kan starte snarest muligt, dette er dog ikke et krav

For yderligere information kan henvendelse rettes til;
Læge Emil Wolsk
Emil.wolsk@regionh.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

DANSK BØRNELUNGECENTER OG CF-CENTER KØBENHAVN, RIGSHOSPITALET SØGER FORSKNINGSINTERESSERET STUD. MED.

Dansk BørneLunge Center (DBLC), BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, varetager undersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne med arvelige lungesyg-domme fra hele Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium er en integreret del af DBLC og Laboratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle patienter som led i den daglige klinik, dels på udvikling af nye metoder og tilpasning af gamle metoder til måling af især små børns og svært lungesyge børn og unges lungefunktion. Læs mere her: www.DBLC.dk

Vi søger en engageret og selvstændig forskningsinteresseret studerende til at varetage sit eget, af-grænsede forskningsprojekt samt til at medvirke i flere delstudier og efter behov og i samarbejde med laboratoriets øvrige ansatte, deltage i laboratoriets lungefunktionsmålinger på børn udenfor projekterne. Projektet vil være fuldt finansieret inkl. løn, med fleksible arbejdstider. Flere igangvæ-rende og kommende projekter fokuserer på diagnostik, behandling og monitorering af begyndende lungeskade hos børn i alle aldre. Laboratoriet behersker en lang række unikke og avancerede må-lemetoder, som er beskrevet her: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/boerne-unge-klinikken/dansk-boernelungecenter/undersoegelser/Sider/Hvilke-undersoegelser-foretages.aspx. Den viden der opnås kan få stor betydning for behandlingen af pati-enter med de arvelige, kroniske lungesygdomme Cystisk Fibrose (CF) og Primær CilieDyskinesi (PCD). Det forventes dit eget forskningsprojekt munder ud i en peer-reviewed publikation ved af-slutning af ansættelsen. Ansættelsen kræver fuldt engagement og vi forventer at du inden tiltrædel-sen sætter dig grundigt ind i projekter og metoder.

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært i metodologien i alle de forskellige lungefunktionsmetode, herunder specialiserede undersøgelse som kun vareta-ges på Rigshospitalet. Via supervision fra erfarne kollegaer vil du efterhånden selvstændigt skulle varetage målingerne. Ansættelsen giver selvsagt et grundigt kendskab til forskellige lungesygdom-me indenfor pædiatri. Du lærer om lungernes fysiologi og patofysiologi. Du bliver derudover med-lem af et tværfagligt team og veletableret forskningsmiljø som består af andre medicinstuderende, læger, sygeplejersker, humanbiologer, sekretærer, biologer og phd-studerende.

Ansættelsen er som udgangspunkt for et år med fleksibilitet i forhold til gældende regler under fremdriftsreformen og de tilhørende studieaktivitetsregler som du kan læse mere om her: http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/.

Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse allerede 1. Oktober 2017 eller snarest derefter. Stillingen er fuldt finansieret, men det forventes at du sideløbende søger relevante fonde mm.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til nedenstående senest 31. September 2017. Samtaler med udvalgte finder sted primo september.

Kim G Nielsen
Klinisk forskningslektor, overlæge, dr. med.
Dansk BørneLungeCenter,
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kgn@dadlnet.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet

Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start 2. januar 2018. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Bakteriologien i næse-bihuler og lunger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom – et systematisk review.

Projektet er et samarbejde mellem øre-næse-hals kirurgisk klinik Rigshospitalet og Lungemedicinsk afdeling Bispebjerg.  Projektet vil blive tilknyttet en pågående PhD i rhinologi. Hovedvejleder. Progessor Christian von Buchwald. Daglig vejleder/bivejleder: læge phd studerende Elisabeth Arndal

Projektet vil være oplagt som halvårs kandidatspeciale med forskning på den nye studie ordning (25 ECTS).

Arbejdsopgaver vil omfatte:

Undersøge patienter (en gruppe med kronisk obstruktiv lungesygdom og en kontrol gruppe; klinisk undersøgelse af næsen samt test af lugtesansen ved brug af Sniffn’ Stiks) (primære opgave)

Litteratur søgning, systematisk review om bakteriologien i næse-bihuler og lunger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Skrive tillægs protokol

Database indtastning og analyse

Statistik

Artikel skrivning

Hvad får du ud af forløbet:

Oplæring i objektiv undersøgelse af næsen

Del af en stor og meget aktive forskningsenhed

Forskningserfaring til dit CV

Forfatterskab ved en eller flere publikationer

Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier

Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Ansøgningsfrist: 1. december  2017.

Kontaktoplysninger:

Kort motiveret ansøgning med CV (gerne med fokus på evt. tidligere forskningserfaring) og studiekarakterer fremsendes til læge, Ph.d.-studerende Elisabeth Arndal (elisabeth.arndal@regionh.dk) hvortil evt. spørgsmål også kan rettes på tlf. 35459786.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsprojekt omhandlende cystisk fibrose

Vi søger en motiveret lægestuderende til et forskningsprojekt omhandlende effekten af ny behandling af Cystisk Fibrose(CF) patienter.
Med udgangspunkt i CF Register Danmark vil projektet bestå i en landsdækkende opgørelse af behandlingsresultater for børn og voksne CF patienter behandlet med ny modulator terapi. Projektet vil være oplagt til en 5. semesters kandidatopgave, men vi ser gerne, du bliver ansat sv.t. et helt forskningsår.

Jobbeskrivelse.
Projektet er et registerstudie. Du vil skulle forestå dataindsamling og som del af projektet skulle vedligeholde CF databasen.
Du bliver tilknyttet CF Center København. CF Center København hører under Dansk Børne Lunge Center og Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet, hvor du vil få din daglige gang.
Den daglige vejledning vil foregå via CF Centerets faste læger samt phD studerende.

Vi forventer at du:
Kan ansættes fuldtid i minimum 6 mdr, gerne 12 måneder svarende til et forskningsår med start dec. 2017/jan 2018.
Er på i sidste halvdel af kandidatuddannelsen.
Er forskningsivrig, målrettet og struktureret.
Har et basalt kendskab til statistik.
Kan arbejde selvstændigt og har gå på mod.
At ansættelsen udmøntes i minimum et førsteforfatterskab i forbindelse med projektet.
Gerne har godt kendskab til excel og access (ikke et krav).

Til gengæld kan vi tilbyde:
Et aktivt forskningsmiljø med tilknytning til infektionsmedicin, pædiatri, mikrobiologi og inflammationsforskning.

Lønnen udgør 10.000 kr/måned.
Kort motiveret ansøgning (max 1 side) og CV sendes til Tania Pressler, ovl. dr.med. (tacjana.pressler@regionh.dk) og Inger Mathiesen, læge phDstud (ihm@dadlnet.dk).

Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til ovenstående pr mail eller telefon:
Inger Mathiesen: 51528713
Tacjana Pressler: 35451298
Ansøgningsfrist: 15. november.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Hjerneforskning og Psykiatri ved Rigshospitalet; vi søger 1 forskningsårsstuderende

Vi søger en højt motiveret medicinstuderende med interesse for hjerneforskning, psykiatri og billeddiagnostik til kombineret forskningsår bestående af 5 mdrs forskningssemester (5 semester kandidatdelen) og 7 mdrs skolarstipendiat. Du skal gerne have klinisk erfaring indenfor psykiatri eller neurologi.

Baggrund:
Ved moderat til svær depression, er førstevalgsbehandlingen selektive serotonin re-uptake hæmmere (SSRI), men en stor del af patienterne responderer ikke tilstrækkeligt på behandlingen, uden at man i dag ved hvorfor. På Neurobiologisk Forskingsenhed (NRU) ved Rigshospitalet, har man udviklet en ny metode til billeddannende undersøgelser af hjernen der afspejler serotonin-niveauet, nemlig en afbildning af serotonin 4 receptoren med positron emissions tomografi (PET).
Psykiatrisk Center København undersøger i samarbejde med NRU om man ved disse hjerneskan før og efter behandling med SSRI kan forudsige variationen af behandlingseffekten. Der måles også inflammationsstatus og stresseksponering tidlig i livet belyst ved spørgeskemaer. Det overordnede mål er at få en bedre forståelse for de neurobiologiske mekanismer som ses ved depression.
Til undersøgelsen skal vi inkludere 100 patienter med moderat til svær depression. Dit skolar-projekt kommer at udgøre en del af dette større projekt, hvor du skal undersøge serotonin 4 receptoren ved baseline hos depressive sammenlignet med kontroller, og dets association med inflammation og oplevet stress i barndommen.

Periode:
Varighed et år fra januar/februar 2018
Løn: 10 000 DKK per måned i 7 mdr (søges fra fonde sammen med dig).

Dine arbejdsopgaver:
• Rekruttering af raske og depressive projektdeltagere.
• Gennemførelse af kliniske PET, MR og EEG- skanninger og blodprøvetagninger.
• Kvantificering af PET- og/eller MR-data.
• Kliniske psykiatriske interviews under behandlingsfasen.

Vi tilbyder:
• Mulighed for at skrive din kandidatopgave.
• Mulighed for forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
• Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam med meget erfarne forskere, Ph.d. -studerende og andre skolarstipendiater i et stimulerende internationalt miljø.
• Fremlæggelse af videnskabelige resultater ved afdelingsmøder.
• Selvstændigt arbejde i en lægefaglig rolle, og flere ansvarsområder.
• Vejledning under hele forløbet.

Som skolarstipendiat er der også god mulighed for at deltage i både nationale og international konferencer. Desuden tilbydes kurser ved PhD-skolen, til alle indskrevne forskningsårsstuderende ved KU.

Ansøgningsfrist: 17.9.2017
Hvis du er interesseret, bedes du straks sende dit CV (inkl. karakter), samt en begrundet ansøgning til Kristin Köhler-Forsberg, Email: kristin.forsberg@nru.dk
Fakultetsvejleder: Professor, MD Gitte Moos Knudsen, email: gitte@nru.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Novo Scholarship Call 2018 – OBS Kort ansøgninsfrist

Novo Nordisk and Novozymes invite master students at any Danish university or Lund University to apply for a Novo Scholarship. With these scholarships, we intend to support undergraduate talents within natural science in Denmark and southern Sweden. The scholarships are granted to support the students during their master thesis project.

Only applications for support of scientific projects that are relevant for Novozymes or Novo Nordisk will be considered. The applicant must be a master student enrolled at a Danish university or Lund University during the entire period of time of the scholarship. The university supervisor must be associated with the same institution. Marks for bachelor project, if part of the curriculum, must be at least 10, and the weighted average for the bachelor minimum 8.2. Master students conducting or having agreements to conduct their master thesis project at Novo Nordisk or Novozymes cannot apply. Owing to regulations regarding support of Health Care Professionals in Denmark, the scholarship cannot be granted to students who are training to become: medical doctors, dentists, veterinarians, pharmacists, nurses, veterinary nurses, pharmacists, midwives, biomedical laboratory technicians, clinical dieticians or radiographers.

The master thesis project must be of high scientific quality and include independent work by the student, potentially leading to at least one scientific publication. Written Consent from the university supervisor is a prerequisite for submission. The application must also be supported by a contact person from Novozymes or Novo Nordisk with scientific competences related to the project. It is the contact person’s responsibility to ensure that the project is of interest to the company that he or she represents. The contact person has no formal tutorial responsibilities, but would monitor project progress until completion. If you need help to identify a contact person, we will try to help you, please send an email no later than Monday 4 September 2017 at 12:00 (noon). For Novozymes related projects please contact Jens Tønne Andersen JTAn@novozymes.com and for Novo Nordisk related projects please contact Lise Brennum LTRB@novonordisk.com

The scholarship amounts to DKK 7,000 per month during the master thesis project, for up to 12 months between December 2017 and November 2018. The scholarship cannot be extended. Students with projects beginning before summer 2018 will be prioritised.

Recipients must dedicate their time to their thesis project and are expected to not take on paid work during the scholarship period. The Novo Scholarship cannot be granted if the applicant receives other grants in the same period of time, except grants for consumables, “Statens Uddannelsesstøtte” or if the applicant attends a summer school funded by the Novo Nordisk International Travel Programme.

Approved recipients can apply for additional support of max DKK 6,000 for participation in international meetings to present the results of the funded project. This allowance may be applied for conferences taking place up to 9 months after expiration of the scholarship.

Recipients are expected to join the Novo Science Ambassador programme. This programme is intended to boost the interest for natural science among students in 7th to 12th grade (3. g) via lectures at schools across Denmark. Ambassadors will be trained in communication and lectures are coordinated by ASTRA, the national Centre for Learning in Science, Technology and Health in Denmark.

Recipients will be invited, together with their supervisor and contact person, to a symposium at Novo Nordisk in November 2017 and again in late 2018. At the latter, they will be expected to present the results from their project.

How to apply
Application form can be requested from Rasmus Nielsen, R&D Academic Partnerships RSNL@novonordisk.com. Applications including appendices must be received electronically no later than

Monday 11 September 2017 at 12:00 (noon)

The application form must be submitted as Microsoft Word 97-2007(.doc) file. Appendices and the signed application must be submitted together in one single pdf file. Please send to RSNL@novonordisk.com.
Appendices:
• Applicant’s CV
• Description of project in English, maximum 1200 words. Please include background, aim and project plan
• A transcript from the university documenting status of education and marks
• Letter of recommendation from university supervisor (in English, signed and printed on letterhead)
• Letter of recommendation from Novozymes/Novo Nordisk contact person (in English, signed and printed on letterhead)

Questions regarding applications to Novo Nordisk can be addressed to Rasmus Nielsen (LTRB@novonordisk.com or phone: +45 30753337). For applications to Novozymes please contact Jens Tønne Andersen (JTAN@novozymes.com or phone +45 44461050).

Applicants will receive replies no later than 29 September 2017.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære at lave forskning og ekkokardiografi?

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår i projektet med titlen ”Myocardial Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After Coronary Artery Bypass Graft Surgery and/or Aortic Stenosis”. Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi før, 4-6 dage og 3 måneder efter åben hjertekirurgi (koronar bypass med eller uden samtidig hjerteklapkirurgi). Den prægraduate forskningsårsstuderende vil blive lært op i ekkokardiografi og kliniske kardiologiske undersøgelsesmetoder. Selvom den studerende får sit eget selvstændige projekt som skal afsluttes med minimum 1 artikel vil den studerende blive en del af et større dobbeltblindet randomiseret forskningsprojekt med intervention på mere end 1.000 hjertepatienter sammen med andre prægraduate forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, seniorforskere og professorer.

Ansættelsesperioden forløber fra 01.02.18 – 31.01.19 og kan kombineres med 11. semester forskningsophold (kan der startes før mhp. oplæring i ekkokardiografi, vil det kun være en fordel). Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Der foreligger lønmidler, men det forventes at der søges om stipendium. Der skal fremsendes motiveret ansøgning svt. ½ A4 side, CV og karakterbevis til nedenstående mailadresser.

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2017

Ved yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte læge, ph.d.-studerende, Frederik Grund.

Kontakt:

Læge, ph.d.-studerende, Frederik Grund
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: frederikgrund@gmail.com

Overlæge, ph.d., Rasmus Møgelvang
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: rasmus.moegelvang.01@regionh.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Vil du skrive dit bachelor- eller kandidatprojekt på Endokrinologisk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital?

Vi søger en medicinstuderende som ønsker at skrive et bachelor- eller kandidatprojekt på Bispebjergs forskningsenhed med fokus på type 2 diabetes og kostbehandling med opstart i august eller september 2017. Der vil være mulighed for at forlænge perioden med 6 måneder, så man opnår et fuldt forskningsår.

På afdelingen kan vi tilbyde oplæring i de væsentligste endokrinologiske undersøgelser, herunder;

-intravenøs sukkerbelastningstest
-måltidstest
-clamp forsøg
-fedtbiopsier
-anlæggelse af intravenøse adgange
-almene blodprøver

Du vil indgå i et tæt samarbejde med afdelingens læger, herunder de forskningsansvarlige overlæger samt afdelingens 3 PhD-studerende.

Ønsker du mere information, så kontakt:

Amirsalar Samkani
amsam03@gmail.com
60104443

Eller

Mads Skytte
madsskytte@hotmail.com
51909461

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

To forskningsårs-studerende søges til kohorte studie om småbørns lungeudvikling – og lungesymptomer på Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, til efteråret 2017

Kandidatspeciale i pædiatriske lungesygdomme.

Vi søger to højt motiverede medicinstuderene med interesse for pædiatri til kombineret forskningsår og forskningssemester, 5 semester kandidatdelen ved Børne-og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital og PreventADAL studiet ved Oslo Universitets Hospital. Varighed et år fra september/oktober 2017 bestående af 6 mdrs. forskningsårs-stipendiat, studieophold mhp. metodeoplæring i Oslo og 5 mdrs. forskningssemester.

Projektet omhandler lungeudvikling og lunge-Health hos en kohorte af 3-4 årige tidligere præmature – og mature  børn.

Muligheder og forventninger:

Du/I bliver en del af forskningsgruppen og får dit/jeres eget projekt, der omhandler allerede foreliggende data fra 1 års opfølgningen af denne neonatale kohorte. Dvs. der forventes minimum et 1 forfatterskab og en kandidatopgave/25 ETCS point. Deltagelse i Videnskabelige kongresser er en mulighed.

Samtidig skal du hjælpe til med at indkalde og klinisk vurdere de nu 3-4 årige børn, ud fra symptomscoringsindeks, lungefunktionsundersøgelser etc. Du vil blive oplært og få vejledning i lungefunktionsundersøgelsesteknik, interview teknik og databasehåndtering og analyse i SPSS.

DU er:

På kandidatdelens sidste del.

Interesseret i klinisk forskning af børn

Struktureret, flittig og målrettet.

Interesseret i dataanalyser og statistik.

Har gode engelskkundskaber.

Tidligere forskningserfaring vil være en fordel, men ikke et krav.

Lønnen udgør 10.000 kr/måned (gældende aftale i 6 mdr.) og er allerede fuld finansieret.  Rejseomkostninger og ophold i Oslo dækkes af projektet. Der forventes, at det halve forskningsår forlænges med forskningssemester/5 semester mhp. udfærdigelse af publikationer.

Skriftlig motiveret ansøgning og CV sendes til: inger.merete.joergensen@regionh.dk , som kan kontaktes for yderligere information, alternativt tlf 48294308.

Ansøgningsfrist 15.9. 2017. Efterfølgende samtaler.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsårs-studerende søges til selvstændigt fuldt finansieret projekt på Rigshospitalets anæstesi- og operationsklinik, Abdominalcentret, til efteråret 2017.

Vi søger en motiveret medicinstuderende til et forskningsprojekt omhandlende betydningen af at kontrollere inflammation efter stor abdominal kirurgi. Du vil få dit eget selvstændige projekt som del af et større forskningsprojekt (Ph D), som du også vil være involveret i.

Projektet omhandler effekten af høj dosis steroid på komplikationer i den akutte opvågningsfase efter leverresektion, bryst-, hofte- og nyrekirurgi.
Du bliver en aktiv del af forskningsgruppen, og får ansvaret for dit eget projekt, omhandlende komplikationer i opvågningsfasen, med en forventning om minimum et førsteforfatterskab, og flere medforfatterskaber.
Den daglige vejledning vil foregå via afdelingens ph.d. studerende Kristin J. Steinthorsdottir samt forskningsansvarlig læge, dr.med. Eske K. Aasvang, og supervision fra professor, overlæge, dr.med. Henrik Kehlet.
Desuden vil du få sparrings- og samarbejdspartnere inden for Anæstesiologi, Abdominalkirurgi, Urologi og Ortopædkirurgi.
Du vil have din daglige gang på Anæstesi- og Operationsklinikken, Abdominalcentret, der varetager anæstesi og postoperativ behandling af stor kompleks kirurgi på Rigshospitalet for abdominalkirurgiske, urologiske, ortopædkirurgiske og karkirurgiske patienter.

Lønnen udgør 10.000 kr./måned (eftergældende aftale) og garanteres af afdelingen. Du skal have mulighed for at arbejde minimum 6 måneder (evt. som del af 5.semester kandidat), men 12 måneders ansættelse er også en mulighed.
Ansættelsesstart 01.09.17 eller efter aftale.
Du er
• Medicinstuderende på kandidatdelen
• Interesseret i klinisk forskning/anæstesi/kirurgi
• Struktureret, flittig og forskningsivrig
• Selvstændigt tænkende og arbejdende
• Gerne tidligere forskningserfaring, men ikke et krav
Ansøgning:
CV, og kort motiveret ansøgning sendes til Kristin Steinthorsdottir, reservelæge, ph.d. stud. (kristin.julia.steinthorsdottir.01@regionh.dk) eller Eske Aasvang, afd.læge, dr.med. (eske.aas@gmail.com).
Ved spørgsmål omkring projektet, kontakt Kristin på tlf. 31666112.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Kom til debat om fremtidens forskning

Debat

Hvordan håndterer vi samfundets stigende forventninger til universitetet og dets forskere samt befolkningens faldende tillid til akademia? Deltag i debatten om fremtidens sundhedsvidenskabelige forskning med Søren Pind og toneangivende meningsdannere.

Universitetets vigtigste opgave er at skabe viden til samfundet. Men hvordan løser vi opgaven i en fremtid med udfordringer såsom dalende tillid til evidensbaseret forskning og stadigt større krav til forskeres rolle i den offentlige debat? Og hvordan sikrer vi videnskabens rolle i samfundet, så forskerkarrieren forbliver attraktiv for vores kommende generationer?

Det er blot nogle af temaerne, når Akademisk Råd inviterer til debatmøde tirsdag den 13. juni kl. 08.30-12.00 i Jerne Auditoriet i Mærsk Tårnet med bl.a. udannelses- og forskningsminister Søren Pind og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Knoglemetabolismen og neuropati hos børn og unge med Type-1-Diabetes

Der søges forskningsinteresseret medicinstuderende, til at indsamle og behandle data på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Den studerende vil være ansvarlig for at rekrutter patienter til et større multicenter studie omhandlende knoglemetabolisme og glukosemetabolisme hos børn-og unge med type 1 diabetes samt at foretage visse af undersøgelserne. Den studerende vil sideløbende med dataindsamlingen få mulighed for at skrive en videnskabelige artikel inden for diabetisk neuropati på allerede eksisterende data. Denne artikel vil kunne anvendes som opgave til et kandidatprojekt eller som afslutningen på et forskningsår.

Start på projektet aftales ad hoc, men gerne omkring efteråret/vinteren 2017.
Projektvarighed: ca. 1 år, aftales individuelt.
Ansøgningsfrist: 1. september 2017
Løn den studerende vil blive søgt løbende.
Læs mere på PUFF´s hjemmeside

Kontakt
Christian Stevns Hansen, læge, ph.d. post doc
Steno Diabetes Center Copenhagen
CHAN0583@regionh.dk
Telefon: 61671618

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Medicinstuderende søges til prægraduat forskning i 6-12 måneder

Vi søger en skolar med interesse for opfølgning efter intensiv terapi. Ansættelse på Intensiv afd., Nordsjællands Hospital med start 1. september 2017. Varighed 6-12 måneder.

Projektet handler om at undersøge langtidseffekten af et recovery program i op til 5 år efter intensiv terapi. Recovery programmet består af patientfotografier og opfølgende samtaler indenfor det første år efter intensiv terapi. Denne effektmåling er opgjort. Dog ønsker vi at forlænge undersøgelse til 5 år eller mere. Problemstillingen og dertilhørende analyser vil være at gentage spørgeskemaindsamlingen (5-års data), indtaste i allerede eksisterende database genereret ud fra et randomiseret studie, RAPIT (Restitution af patienter efter intensiv terapi). Data handler om patient-relaterede outcomes baseret på selvrapporterede spørgeskemadata fra tidligere intensiv patienter, som har været respiratorbehandlet i 48 timer eller mere.

Din opgave vil være at udføre en fornyet dataindsamling og analyser af de kvantitative data med henblik på at kunne estimere en langtidseffekt af recovery programmet 5-år efter intensiv terapi. Hypotesen er, at recovery programmet primært forbedrer patienternes og pårørendes helbreds-relaterede livskvalitet, og sekundært følelsen af sammenhæng, angst, depression, PTSD og selvoplevede symptomer. Det giver dig mulighed for at skrive en selvstændig publikation.

Øvrige projektdeltagere (udover undertegnede) er Professor Ingrid Egerod og Docent Dorthe Overgaard. Du vil blive en del af et større forskningsgruppe bestående af læger, sygeplejersker, ph.d.-studerende, og andre forskningsstuderende.

Send motiveret ansøgning jfje@regionsjaelland.dk senest d. 10. juni 2017. Yderligere spørgsmål kan stiles til Janet F Jensen på tlf. 2681 3406 eller mail.

Glæder os til at høre fra dig

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode inviterer til STORMØDE tirsdag den 30. maj kl. 16.30-19.30

Informeret samtykke ved forskning med mennesker:

  Etik eller legalisme?

Hvad er brændpunkterne i år 2017, og hvordan skal den medicinske forskningsverden agere fremadrettet? Det informerede samtykke ved medicinsk forskning er fortsat genstand for ophedet debat: Hvilke typer forsøg kan man bede patienter medvirke til, hvor meget bør de informeres om, og hvordan sikrer man at de ved hvad de går ind til? Kan for strenge krav til informeret samtykke forhindre vigtig forskning, som kunne gavne fremtidige patienter?

Vi præsenterer ekspert-oplæg fra blandt andre en akutforsker fra Rigshospitalet og formændene for Etisk Råd og National Videnskabsetisk Komite. Vel mødt!

Program:

Kl. 16.30-16.55: Brystkræftprojektet. Forskning uden informeret samtykke

Peter J. H. Rossel, lektor emeritus og filosof

Kl. 17.00-17.25: Det informerede samtykke. Hvorfor og hvordan?

Thomas Ploug, Professor og filosof

Kl. 17.25-17.50: Erfaringer med akutforskning på bevidstløse patienter, og perspektiver på mulige lovændringer

Jesper Kjærgaard, overlæge, Rigshospitalet

Kl. 17.50-18.15: Pause – sandwich og drikkevarer

Kl. 18.15-18.40: Clusterrandomiseret forsøgsperson: Mål eller middel?

Johannes Gaub, læge og formand for National Videnskabsetisk Komité

Kl. 18.40-19.05: Klyngeforsøg. Metodologisk guldæg eller videnskabelig sump? Gorm Greisen, professor og formand for Etisk Råd

Kl. 19.05-19.25: Diskussion i Plenum

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet

Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start 1. august 2017. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Projektet vil blive tilknyttet en pågående PhD i rhinologi.

Projektet er et samarbejde mellem øre-næse-hals kirurgisk klinik Rigshospitalet og Lungemedicinsk afdeling Bispebjerg.  Du forventes at skulle bruge 1-2 dage/uge på projektet.

Projektet vil være oplagt som kandidat speciale.

Arbejdsopgaver vil omfatte:

Undersøge patienter (en gruppe med kronisk obstruktiv lungesygdom og en kontrol gruppe; klinisk undersøgelse af næsen samt test af lugtesansen ved brug af Sniffn’ Stiks) (primære opgave)

Litteratur søgning

Skrive tillægs protokol

Database indtastning og analyse

Statistik

Artikel skrivning

 

Hvad får du ud af forløbet:

Oplæring i objektiv undersøgelse af næsen

Del af en stor og meget aktive forskningsenhed

Forskningserfaring til dit CV

Forfatterskab ved en eller flere publikationer

Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier

Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Løn

Du vil IKKE blive aflønnet men projektet kan med fordel tages sammen med et mindre arbejdskrævende semester f.eks. 11.

Krav
Medicinstuderende, der er på 7. semester eller derover kan ansøge. Forskningsinteresse, ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel.

Ansøgningsfrist: 1. juni 2017. Samtaler afholdes i efterfølgende uge.

Kontaktoplysninger:

Kort motiveret ansøgning med CV (gerne med fokus på evt. tidligere forskningserfaring) og studiekarakterer fremsendes til læge, Ph.d.-studerende Elisabeth Arndal (elisabeth.arndal@regionh.dk) hvortil evt. spørgsmål også kan rettes på tlf. 35459786. Vejledere: Afd. Læge PhD Kasper Aanæs og læge phd studerende Elisabeth Arndal. Hovedvejleder på projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsstuderende søges til projekt ”Karakterisering af biofilm på endotrakealtuber”

Vi søger en medicinstuderende, der arbejder selvstændigt, og har lyst til at deltage i et forskningsprojekt i Intensiv afd., Nordsjællands Hospital.
Projektet er en del af et større projekt, der gennemføres i samarbejde med Lunge-og infektionsmedicinsk afd., Øre-næse-hals afd., og Klinisk mikrobiologisk afd.
Du vil således blive en del af et større forskningsgruppe bestående af læger, ph.d.-studerende, projektsygeplejersker og andre forskningsstuderende.
Projektbeskrivelsen er klar og diverse godkendelser er ved at blive indhentet.
Arbejdet kan blive til et kandidatprojekt, og der vil være mulighed for forfatterskab på en videnskabelig artikel.

Det praktiske:

 • Ansættelsen starter 15. august 2017 og varer et halvt år med mulighed for forlængelse op til 1 år.
 • Ansættelsen kan være en del af den nye studieordning, som forskningssemester eller efter gammel studieordning som forskningsårs-studerende.
 • Som forskningsårs-studerende er lønnen er 10.000 kr. pr. måned og arbejdstiden 37 timer pr. uge. Arbejdstiden vil primært være i dagtid, men nogen fleksibilitet er mulig.
 •  Arbejdet består af protokolskrivning, organisering, patientinklusion, dataindsamling/-bearbejdning mm.
 •  Ansøgning sendes til Overlæge Morten Bestle (bestle@regionh.dk) senest den 10. juni 2017.
Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsårsstuderende søges til stort og spændende klinisk projekt

Vi søger skolarer med interesse for endokrinologi, kardiologi, træning og metabolisk sundhed til et prægraduat forskningsår.

Projektet

Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk. Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt. Både fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?

Periode

Opstart snarest muligt, gerne 1. august. Ansættelse med løn i op til 12 måneder, 37 timer om ugen.

Dine arbejdsopgaver

 • inklusion af forsøgsdeltagere på Hvidovre Hospital
 • udføre måltidstest, blodprøvetagning og fedtbiopsi
 • udføre træningstests (VO2 max test, styrketest, gangtest)
 • stå for den strukturerede holdtræning

Vi tilbyder

 • forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
 • indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam
 • selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder
 • vejledning under hele forløbet
 • mulighed for at skrive din kandidatopgave

Du har desuden mulighed for at deltage i nationale og internationale konferencer.

For yderligere information kan du kontakte:

Lektor Signe Torekov, (torekov@sund.ku.dk eller tlf 22983827),

Biomedicinsk Instiut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Center for Perioperativ Optimering søger 1-2 forskningsårsstuderende til start d. 1. september 2017

Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil få tilknyttet et vejleder-team under ansættelsen, der sikrer at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.

Som udgangspunkt søger vi studerende, som kan være i forskningsenheden i et helt år. Vi vil dog også gerne høre fra dig, hvis du planlægger et halvt år, eksempelvis forskningssemester.

Vi tilbyder til forskningsårsstuderende (1 år):

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i foråret 2018

– 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe

– Minimum tre artikler som førsteforfatter i løbet af ansættelsen

Vi tilbyder studerende på forskningssemester (½ år):

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Minimum et førsteforfatterskab samt et medforfatterskab

Vi forventer at ansøgeren:

– Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner

– Er struktureret, dedikeret og flittig

– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

– Er medicinstuderende, gerne på kandidatdelen

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.

Ansøgning:

Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til DJOE0062@regionh.dk inden:

den 18. maj 2017

Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i starten af uge 21 efter nærmere aftale.

Yderligere information:

Dennis Zetner Jørgensen, læge, ph.d.-studerende (DJOE0062@regionh.dk)

Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Fuldt finansieret forskningsår på hjertemedicinsk klinik, Rigshospitalet med start efterår 2017

Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, der har stor erfaring med epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød. Vi har med udgangspunkt i 2 tidligere ph.d.-studier indsamlet et unikt nationalt materiale, der gør os i stand til indgående at undersøge ovenstående. Vi søger nu 2 forskningsårsstuderende til forskningsprojekter omhandlende årsager til pludselig hjertedød blandt personer i alle aldre i 2010 og eventuelle forandringer i hyppighed af pludselig hjertedød blandt unge fra 2000-2010. Projekterne er unikke og af stor klinisk relevans.

Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i 2 forskningsmøder hver måned med hele gruppen og vil modtage personlig daglig vejledning af 2 vejledere. Bachelor- eller kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland. På lang sigt er der mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk, samt lære at skrive videnskabelige artikler. Du vil få ansvaret for et selvstændigt projekt, og vil derudover i mindre grad hjælpe en ph.d.-studerende med et projekt, som du også får del i.

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst 1 artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi forventer, at du efter forskningsårets udløb stadig er tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt og opstart af andre projekter.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet. Vi vil gerne høre fra dig senest 01-06-2017. Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil starte, men regner med start ca. 01-09-2017. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat bliver du indkaldt til en samtale hos undertegnede.

Med venlig hilsen
Jacob Tfelt-Hansen Thomas Hadberg Lynge
Lektor, ph.d.-koordinator, afdelingslæge, dr.med. Læge, ph.d.-studerende

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142
Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
E-mail: thomashadberglynge@gmail.com

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Prægraduat forskningsår i astma hos børn

Er du interesseret i pædiatri og astma?

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital.

Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood” – COPSAC – fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet data og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem tæt primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.dk og www.copsac.com.

Et prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og mulighed for at forberede eget Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, der består af post docs, Ph.d.- studerende forskningsassistenter og datamanagers, statistikere, bioinformatikere, IT-support og administratorer, samt vores professor Hans Bisgaard. Dine arbejdsopgaver omfatter foruden din egen forskning deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorter.

Det forslåede projekt vil omhandle betydningen af vitamin D for spædbørns immunologiske modning, med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene fik ekstra vitamin D under graviditeten i et dobbelt-blindt randomiseret studie, der viste en mulig 25% reduktion af astma i 3-års alderen. Indeværende projekts formål er at undersøge om denne effekt kan tilskrives en ændring af barnets immunprofil i luftvejene ved hhv. 1 måned og 2 år.

I forbindelse med den nye studieordning er det muligt at tage ½ års orlov i forbindelse med 11. Semester (alt over 8. Semester kan flyttes rundt på), så man får et helt år til forskning.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. august 2017.
Ansøgningsfrist er d. 26. maj 2017

Kontakt:
Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: marianne.mikkelsen@dbac.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskning på Neurologisk klinik, Rigshospitalet, Glostrup

Har du lyst til at forske og samtidig blive bedre til neurologi?

Enhed for klinisk apopleksiforskning søger medicinstuderende til forskning 2-3 hverdage om ugen eller efter aftale.

Patienter med blodprop i hjernen efterspørger ofte en prognose allerede når de bliver indlagt. Desværre kan vi på nuværende tidspunkt ikke komme med noget konkret svar på spørgsmål som: ”kommer jeg til at gå igen?” og ”bliver min tale nogensinde normal?”.

Vi skal undersøge biomarkører som kan afspejle den forventede mén-grad og risiko for komplikationer efter en blodprop i hjernen.

Projektet er som noget unikt godkendt som akutprojekt.

Vi er allerede i gang og forventer at fortsætte i to år endnu.

Arbejdet består i rekruttering og blodprøvetagning på akutte apopleksipatienter i samarbejde med forskningsgruppens læger og sygeplejesker.

Vi søger en studerende der

 • Har bestået 10. semester.
 • Har interesse for neurologi og forskning
 • Er engageret og har gåpåmod i forhold til nye opgaver
 • Kan arbejde både selvstændigt og som en del af en større gruppe

Vi kan tilbyde

 • Mulighed for at stifte bekendtskab med klinisk forskning
 • Mulighed for at skrive kandidatopgave
 • At du bliver en del af en aktiv forskningsgruppe ledet af klinisk forskningslektor, overlæge, dr.med. Helle Klingenberg Iversen.

Ansættelsesperiode: 1. august eller efter aftale.

Løn: Timeafregning efter overenskomst. Vi vil i fællesskab søge midler.

Ansøgningsfrist: 1. august 2017. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning og CV sendes til Sofie Amalie Simonsen, Læge, ph.d. studerende på  sofie.a.s@gmail.com., tlf. 22485539.

Har du lyst til at høre mere om projektet inden du søger er du også velkommen til at kontakte ovenstående.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsophold, 5.sem. forskerperspektivet, tilbydes i Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev.

Vi søger to til tre medicinstuderende på 5.semester kandidatdelen, der vil skrive deres kandidatopgave som en peer-reviewed artikel som 1. forfatter inden for klinisk anæstesi, intensiv medicin, præhospital medicin eller i smertebehandling. Vi kan tilbyde konkrete projekter, men også hjælpe med at udvikle ideer som du selv finder energi og interesse i.

Forlængelse af forskningsperspektivet med orlov (fx som scholarstipendiat) vil give mulighed for deltagelse i andre projekter efter evner og interesser.

Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group er lokaliseret i Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev og enheden har derfor stor erfaring med systematiske oversigtartikler inden for anæstesiologi.

Fokus i forhold til din kandidatopgave vil derfor være tilegnelse af basale metodologiske værktøjer og færdigheder.

 Vi kan tilbyde:

 1. Fokus på færdiggørelse af dit projekt/ din artikel.
 2. Grundig planlægning, tidsplan og forventningsjustering.
 3. Konstruktiv regelmæssig feedback.
 4. Mulighed for arbejdsplads i vores enhed sammen med andre forskere.
 5. Træning i projektstyring, præsentation og formidling.

Vi forventer til gengæld at du,

 1. Kan arbejde selvstændigt
 2. Overholder deadlines
 3. Starter på 5. semester kandidat
 4. Har energi og udviser interesse

Interesserede medicinstuderende der kan tage orlov i forlængelse af forskningsperspektivet vil blive foretrukket.

Send en kort motiveret ansøgning (max én side) samt dit CV. til nedenstående mail senest den 30/4-2017.

Samtaler afholdes 5/5-2017.

 

Kim Wildgaard, MD., Ph.d

Herlev Hospital

Anæstesiologisk afdeling I

og Forskningsenheden

Email: Kim.Wildgaard@regionh.dk

Tlf.: 3868 2170

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Søges assistent til neuroforskning

Vi søger en medicinstuderende til at assistere til forsknings- og udviklings-opgaver på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet.

Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioaktive isotoper. Vi råder over 6 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 2 cyklotroner og en stor radiokemienhed.  Arbejdspladsen er meget tværfaglig med nuklearmedicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, radiokemikere mm. Vi udfører ca 8000 kliniske PET-skanninger om året, og har et stort fokus på forskning og udvikling. Du kan læse mere om afdelingen her: http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Diagnostisk+center/Klinisk+Fysiologisk+og+Nuklearmedicinsk+Klinik/Forskning/

Se Årsberetninger.

Du skal knyttes specielt til neuroområdet med fokus på neuroonkologi og demens.

Arbejdet består af billedbehandling, dataopgørelser, database-indtastning og –søgning, og forskellige administrative opgaver, i alt ca. 10 timer ugentligt ved siden af studierne. Arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel og efter aftale. Løn efter gældende overenskomst.

Vi foretrækker en kandidat, der:

 • Er sidst på 1. del/begyndelsen af 2. del
 • Selvstændigt arbejdende, tænkende og reflekterende
 • Interesseret i neurofagene, onkologi og billeddannelse
 • Interesseret i fysik, datalogi, statistik, matematik og farmakokinetik.
 • Da meget af arbejdet foregår på en arbejdsstation skal du føle hjemme med en computer på et avanceret niveau.
 • Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en forudsætning

Send venligst en 1 sides CV med angivelse af foreløbige karakterer og andre kvalifikationer, og 1 sides motivation på e-mail til lægesekretær tina.vikmann.nielsen@regionh.dk.

 

Ansøgningsfrist 14. maj 2017

Ian Law, Professor, Overlæge, ph.d, dr.med.

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET

Rigshospitalet

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår ved Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet

Forskningsårsstipendiat med interesse for anæstesi søges til et klinisk projekt omhandlende anvendelse af GLP-1 agonist og restriktiv vs. liberal iltbehandling i forbindelse med hjertekirurgi.

Ansættelsesperiode: 01.10.2017 – 30.09.2018. Såfremt man kun er interesseret i at gennemføre en kandidatopgave kan ansættelsen reduceres til 6 måneder.

Løn: 10.000 kr./md.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet er et 2 x 2 faktorielt designet randomiseret klinisk studie med det formål at fastlægge effekten af en GLP-1 agonist/placebo og restriktiv (FiO2=0.50)/liberal (FiO2=1.00) peroperativt iltbehandling hos hjertekirurgiske patienter. Det primære (kompositte) effektmål består af apopleksi, forværring i/nyopstået hjertesvigt, dialysekrævende nyresvigt og total mortalitet.
Det igangværende projekt udføres i et tæt samarbejde mellem Kardiologisk, Thoraxkirurgisk og Thoraxanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet.
Forskningsårsstipendiaten tilbydes at arbejde i en klinisk forskningsenhed som en del af en større forskningsgruppe med flere forskningsårs- og ph.d. stipendiater.
Udover deltagelse i det kliniske projekt, vil der være mulighed for at sammenskrive egne data til selvstændig kandidatopgave + evt publicering af selvstændig artikel.

Ansøgningsfrist: 05-08-2017
Ansøgningerne behandles løbende.

Kontakt oplysninger:
Jens Chr. Nilsson
Klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet
Tlf. nr: 35454141
Email: jens.christian.nilsson@regionh.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar