Studerende med interesse i ortopædkirurgi og mikrobiologi søges til lille forskningsprojekt

Vi søger en student til at lave et metodestudie som en del af projektet ”Intra-operative contamination, its prevention and consequences for outcomes following knee replacement surgery”.

Formålet med metodestudiet er at sammenligne forskellige podepinde og transportmedier, som er blevet brugt i en større klinisk studie. Projektet kommer til at indgå i en phd-afhandling.

Vi har brug for dig til at informere, inkludere og pode 50 patienter på ortopædkirurgisk afdeling og derefter også at lave laboratoriearbejdet med prøverne. For dette får du et medforfatterskab til en artikel. Har du lyst til at lave dit eget forskningsprojekt efterfølgende f. eks som 11. semesters forskningsophold, vil vi hjælpe dig i gang med det.

Projektet kræver at du har lyst til at tale med patienter og til at arbejde selvstændigt i laboratoriet. Du vil selvfølgelig blive oplært. Det er en fordel, hvis du har erfaring med laboratoriearbejde, men ikke et krav.

Arbejdsopgaver:

 • Rekruttere patienter
 • Udfylde spørgeskema sammen med patienterne
 • Pode patienter
 • Udså prøver og identificere fundne mikroorganismer (med Maldi-tof)

 

Arbejdet er frivilligt og kan udføres på 3 måneder med ca. 12 timer/uge. Arbejdet foregår på Gentofte Hospital og Panum.

Projektet er et tværfagligt projekt mellem Costerton Biofilm Center på Panum og Ortopædkirurgisk afdeling på Gentofte.

Spørgsmål eller ansøgning og CV kan sendes til anne.brun.hesselvig.01@regionh.dk senest den 10. september.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsårsstuderende søges til projekt i kardiologi

Til Hjertemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital søges en medicinstuderende på kandidatdelen til prægraduat forskningsår.

Projektet omhandler hjertesygdom hos KOL-patienter. Dine arbejdsopgaver vil være alsidige og på lige fod med den PhD-studerende, blandt andet inklusion af patienter, blodprøvetagning, dataindtastning, databehandling, artikelskrivning mm. Der er mulighed for oplæring i ekkokardiografi.

Vi tilbyder:

Et spændende forskningsmiljø med stor erfaring i prægraduat forskning.

Dit eget delprojekt som ender i minimum én publikation med dig som førsteforfatter. Denne kan bruges som kandidatspeciale.

Mulighed for deltagelse i andre projekter.

Oplæring i forskningsmetoder og artikelskrivning.

Ved interesse er der rig mulighed for at fortsætte med forskning ved siden af studiet efter det prægraduate forskningsår.

Vi søger:

Stud.med. på kandidatdelen med interesse for forskning.

Skal kunne arbejde fuld tid på afdelingen 6-12 mdr. (fleksible arbejdstider).

Tidl. forskningserfaring er en fordel, men ikke et krav.

Er du interesseret, så send CV og kort ansøgning hurtigst muligt til ditte.madsen.andersen@regionh.dk. Skriv også gerne for spørgsmål. Der vil løbende blive afholdt samtaler.

Start efter aftale. Der ansøges om funding.

Tor Biering-Sørensen, PhD, og Ditte Andersen, PhD-studerende

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Søger forskningsårsstuderende til kardiologisk afdeling på Rigshospitalet

På kardiologisk afdeling på Rigshospitalet arbejder vi med genetiske hjertesygdomme, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af.

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for at arbejde med patienter med arvelige hjertesygdomme, herunder med udredning af familier med tilfælde med hjertestop i ung alder. Du vil få tilknyttet en hovedvejleder (professor) og en medvejleder (Ph.D.), som du vil kunne blive superviseret af og spare med for både at sikre, at du har mulighed for at tilegne til nye kompetencer og projekterne udvikler sig, som du og dine vejleder har planlagt.

Dine arbejdsopgaver:
–Dataindtastning i klinisk database
–Dit eget projekt bl.a. med databehandling og analyse og artikelskrivning

Vi søger en medicinstuderende, der er:
– Engageret, struktureret, stabil og flittig
– Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
– Er medicinstuderende på kandidatdelen eller slutningen af bacheloren

Vi tilbyder:
– Dit eget projekt/artikel med mulighed for første-forfatterskab. Du vil kunne bruge projektet til bachelor- eller kandidatspeciale. Medforfatterskaber på andre projekter er også muligt.
– Erfaring med klinisk forskning
– Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning
– Mulighed for deltagelse i konferencer

Det forventes at du møder alle hverdage. Dog er der stor fleksibilitet i arbejdet.
Ansøgning (max 1 A4 side) og CV (max 1 A4 side) sendes til henning.bundgaard@regionh.dk<mailto:henning.bundgaard@regionh.dk> senest 10. september 2018.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og vi holder løbende samtaler til den rigtige kandidat er fundet.

Henning Bundgaard

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsenheden Clinical Metabolic Physiology (CMP) søger medicinstuderende til forskning på Gentofte Hospital

Vi søger en frisk medicinstuderende, der ønsker at prøve kræfter med den kliniske forskning fra sensommeren/efterår 2018 (2 semestre)

På CMP forsker vi i tarmenes effekt på sukkerstofskiftet, tarmhormonernes andre effekter, metaboliske fænomener og sygdomme, diabetes og meget andet. Hos professor Filip Krag Knop er vi lige nu 15 ph.d.-studerende, 6 forskningsårsstuderende, én fuldtids-post.doc, flere deltidsforskere, to projektsygeplejersker og to bioanalytikere, så der er mange gode hoveder og hænder til hjælp.

Vi kan tilbyde erfaren vejledning fra en ph.d.-studerende, mulighed for at skrive kandidatopgave, tage et 11. semester med forskningsperspektiv og at designe og udføre sig eget projekt.

Hvis du har lyst til at høre nærmere, så er du meget velkommen til at kontakte læge og ph.d.-studerende Henriette Holst Nerild (henriette.holst.nerild@regionh.dk)

Ansøgningsfrist: 15. august 2018

Clinical Metabolic Physiology

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)

facebook@CMPhysiology

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

2 studerende søges til deltidsstilling til dataindsamling i et spændende projekt om migræne og rosacea på Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup.

Rosacea og migræne er hyppige lidelser som overlapper i epidemiologi, symptomer, udløsende faktorer og distribution i det trigeminale område. Nylige studier har vist samtidig forekomst af de to lidelser. Fællestræk og samtidig forekomst leder til en antagelse om at de to sygdomme er forbundne.

Formålet med projektet, som er en del af et ph.d.-projekt, er at interviewe og undersøge 600 patienter (300 med rosacea og 300 med migræne) for præcist at analysere fænotypiske karakteristika og afdække potentielle overlap.

Du vil få forskningserfaring i en yderst kompetent og internationalt anerkendt forskningsgruppe, og der vil være mulighed for medforfatterskab. Efter projektet vil der evt. være mulighed for at få en reference med fra vores professor Messoud Ashina til fremtidige ansøgninger.

Arbejdsopgaver:

 • Rekruttere patienter
 • Foretage semi-strukturerede interviews vha. Spørgeskema
 • Tage blodprøver og håndtere disse (centrifugering, pipettering)
 • Dermatologiske test (tape stripping, mælkesyretest, mundswab)

Tests vil blive foretaget enten i klinikken på Glostrup Hospital eller hjemme hos patienten.
Vi forventer at du kan arbejde 1-2 gange om ugen (ca. 10-15 timer), evt. fuld tid.
Arbejdet er som udgangspunkt frivilligt, men mulighed for løn kan evt. forhandles.

Vi regner med at dataindsamlingen vil tage 5-6 måneder og det forventes at du har tid og mulighed for at blive på projektet i hele perioden.
Ansættelse og oplæring i løbet af august måned.

Spørgsmål kan rettes til læge, ph.d.-studerende Nita Wienholtz på tlf. 3863 4612 eller mail: nwie0008@regionh.dk

Ved interesse sendes CV samt kortfattet ansøgning til Nita Wienholtz nwie0008@regionh.dk

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Kan GLP-1-analoger kurere alkoholafhængighed? Prægraduat forskning, Psykiatrisk Center, Rigshospitalet.

FORSKNINGSINTERESSERET? Mulig opstart allerede 1. september

Vi søger en kandidatstuderende i medicin til prægraduat forskning i 6 eller 12 måneder.

Du får: kendskab til flere specialer samt basal erfaring med forskning og derudover mulighed for både 1.forfatterskab og op til flere medforfatterskaber.

Projektet: Vi laver et randomiseret dobbelt-blændet klinisk studie, der undersøger et nyt middel til behandlingen af alkoholafhængighed: GLP-1-receptor-agonisten exenatid.  Hypotesen er, at hjernens GLP-1-receptorer modulerer belønningssystemet og nedsætter lysten til at drikke. Vi vil se på ændringer i alkoholindtaget hos alkoholafhængige og foretage fMRI- og SPECT-scanninger, hvor vi vil kortlægge hvor og hvordan GLP-1-receptor-stimulation påvirker hjernen.

Arbejdsopgaver: Du kommer til screene og inkludere (dvs. interviewe, undersøge og scanne) patienter på egen hånd. Du vil få et dybdegående kendskab til diverse kliniske undersøgelser, validerede spørgeteknikker og kognitiv testning, desuden vil du få et indgående kendskab til både SPECT og fMRI-scanning. Ved siden af, vil du få dit eget projekt, som kan blive din kandidatopgave og en artikel.

Patienterne: Alkoholafhængighed ses i alle lag af samfundet. Det er en spændende og kompleks  patientgruppe og i dit arbejde vil du få erfaring, som kan bruges i psykiatrien såvel som i andre specialer.

Os: Du vil blive en del af vores lille forskergruppe der består af læge, ph.d. studerende Mette, læge og forsker Mathias, medicinstuderende Marco samt projektets professor Anders Fink-Jensen. Det er vigtigt for os, at have et hyggeligt arbejdsmiljø og et fællesskab, hvor vi supplerer, hjælper og vejleder hinanden. Vi arbejder dels på Novavìs alkoholambulatorier (Hvidovre, Lyngby og Glostrup), hvorfra vi rekrutterer vores patienter og dels på Rigshospitalet, hvor vi har kontor og hvor scanningerne foregår.

Som forskningsårsstuderende aflønnes du med 10.000 kr./måned.

Send en kort motiveret ansøgning sammen med dit CV til professor Anders Fink-Jensen: anders.fink-jensen@regionh.dk.

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte nuværende forskningsårsstuderende på projektet, Marco Møller: marco.moeller.04@regionh.dk

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære at lave forskning og ekkokardiografi?

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår i projektet med titlen ”Myocardial Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After Coronary Artery Bypass Graft Surgery and/or Aortic Stenosis”.

Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi før, 4-6 dage og 3 måneder efter åben hjertekirurgi (koronar bypass med eller uden samtidig hjerteklapkirurgi). Den prægraduate forskningsårsstuderende vil blive lært op i ekkokardiografi og kliniske kardiologiske undersøgelsesmetoder. Selvom den studerende får sit eget selvstændige projekt som skal afsluttes med minimum 1 artikel vil den studerende blive en del af et større dobbeltblindet randomiseret forskningsprojekt med intervention på mere end 1.000 hjertepatienter sammen med andre prægraduate forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, seniorforskere og professorer.

Ansættelsesperioden forløber fra 01.09.18 – 31.08.19 og kan kombineres med 11. semester forskningsophold (kan der startes før mhp. oplæring i ekkokardiografi, vil det kun være en fordel). Arbejdet kommer til at foregå på Hjertemedicinsk Afdeling, Rigshospitalet.

Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Der foreligger lønmidler, men det forventes at der søges om stipendium. Der skal fremsendes motiveret ansøgning svt. ½ A4 side, CV og karakterbevis til nedenstående mailadresser.

Ansøgningsfrist: 1. august 2018

Ved yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte læge, ph.d.-studerende, Frederik Grund.

Kontakt:

Læge, ph.d.-studerende, Frederik GrundHjertemedicinsk Afdeling 2142Rigshospitalet

Mail: frederikgrund@gmail.com

 

Overlæge, ph.d., Rasmus MøgelvangHjertemedicinsk Afdeling 2142Rigshospitalet

Mail: rasmus.moegelvang.01@regionh.dk

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start efterår 2018

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende på kandidatdelen til ansættelse i forskningsår fra efteråret 2018. Du bliver en del af en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med forskellige aspekter af årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød, og arbejder bl.a. med både regionale/nationale registre og egne indsamlede materialer. Derudover er vi kommet med i et større EU samarbejde omhandlende bl.a. de sjældne arvelige ionkanalsygdomme og har nogle spændende projekter i gang om netop disse sygdomme. Vi søger en forskningsårsstuderende som vil få ansvar for et selvstændigt forskningsprojekt indenfor de arvelige hjertesygdomme med udgangspunkt i de danske registre. Derudover kommer du til at hjælpe en ph.d.-studerende praktisk med et projekt, som du også får del i.

Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i to forskningsmøder hver måned med hele gruppen og vil have mulighed for at modtage personlig daglig vejledning. Kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk, samt lære at skrive videnskabelige artikler.

 

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst 1 artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi har god erfaring med, at man efter forskningsårets udløb forbliver tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt samt opstart af andre projekter.

På længere sigt er der mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen.

 

Vi er fleksible i forhold til starttidspunkt, men regner med start ca. 1/9-2018. Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet. Vi vil gerne høre fra dig senest 22/6-2018. Hvis du har spørgsmål er du også velkommen til at tage kontakt. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat bliver du indkaldt til en samtale hos undertegnede.

 

Med venlig hilsen

Jacob Tfelt-Hansen                                                                             Camilla H B Jespersen

Professor, overlæge, dr med                                                           Læge, phd studerende

 

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142

Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

E-mail: camilla.helene.bang.jespersen@regionh.dk

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Scholarstipendiat / Forskningsårstuderende søges til ansættelse på Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling C Rigshospitalet til efteråret.

Vi søger en kandidatstuderende i medicin til ansættelse fra efteråret 2018. Du bliver en aktiv del af en forskningsgruppe, der primært beskæftiger sig med kirurgisk behandling af kræft i esophagus, cardia og ventriklen (ECV). Aktuelt forsker vi i en bred vifte af områder, herunder særligt i vurdering af perfusion og mikrocirkulation under kirurgi. Du vil få ansvaret for dit eget projekt samt mulighed for deltagelse i kliniske forsøg samt dyreforsøg i tæt samarbejde med afdelingen øvrige forskere. Ligeledes vil du have mulighed for at deltage i artikelskrivningskurser og andre forskningskurser samt at præsentere dit projekt på nationale/internationale konferencer. Du vil blive forfatter på projekter, du deltager i hvor forfatterskabskriterierne opfyldes med en forventning om udarbejdelse af minimum 3 videnskabelige arbejder.

Derudover vil du varetage opgaver i forbindelse med opstart af et nationalt ECV forskningsnetværk.

Den daglige vejledning vil foregå via afdelingens ph.d. studerende med overordnet supervision ledet af Michael Achiam, lektor, afdelingslæge, PhD, Dr.med. og Lars Bo Svendsen, professor, overlæge, dr.med.

Lønnen udgør 10.000 kr./måned (efter gældende aftale) og garanteres af afdelingen. Du skal have mulighed for at arbejde 12 fulde måneder på projektet (evt. som en del af 5. semester kandidat).  Ansættelsesstart 01.09.18 eller efter aftale.

Du er

 • Medicinstuderende på kandidatdelen
 • Interesseret i kirurgi
 • Struktureret, flittig og forskningsivrig
 • Selvstændig tænkende og arbejdende

Ansøgning:

CV, kort ansøgning og karakterblad sendes til Rune Strandby, reservelæge, Ph.d. stud. (runestrandby@hotmail.com) og Nikolaj Nerup (nikolajnerup@gmail.com) 1. reservelæge, Ph.d. stud. Yderligere oplysninger kan også fås per mail.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Ansøgningsfrist 20.05.18

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

MICA-projektet

Hos Diagnostisk Enhed på Herlev-Gentofte Hospital arbejder vi med en spændende og meget klinisk relevant gruppe af patienter henvist med mistanke om alvorlig sygdom såsom cancer, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af.

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for at arbejde med patienter med mistanke om alvorlig sygdom. Du vil få tilknyttet en hovedvejleder (professor) og en medvejleder (overlæge), som du vil kunne blive superviseret af og spare med for både at sikre, at du har mulighed for at tilegne til nye kompetencer og projekterne udvikler sig, som du og dine vejleder har planlagt.

Dine arbejdsopgaver omfatter:

 • Inkludering af patienter i projektet via patientsamtaler
 • Blodprøvetagning og bestilling af blodprøver
 • Dataindtastning i klinisk database
 • Dit eget projekt bl.a. med artikelskrivning

Vi søger en medicinstuderende, der er:

 • Engageret, struktureret, stabil og flittig
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er medicinstuderende på kandidatdelen eller slutningen af bacheloren

Vi tilbyder:

 • Dit eget projekt/artikel med førsteforfatterskab. Du vil kunne bruge projektet til bachelor- eller kandidatspeciale.  Medforfatterskaber på andre projekter er også muligt.
 • Erfaring med klinisk forskning
 • Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning
 • Mulighed for deltagelse i konferencer
 • Løn på 10.000 kr./md

Der skal dagligt inkluderes patienter, og det forventes, at du møder alle hverdage. Dog er der stor fleksibilitet i arbejdet. Vi søger en, der kan starte 1. august.

Ansøgning (max 1 A4 side) og CV (max 1 A4 side) sendes til claus.larsen.feltoft@regionh.dk og julia.sidenius.johansen@regionh.dk

Ansøgningsfrist senest d. 1. juni.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og vi holder løbende samtaler til den rigtige kandidat er fundet.

Med Venlig Hilsen
Claus L. Feltoft, overlæge (claus.larsen.feltoft@regionh.dk)
Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med. (julia.sidenius.johansen@regionh.dk)

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Immunsystemet og mikrobiomets indflydelse på risikoen for psykisk sygdom

– Hvordan påvirker kejsersnit og infektioner under graviditeten barnets risiko for psykisk sygdom

Stud.med. søges til forskningsår per 01/09/2018

Vi har et spændende psykiatrisk forskningsprojekt der er velegnet til at søge KU´s og Lundbeckfondens stipendier – vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat.

Forskningsprojektet vil være baseret på de danske landsdækkende registre og undersøge sammenhængen mellem fødselsmåde (kejsersnit versus naturlig fødsel) samt infektioner under graviditeten og risikoen for at barnet udvikler psykisk sygdom. Vi vil primært undersøge hvorvidt det at være født ved kejsersnit påvirker barnets risiko for senere at udvikle en psykisk sygdom, hvilket potentielt kan være forklaret ved en påvirkning af barnets mikrobiom. Samtidig vil vi undersøge hvorvidt en øget forekomst af infektioner under graviditeten kan forklare en højere rate af kejsersnit og dermed eventuelt også forklare en mulig øget risiko for psykisk sygdom hos de børn der er født ved kejsersnit. Det primære studie forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter.

Ud over dette projekt tilbydes der også tid til at du kan 1) få erfaring i et klinisk studie hvor to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose eller førstegangs depression, og 2) hjælpe med og dermed opnår medforfatterskab på en systematisk review og meta-analyse artikel omkring studier der undersøger sammenhængen mellem inflammation og psykisk sygdom.

Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver vil være litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater, og samskrivning til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt at være september 2018, og vi regner med at søge finansiering ved både KU´s samt LundbeckFondens scholarship-stipendier.

For yderligere information, kontakt venligst læge, ph.d.-studerende Ole Köhler-Forsberg (karkoe@rm.dk), eller forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benros (michael.eriksen.benros@regionh.dk). Ansøgningsfrist er 10/05/2018.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital søger medicinstuderende til forskningssemester

Vi søger en medicinstuderende på kandidatuddannelsen med interesse for forskning til et forskningssemester med start i efterårssemesteret 2018 (eventuelt et helt år hvis du har lysten og orlov eller opsparet studieaktivitet til det).

Projektet

Du bliver tilknyttet et igangværende ph.d.-projekt: “Multimodal Monitoring of Delirium in Acute Ischemic Stroke – MuMoDAIS”. I projektet undersøges forskellige neurofysiologiske metoders plads i diagnostikken af delirium blandt patienter indlagt med akut iskæmisk apopleksi. Delirium har stor indflydelse på det endelige udkomme efter en apopleksi. Delirium kan være særdeles vanskeligt at erkende i det daglige kliniske arbejde. En bedre forståelse af de tidlige mekanismer, som er involverede i udviklingen af delirium hos patienter med apopleksi vil gøre det muligt at gribe ind med tidligere behandling, når en patient er ved at udvikle delirium. En bedre og tidligere erkendelse af delirium kan føre til bedre genoptræning efter en apopleksi.

Arbejdsopgaver

Dine primære arbejdsopgaver vil være at rekruttere indlagte patienter til projektet og dagligt udføre forskellige neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. termografi og pupillometri) efter grundig oplæring på projekt-patienterne. Du vil dagligt arbejde sammen med reservelæge og ph.d.-studerende Jannik Stokholm, der er fuldtidsbeskæftiget i projektet. Dataindsamlingen foregår i dagtiden, weekendarbejde vil kun forekomme efter aftale. Herudover skal din tid bruges på arbejde med kandidatspecialet, dataanalyse og artikelskrivning. Det forventes, at du får ansvar for dit eget sideprojekt til hovedprojektet (ph.d.-projektet), og at dette udmunder i en artikel med dig som førsteforfatter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Jannik Stokholm på jannik.stokholm.01@regionh.dk eller på telefon 48 29 49 66.

Motiveret ansøgning inklusiv CV bedes sendt pr. mail direkte til Jannik Stokholm, jannik.stokholm.01@regionh.dk, senest 22. maj 2018.

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Projekttitel: NitrOgenoxid i Ekspirationsluft hos intensiv patienter i respirator

Projekttitel: NitrOgenoxid i Ekspirationsluft hos intensiv patienter i respirator

Kontakt: Morten Bestle, Forskningslektor, Anæstesiologisk afdeling, Intensiv afsnit, morten.bestle@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Baggrund:

 • Nitrogenoxid (NO) i udåndingsluften (eNO) kan bruges som markør for sygdomsaktivitet ved visse inflammatoriske lungelidelser, herunder astma.
 • I dyremodeller af sepsis/septisk shock er eNO forhøjet og korrelerer med sværhedsgraden af sygdommen.
 • Det vides ikke om eNO kan anvendes den som markør for sværhedsgraden af pneumoni sepsis eller septisk shock hos mennesker.

 

Formål: At undersøge om eNO kan anvendes som markør for sværhedsgraden af pneumoni, sepsis og septisk shock.

 

Metode: Daglig måling af eNO hos intensiv patienter i respirator. Målingerne korreleres med kliniske data og forskellige relevante biomarkører.

 

Opgaver:

 • Inklusion af patienter
 • Indhentning af samtykke
 • Daglige drift af projektet
 • Dataindsamling
 • Databearbejdning
 • Opgave-/artikelskrivning

 

Vi tilbyder:

 • Projekt – klar til start!
 • ½ – 1 år
 • Forskerkursus (25 lektioner)
 • Lokalt forskningsmiljø med andre stud.med., Ph.d.-studerende og projektsygeplejersker fra forskellige afd.
 • Forskningsafdeling med nøglefunktioner som støtter forskning

 

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud.medsøges til forskningsår i kardiologi ved Universityof CaliforniaSan Francisco School of Medicine

k

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Scholarstipendiat søges

Vi søger en engageret medicinstuderende med interesse for exercise fysiologi, neurologi og metabolisme til gennemførelse af et klinisk behandlingsforsøg. Projektet er planlagt til at løbe over et år, med forsøg og dataindsamling i efteråret 2018 og sammenfatning af resultater, samt udarbejdelse af artikel i foråret 2019. Alt efter engagement har vores forskningsenhed utallige projekter, det er muligt at blive involveret i.

Copenhagen Neuromusuclar Center (CNMC) ledes af professor, dr.med. John Vissing og består af 16 fuldtidsansatte fordelt på seks læger, en cellebiolog, to bioanalytikere, tre fysioterapeuter, en sekretær, samt 4 medicinstuderende. Vi har god erfaring med at have scholarstipendiater, og alle vores læger har været scholarstipendiater på CNMC i studietiden, og arbejder nu med enten at udarbejde en doktor disputats eller PhD afhandling.

Vi arbejder med både voksne og børn med muskelsygdomme og vores metoder spænder bredt fra exercise fysiologiske test, til undersøgelsen af metabolismen med stabil isotoper, til celleforskning.

Der er tale om en fuldtidsstilling – 37 t/uge.

Løn: 10.000 kr/mdr.

Tiltrædelse: 1. August eller september 2018.

Ansøgningsfrist: Så hurtigst som muligt. Senest fredag d.4 maj.

 

Er du interesseret i at arbejde klinisk med både børn og voksne, blive oplært i basale forskningsmetoder, samt udvide dit CV med mindst en artikel kan du kontakte:

Mette Cathrine Ørngreen, læge, dr.med.

Copenhagen Neuromusuclar Center, 3342, Rigshospitalet

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Mette.cathrine.oerngreen.01@regionh.dk

 

Eller

 

Nicoline Løkken, læge og PhD-studerende

Copenhagen Neuromuscular Center

Nicoline.Loekken@regionh.dk

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud.Med. søges til at skrive systematisk review

Stud.Med. søges til at skrive systematisk review

Vi mangler en medicinstuderende, der kan skrive et systematisk review om genetisk disposition til angioødem.

Protokollen er offentliggjort på PROSPERO:

https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?RecordID=87063

Selve søgningen af artikler er afsluttet, og der er inkluderet 7 studier, der skal gennemgås grundigt og kvalitets-scores ved brug af Q-genie tool (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25975208).

Derefter skal artiklen skrives.

Forudsætninger: Du skal have skrevet mindst en større opgave (fx bachelor) eller artikel/artikler tidligere.

Artiklen skal indsendes til det velansete tidsskrift Pharmacogenomics og helst være færdig inden 1. august.

Artiklen kan eventuelt danne grundlag for kandidatopgave, og projektet forventes også at danne grundlag for et foredrag på Dansk Selskab for Otorhnolaryngologis Årsmøde i april 2018. Foredraget kan holdes af den medicinstuderende, hvis vedkommende ønsker det.

Kontakt:

Eva Rye Rasmussen

eva.rye.rasmussen@dadlnet.dk

 1. reservelæge

Rigshospitalets øre-næse-hals-afdeling

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Projekttitel: Kohorte studie om småbørns lungeudvikling – og lungesymptomer

Kontakt: Merete Jørgensen, overlæge, klinisk lektor ph.d.,

inger.merete.joergensen@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Speciale: Pædiatri

Kort information om projekt

Kohortestudie af for tidligt fødte. Vi søger to medicinstuderene med interesse for pædiatri til forskningssemester, 5 semester kandidatdelen /25 ETCS ved Børne-og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital og PreventADAL studiet ved Oslo Universitets Hospital. Varighed op til et år fra september 2018 bestående af 5 mdrs. forskningssemester og mulighed for 6 mdrs. forskningsårs-stipendiat samt studieophold mhp. metodeoplæring i Oslo. Projektet omhandler lungeudvikling og lunge Health hos en kohorte af 5-6 årige tidligere præmature – og mature børn.

Hvad går projektet ud på og hvad er den studerendes rolle i det?

Muligheder og forventninger: Du/I bliver en del af forskningsgruppen og får dit/jeres eget projekt, der omhandler allerede foreliggende data fra 1 års opfølgningen af denne neonatale kohorte på 150 børn. Dvs. der forventes minimum et 1 forfatterskab og en kandidatopgave/25 ETCS point. Deltagelse i Videnskabelige kongresser er en mulighed. Samtidig skal du hjælpe til med at indkalde og klinisk vurdere de nu 5 årige børn, ud fra symptomscoringsindeks, lungefunktionsundersøgelser etc. Du vil blive oplært og få vejledning i lungefunktionsundersøgelsesteknik, interview teknik og databasehåndtering og analyse i SPSS

Ansøgning

Ansøgning sendes direkte per mail til overlæge, klinisk lektor ph.d. inger.merete.joergensen@regionh.dk

senest den 31.maj 2018

Yderligere information

Hvis du ønsker at høre yderligere om projektet, kan du kontakte os på mail:  inger.merete.joergensen@regionh.dk, alternativt på tlf. 4829 4308

 

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Projekttitel: PoCKET: Subacute Effect of Tolvaptan on Total Kidney Volume in Adult Patients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

Kontakt:  Lisbet Brandi, dr. med., MHM, ledende overlæge Lisbet.Brandi@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Speciale: Nefrologi

Kort information om projekt: Dette forsøg vil undersøge om behandling med tolvaptan i 6 uger kan afhjælpe væskedannelsen og dermed hæmme væksten af væskefyldte cyster i nyrerne samt bevare nyrefunktionen. Der vil være afledte projekter indenfor MR-scanning og genetik. Forsøget er et åbent randomiseret parallelgruppe forsøg, hvori der skal indgå 90 voksne patienter. Patienterne randomiseres til behandling med enten tolvaptan tabletter eller til kontrolgruppen uden tolvaptan tabletter. Patienterne i tolvaptan gruppen behandles med tabletter i 6 uger, efterfulgt af en 6 ugers observationsperiode. Patienterne i kontrolgruppen får ikke tolvaptan tabletter, men følger den samme behandlings- og undersøgelsesplan, som dem i tablet gruppen. Ideen og initiativet til forsøget er taget af Ledende overlæge dr.med. Lisbet Brandi Nordsjællands Hospital, Klinikchef prof., overlæge dr.med. Bo Feldt-Rasmussen Rigshospitalet og reservelæge Ph.d.- studerende Iain Bressendorf Herlev/Nordsjællands Hospital. Forsøget vil blive gennemført på de nefrologiske klinikker på seks danske hospitaler: Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet, Herlev Hospital, Universitetshospitalerne Aalborg, Aarhus, Odense og Roskilde. Forsøgsdeltagerne vil under forsøget modtage tolvaptan tabletterne gratis, men modtager ikke honorar for deltagelse.

Protokollen kan ses på www.clinicaltrials.gov.

Projektstadie: Protokollen er færdigudarbejdet og alle godkendelser givet. Inklusionen af patienter starter foråret 2018.

Målgruppe: Alle kan deltage. Da projektet strækker sig over noget tid, vil det være mest oplagt til et kandidatprojekt eller forskningsår/forskningshalvår.

Arbejdsopgaver: Projektet starter op på Nordsjællands Hospital, Hillerød. Opgaveren vil i samarbejde med medarbejdere fra Forskningsenheden Nordsjællands Hospital og Ledende overlæge dr.med. Lisbet Brandi deltage i udvælgelse og inklusion af patienter samt opfølgning på dataindsamling.

Muligheden for medforfatterskaber/førsteforfatterskaber: Du vil få et medforfatterskab på alle artikler, som udgår fra projektet hvortil du opfylder Vancouver deklarationen.

Løn eller interessetimer: Der vil kunne søges forskningsårs puljemidler fra NOH, såfremt der tages studiefri til dette. Danske Regioners Medicinpulje støtter projektet med en donation på 3 mio. Pengene går til driftsomkostninger i forbindelse med projektet.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Projekttitel: CNS infektioner

Kontakt: Elisa Skovgaard, læge, ph.d.-studerende, tlf.: 30 30 09 69, elisa.skovgaard.jensen@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Har du interesse for CNS infektioner?
Vi søger en motiveret og forskningsinteresseret medicinstuderende til deltagelse i et projekt om CNS infektioner og skade på indre øre i vores forskningsklynge på Nordsjællands Hospital. Dine arbejdsopgaver bliver delt mellem dit eget projekt (litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af vores fælles kohorte (patientbesøg, dataindsamling mm.). Vi har en del idéer til gode projekter baserede på CNS kohorten, der ville kunne passe en forskningsårs-studerende, men vi er også åbne overfor dine idéer! Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6 til 12 måneder. Stillingen er fuldt finansieret med start i efteråret 2018.  Vi samarbejder i en stor og meget aktiv forskningsklynge på Nordsjællands Hospital. Vores del af forskningsklyngen arbejder med patienter med CNS infektioner i et unikt samarbejde på tværs af afdelinger. Projektet er tilknyttet Øre-Næse-Hals afdelingen i et tæt samarbejde med Infektionsmedicinsk afdeling, Klinisk Biokemisk afdelingen og Anæstesiologisk afdeling.

Vi tilbyder
Dit eget forskningsprojekt
Løn
Unikt netværk på tværs af afdelinger
 
Baggrund for projektet
Infektioner i central nerve systemet (CNS) er fortsat sygdomme med en høj dødelighed. Blandt de overlevende efter bakteriel meningitis vil 30% have høretab eller døvhed på baggrund af skader på det indre øre – cochlea.
Dette projekt har til formål at forbedre outcome hos patienter efter infektion i CNS.  Det skal ske ved at øge forståelsen af, hvornår og hvorfor patienterne udvikler skader på hørelsen samt andre neurologiske følgetilstande.

Primære projekt ansvarlige
Christian Brandt, ph.d., lektor, overlæge, Infektionsmedicinsk afdeling, NOH
Malene Kirchmann, ph.d., overlæge, Øre-Næse-Hals afdelingen, NOH
Per Cayé-Tomassen, dr.med., professor, overlæge, Øre-Næse-Hals afdelingen, RH
Elisa Skovgaard, ph.d.-studerende, læge, Øre-Næse-Hals afdelingen, NOH

 

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Projekttitel: Hyperglykæmi ved lungebetændelse – præeksiterende insulin resistens eller stress hyperglykæmi

Kontakt: Birgitte Lindegaard Madsen, forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d. birgitte.lindegaard.madsen@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Speciale: Infektionsmedicin

Kort information om projekt

Baggrund: Lungebetændelse er den i antal største og i sværhedsgrad farligste af de almindelige infektionssygdomme, der fører til indlæggelse. Dødeligheden er 14% for patienter indlagt med lungebetændelse, og sygdommen rammer i høj grad svækkede, ældre medborgere, samt patienter som også har anden kronisk sygdom som fx diabetes. Mange, men ikke alle har forhøjet blodsukker ved indlæggelsen. Mere end 30% har prædiabetes ved indlæggelsen. Forhøjet blodsukker er en stærk prædiktor for mortalitet samt sværhedsgrad. Årsagen til dette er ikke klarlagt. Muligheden er, at det skyldes insulin resistens, nedsat inkretin respons m.m.

Formålet med nærværende projekt er at undersøge sukkeromsætningen hos patienter med pneumoni vha. en sukkerbelastningstest. Projektet er en del at et større forskningsprogram om pneumoni.

Projektstadie

Ansøgning til De Videnskabsetiske Komiteer er indsendt, afventer godkendelse før igangsættelse af projektet. Projektet opstartes omkring juni 2018

Målgruppe (deltid, bachelor- eller kandidatprojekt, forsknings år, forskningshalvår)

Kandidatprojekt

Arbejdsopgaver

Inklusion af pneumoni

Gennemførsel af oral glukose belastningstest

Indgå i forskningsgruppen

Muligheden for medforfatterskaber/førsteforfatterskaber

Mulighed for medforfatterskab, evt. førsteforfatter

Løn eller interessetimer

Ingen løn, men som en del af studiet

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Medicinstuderende søges til projekt omhandlende hæmodynamisk monitorering på Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital.

Vi søger en motiveret og ambitiøs medicinstuderende til et forskningsprojekt omhandlende hæmodynamisk monitorering med fokus på perifer perfusion. Du vil få dit eget selvstændige projekt som del af et større forskningsprojekt, som du også vil være involveret i. Med den rette arbejdsindsats vil projektet udgøre kandidatopgave og med mulighed for efterfølgende publikationer.

Projektet du vil blive tilknyttet omhandler sammenhængen med centrale variable som hjertets minutvolumen og den perifere perfusion, samt sidstnævntes betydning for komplikationer og dødelighed.
Du vil blive en aktiv del af forskningsgruppen, og få ansvaret for dit eget projekt, inklusiv protokolskrivning, databehandling og manuskriptudformning under daglig vejledning. Der vil desuden være mulighed for at præsentere egne resultater på videnskabelige kongresser og det forventes, at du tager aktiv del i fondsansøgninger.
Den daglige vejledning vil foregå via afdelingens læge og ph.d. studerende Marianne Agerskov samt forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, dr.med. Nicolai Bang Foss, og supervision fra professor, dr.med. Niels H. Secher. Desuden vil du få samarbejdspartnere inden for anæstesiologi, abdominalkirurgi og ortopædkirurgi.
Du vil have din daglige gang på Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital, der varetager anæstesi og postoperativ behandling af abdominalkirurgiske, ortopædkirurgiske og gynækologiske patienter.

Du skal have mulighed for at arbejde minimum 6 måneder (evt. som del af 5.semester kandidat), men 12 måneders ansættelse er også en mulighed.
Ansættelsesstart 01.09.18 eller efter aftale.
Du er
• Medicinstuderende på kandidatdelen
• Interesseret i klinisk forskning/anæstesi/kirurgi
• Struktureret og flittig
• Selvstændigt tænkende og arbejdende
• Gerne tidligere forskningserfaring, men ikke et krav
Ansøgning:
CV. og kort motiveret ansøgning sendes til Marianne Agerskov, reservelæge, ph.d. stud. (marianne.agerskov@regionh.dk).
Ved spørgsmål omkring projektet, kontakt Marianne på tlf. 24793147.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Er du interesseret i at arbejde og forske i børn og unge med overvægt?

Baggrund:

Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem. Dette er derfor en unik mulighed for at tilegne sig viden inden for dette spændende felt – og ja, det er os fra Generation XL.

På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, hvor vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvægt. Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. Vi søger en forskningsårsstuderende, der har lyst til et relevant og praktisk forskningsår. Forløbet er fuldt finansieret.

Periode:

 • Fra d. 01.09.18 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år. Det er for os lige meget, om du er på bachelordelen eller kandidatdelen. I øvrigt kan det placeres på forskersporet på 11. semester eller kombineres med bachelorprojektet på 6. semester.

Arbejdsopgaver:

 • Kommunikation med børn og unge, der deltager i forskningsprojekt
 • Tovholder på kliniske projekter
 • Blodprøvetagning
 • Fondssøgninger
 • Diverse ad hoc-opgaver

Vi tilbyder:

 • Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on erfaring
 • Oplæring i blodprøvetagning
 • Forskning / artikelskrivning

Vi forventer af dig:

 • Du kan indgå i et team, såvel som arbejde selvstændigt
 • Du har gåpåmod og er imødekommende

Du kan møde os d. 19. april til Forskerdating på Panum og stille os de spørgsmål du måtte have, og blive klogere på hvad i laver i Enheden for Overvægtige Børn og Unge.

Send ansøgning samt CV senest 11. maj til jgade@regionsjaelland.dk

Jens-Christian Holm

Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor,

Forskningsleder Leder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud. med. søges til fuldtidsforskning på Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital

Vi søger en medicinstuderende, der vil tage et halvt eller helt forskningsår til at gennemføre flere studier om ventralhernier. Fokus vil være på et stort registerstudie kombineret med kliniske undersøgelser. Det forventes, at projektet kan danne basis for et fremtidigt ph.d.-projekt, såfremt det har interesse. Projekterne vil blive vejledt af professor, overlæge, dr.med. Lars Nannestad Jørgensen, læge, ph.d. Kristian Kiim Jensen og læge, ph.d.-studerende Erling Oma.

Du er som ansøger udadvendt, flittig og organiseret. Du trives ved selvstændigt og superviseret arbejde. Ambition om karriere inden for kirurgi er et plus, men ikke en nødvendighed. Du vil lære at forske, skrive videnskabelige artikler og evt. kandidatspeciale. Der er mulighed for kongresdeltagelse med henblik på præsentation af egen forskning. Forskningsåret kan kombineres med 11. semester forskningsophold. Eventuel orlovsdel vil blive finansieret med skolarstipendium á 10.000 kr. pr. måned.

Tiltrædelse pr. 1 august 2018 eller efter aftale. Interesserede bedes sende ansøgning (max én side) samt CV inklusiv karakterblad til kristian.kiim.jensen@regionh.dk. For nærmere information mail ovenstående adresse. Ansøgningsfrist d. 25. april 2018.

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Fem medicinstuderende søges til prægraduat forskningsår indenfor kardiologi

Vi søger fem medicinstuderende til deltagelse i flere større registerbaserede undersøgelser på Rigshospitalet. Formålet med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem forskellige hjertesygdomme, medicinindtag og prognose over tid.

Du vil få tildelt et eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for, samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab på mindst en anden publikation.

Du forventes at starte August 2018.

Arbejdet vil foregå på Kardiologisk afdeling B Rigshospitalet.

Arbejdstiden vil være ca. 35 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden.

Vi vil gerne have at du:

 • Er fleksibel og kan tage ansvar
 • Er interesseret i forskning
 • Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe
 • Er indstillet på at arbejde på projektet fuldtid i 7-12 mdr (helst 12 mdr.

Vi kan tilbyde:

 • Vejledning af erfarne speciallæger indenfor Kardiologi
 • Forskningserfaring inden for både store og små projekter
 • Deltagelse i aktivt forskningsmiljø
 • To forfatterskaber på to artikler, som også kan bruges til kandidat/bachelor opgaven.

Med indførslen af nye studieregler kan der herske tvivl om hvilke muligheder man har for at udføre fuldtidsforskning under studiet. Ved tvivl kontakt da SUND studie- og karrierevejledning. Dertil kan man læse mere om mulighederne her: http://puffnet.dk/vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-og-studieaktivitetskrav/

Ansøgningsfristen er 30/5 inden klokken 12. Der afholdes ansættelsessamtaler den 14/5.

Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@regionh.dk

Projektgruppen består bl.a. af Professor Dr.Med Lars Køber, Rigshospitalet. Læge, Ph.d Emil Fosbøl

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Studerende til 11. semester-opgave eller forskningsår søges til forskningsprojekt omhandlende hvorvidt veteraner med mentale problemer efter mission søger psykiatrisk hjælp.

Hvor: Psykiatrisk Center København, forskningsenheden ved Gentofte Hospital.         

Hvornår: 1.9.2018 – 31.1.19 (evt. 31.8.2019 – hvis forskningsår)

Ansøgningsfrist: onsdag d. 18.4.18

Projektet kort: I Danmark har vi i mange år udsendt soldater til internationale fredsbevarende missioner såvel som til krigsmissioner. De fleste soldater klarer sig godt efter en mission, men nogle kommer hjem med psykiske ar på sjælen. Vores viden om disse soldater med psykiske problemer efter de har været udsendt er manglende, specielt i forhold til deres brug af sundhedsvæsenets tilbud om behandling for dette. Nogle opsøger hjælp til behandling, mens andre ikke gør. I dette projekt vil vi gerne blive klogere på netop dette.
I samarbejde med ViVe (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) som har udført en stor spørgeskemaundersøgelse iblandt tidligere udsendte veteraner har vi mulighed for at uddybe vores viden om hvorvidt veteraner med psykiske problemer modtager behandling/opsøger hjælp for dette. Vi vil undersøge, hvor mange af soldaterne med psykiske problemer, der har modtaget behandling fra militærpsykologerne ved Veterancentret, modtaget behandling i det offentlige psykiatriske sundhedssystem eller har indløst recepter på psykofarmaka efter deres udsendelse. Herudover er formålet at karakterisere soldaterne (med rapporterede psykiske problemer), der valgte at opsøge hjælp sammenlignet med dem der ikke valgte dette. At få en større forståelse for hvor mange og en beskrivelse af hvilke soldater, der ikke modtager hjælp efter hjemkomst fra mission på trods af psykiske problemer kan bidrage til at vi kan udforme en bedre og mere målrettet opsøgende indsats med fokus på at skaffe psykiatrisk/psykologisk behandling til dem med behov for dette.

Dine opgaver: Du vil få selvstændigt projektansvar i perioden – naturligvis med assistance. Din primære opgave vil blive litteratursøgning samt videnskabelig artikelskrivning. Den statistiske analysedel udføres konkret på ViVe under seniorforsker Trine Madsens vejledning, men du forventes at have en interesse for forståelsen af analyserne, da din artikel vil være bygget op omkring disse.

Hvad kan vi tilbyde dig

 • Dejligt forskningsmiljø med masser af kollegaer, og tæt samarbejde med seniorforsker Trine Madsen, læge og Ph.D. Stud. Ole Köhler-Forsberg og Overlæge og Lektor Holger Jelling Sørensen. På afdelingen, som ledes af professor Merete Nordentoft, udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.d.-studerende.
 • Forskningsår eller 11. semester projekt, afhængigt af hvad der passer bedst.
 • Evt. kandidatopgave indenfor emnet
 • Forfatterskab på videnskabelig artikel.
 • Evt. KU statistik/epidemiologi kursus og andre kurser

Vi forventer

 • At du er systematisk, god til engelsk og har et godt overblik
 • At du har lyst til at prøve kræfter med forskning

Interesseret? Har du spørgsmål? Ring/skriv ved spg. Send en ganske kort motiveret ansøgning (1 side) med et kort CV (max 1 side). Frist 18.04.18. Samtaler afholdes i uge 17.

Trine Madsen
Seniorforsker,
Psykiatrisk Center København, Forskningsenheden, Gentofte Hospital

Trine.Madsen@regionh.dk, Tlf. 30291319

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. september 2018

 

dd

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. september 2018

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.

Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder:

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i maj 2019

– 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe

– Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen

– Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale

– Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren:

– Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner

– Er struktureret, dedikeret og flittig

– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

– Er medicinstuderende på kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.

Ansøgning:

Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com inden:

 1. april 2018

Herefter afholdes samtaler i uge 18-19 efter nærmere aftale.

Yderligere information:

Interesserede kan møde os til PUFFs Forskerdating d. 19. april på Panum, eller kontakte os på nedenstående mails:

 • Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (zetner@gmail.com)
 • Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)
Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Skolarstipendiat søges til klinisk forsøg: Effekter af psilocybin på klyngehovedpine

Klyngehovedpine, også kaldet Hortons Hovedpine, er en af de mest smertefulde lidelser der findes, og tilstanden omtales til tider som ”selvmordshovedpine. ” Patienter oplever voldsomt smertefulde halvsidige hovedpineanfald med autonome symptomer flere gange dagligt. Desværre responderer en gruppe af patienter dårligt på gængs behandling, hvorfor ny behandling er velkommen.

Psilocybin er den aktive substans i magic mushrooms, og der findes talrige patienthistorier om, at lave doser af psilocybin kan være en effektiv behandling mod klyngehovedpine. Dette er dog aldrig blevet undersøgt i et prospektivt klinisk forsøg.

I et relateret projekt er vi færd med at undersøge sammenhænge mellem blodkoncentrationen af psilocybin og graden af påvirkning af serotonin 2A receptoren, en neuronal receptor som er af afgørende betydning for psilocybins effekt. Dette vil tillade, at man vha. en blodprøve vil kunne estimere i hvilken udstrækning hjernens receptorer påvirkes af psilocybin.

I dette kliniske forsøg ønsker vi at undersøge effekten af psilocybin på anfaldsfrekvensen hos patienter med kronisk klyngehovedpine. Vi ønsker yderligere ved hjælp af funktionel MRI at undersøge mulige hjernemekanismer der er impliceret i klyngehovedpine samt det eventuelle behandlingsrespons. Vi håber yderligere, at vi vil kunne estimere gaden af receptorpåvirkning og herefter sammenholde dette med graden af anfaldsfrekvens og ændringer i hjernefunktion.

Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig skolarstipendiat til at være primus motor i projektet.
Den studerende vil drive projektet i samarbejde med professor Rigmor Højland Jensen, professor Gitte Moos Knudsen og PhD-studerende og læge Martin K. Madsen. Projektopgaverne inkluderer rekruttering, lægeundersøgelser, indsamling og håndtering af biologiske prøver (fx blodprøver), administration af psilocybin, samt indsamling af MR-data. Det er vores forventning, at den studerende skal analysere og fortolke data og sammenskrive en artikel om de kliniske effekter som kandidatopgave.

Således er nærværende projekt en helt unik mulighed for at få erfaring med klinisk forskning og teste en ny behandling for en svær hovedpinesygdom.

Start: sommer-efterår 2018
Varighed: ½-1 år, og der kan være mulighed for yderligere tilknytning
Ansøgningsfrist: 1. april.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Martin K. Madsen, læge, PhD-studerende, (3545 6708, martin@nru.dk)

Rigmor Højland Jensen, Professor, overlæge, dr.med, KU-vejleder
Gitte Moos Knudsen, Professor, overlæge, dr.med.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Clinical assistant and PhD fellowship at Functional Imaging Unit, Rigshospitalet, Glostrup, University of Copenhagen

Functional Imaging Unit invites applications for a clinical research assistant with the possibility to apply for a 3-year co-financed PhD fellowship with the research project “Quantification of permeability of the blood-brain barrier and brain metabolism by magnetic resonance imaging in multiple sclerosis” from medical doctors that hold – or expect to hold – a Medical Doctor’s degree in September 2018 at the latest.

The position is open from the earliest convenience and until June 1st 2018 at the latest. Enrolment at the Copenhagen Graduate School of Health Sciences within 6 to 12 months from employment is a prerequisite (referring to the Ministerial Order on the PhD Program at Universities, no. 1039, 27. August 2013).

Functional Imaging Unit

Functional Imaging Unit (FIU) was established at Rigshospitalet, Glostrup in 2004 and is headed by Professor Henrik BW Larsson. FIU is part of Dept. of Clinical Physiology, Nuclear Medicine and PET, Rigshospitalet headed by Professor Liselotte Højgaard. The general scientific aim is to bring advanced physiological or multi-modal MRI methods into clinical research based on physiological insight. Senior researchers at FIU have for more than 15 years investigated neuroscience and neural diseases using MRI and functional MRI.

 

The PhD project

We have recently published results showing that permeability of the blood-brain barrier as measured by dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) is a novel in-vivo marker of neuroinflammation in the brain and may be a highly useful tool in the clinical setting in early detection of inadequate treatment response and relapses in relapsing-remitting multiple sclerosis patients. The project consists of two separate parts:

 • Investigate if DCE-MRI can predict treatment response to the newest and most efficacious MS treatment regimes (Natalizumab, Fingolimod and Alemtuzumab). We also wish to characterize pathological changes in brain perfusion and metabolism during the course of treatment and correlate these to blood and urine biomarkers of inflammation, through our ongoing research collaboration with MS neuroimmunologists from Southampton University, Great Britain.
 • This part of the project tests the hypothesis that a Gluten restrictive diet can reduce brain neuroinflammation and improve MS outcome (https://www.on-projekt.com/). This part of the study is a collaboration with the Bartholin Institute which have recently shown that a Gluten restrictive diet improves the outcome in type I diabetes.

Patients for both projects will be recruited in collaboration with the MS clinics at Rigshospitalet Glostrup and Blegdamsvej, and thus the project will have a great interdisciplinary aspect, specifically within the fields of Neurology and Multiple Sclerosis.

Supervisor: Professor Henrik BW Larsson, MD, DMSc

 • invented the DCE-MRI method in 1990, supervisor for 26 PhD and Master Students since 1995)

Co-supervisor: Postdoc Stig P. Cramer, MD, PhD

 • practical experience with the DCE-MRI method since 2011)

 

Further information: stig.praestekjaer.cramer@regionh.dk

PhD qualifications, conditions and procedure

 

The successful applicant must hold a Medical Doctors degree (before internship (KBU) is preferred due to the time constraints of the Danish 5–year rule), which should be approved before employment. Relevant course work, previous research and practical experience should be described. The applicant should have a high level of academic interest in the field and should possess the ability to work in a multi-disciplinary team.

 

The grant is a 1-year clinical assistant position with the possibility for extension into a 4-year PhD position under the conditions that the project is accepted by Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen.

Applications (in English or Danish) should include a short description of motivation (max. 2 pages), academic achievements, copies of degrees, and a CV.

Deadline and Submission

Deadline is 28th of March 2018. Material received after this deadline will not be considered.

Applications should be submitted by e-mail only and in a single file to:

Stig Præstekjær Cramer, MD, PhD Postdoc

Functional Imaging Unit www.fiunit.dk Dept. of Clinical Physiology, Nuclear Medicine and PET Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital Nordre Ringvej 57

2600 Glostrup

stig.praestekjaer.cramer@regionh.dk

All interested parties are encouraged to apply fro the position, regardless of age, sex, race, religion or ethnicity.

 

University of Copenhagen (UC) is Denmark’s oldest university, founded in 1479. With approximately 40,000 students and 9,000 employees as well as a annual turnover of 5.3 billion, UC is the largest university in the Nordic countries. UC ranks as number 30 in the world and is the only Nordic university among the world’s top 100.

www.ku.dk

 

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet – Glostrup søger klinisk assistent til nyt forskningsprojekt om migrænens sygdomsmekanismer

Vores dynamiske forskningsgruppe, Human Migraine Research Unit (HMRU), søger en engageret, nyuddannet læge med interesse for det neurologiske forskningsfelt til udførelse af et PhD projekt

Om projektet

PhD projektet fokuserer på undersøgelse af migrænens patofysiologiske mekanismer og det banebrydende nye migrænebehandling ved brug af anti-CGRP monoklonale antistoffer. HMRU har et unikt setup og årelang erfaring med denne type forsøg og har de seneste år publiceret resultater i højt rangerede tidsskrifter. Vi har desuden et tæt samarbejdsnetværk, og der kan også blive mulighed for kortere ophold hos vores internationale samarbejdspartnere i Europa og USA.

Om stillingen
Den kliniske assistent får en central og selvstændig rolle i planlægning og udførelse af projektet, herunder protokolskrivning, fondsansøgninger og publikation af resultater i internationale peer-reviewed tidsskrifter. Stillingen er vagtfri, og arbejdsugen kan delvist tilrettelægges efter individuelle behov. Det vil dog være en stor fordel, at ansøgeren er fleksible i forhold til vekslende arbejdstider. PhD projektet vil give en bred indføring i klinisk forskning, og vil være anvendelig på tværs af de medicinske specialer. Udover projektet forventes også deltagelse i kliniske trials.

Om dig

Du er (ny)uddannet læge med interesse for klinisk forskning. Du er engageret og har gode samarbejdsevner, men arbejder også godt selvstændigt. Det er desuden en stor fordel, hvis du har forskningserfaring fra tidligere, samt har gode færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk.

Om os

HMRU består aktuelt af 20 forskere, herunder 1 professor, 5 seniorforskere, 8 kliniske assistenter (ph.d. studerende), 4 forskningsassistenter (medicinstuderende) og 2 forskningsbioanalytikere, som har et godt samarbejde både på tværs af faggrupper og projekter(https://twitter.com/hmru_cph). Gruppens fokus er på biomarkører for migræne og migrænens sygdomsmekanismer, ligesom vi er involveret i afprøvning af nye forebyggende lægemidler mod migræne. Dansk Hovedpinecenter er internationalt førende inden for klinisk hovedpineforskning, hvilket giver rig mulighed for at præsentere resultater ved årlige nationale og internationale konferencer.
Om løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker hos Neurologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup, og løn- og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Vi sikrer finansiering til projektet, men det forventes, at den ansatte søger ph.d. stipendiater. Tiltrædelse pr. 1. juli 2018 eller efter nærmere aftale.
Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning vedlagt CV og anbefaling direkte til professor Messoud Ashina, ph.d., dr.med., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup, E-mail: meas@regionh.dk, Tel: 38633267, hvorfra der også kan indhentes yderligere oplysninger.
Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 29. marts 2018.
 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsårsstuderende på kandidatdel/11. semestersstuderende søges til stort klinisk projekt omhandlende fedme og fedtleversygdom.

Hvor: Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital.         

Hvornår: 15.8.18 – 1.2.19 (evt. 1.4.19)

Aflønning baseret på individuel aftale                                              

Ansøgningsfrist: 23.03.18

Projektet kort: Fedtleversygdom (NAFLD) skyldes overvægt og er endvidere tæt forbundet med de andre komplikationer (ex. type-2 diabetes, hypertension, søvnapnø), der ses ved overvægt/fedme. Ved BMI> 35 har > 90 % fedtlever. Af disse udvikler godt 40 % fedtleverbetændelse (NASH), der medfører varierende grader af leverfibrose og risiko for udvikling af skrumpelever, leversvigt og primær leverkræft. Hvorfor nogle patienter ’blot’ har fedtlever imens andre udvikler NASH og fibrose er fortsat dårligt belyst.

I dette projekt undersøger vi forskellige patofysiologiske mekanismer ved NASH/fibrose i patienter med svær overvægt, der gennemgår fedmeoperation. Under denne operation udtager opererende kirurg levervæv, omentfedtvæv og subcutant fedtvæv til analyse. Vi har primært fokus på 1) tarmfloraens betydning for udvikling af NASH 2) Fedtvævsbetændelse og dennes betydning for NASH og 3) Mitochondriedysfunktion ved NASH. Projektet omfatter 3 protokoller, hver med 2 patientbesøg. Projektet er herudover del af et meget stort dansk-international forskningsprojekt.

Dine opgaver: Du vil få selvstændigt projektansvar i perioden – naturligvis med assistance J

 • Screening, identificering og inklusion af forsøgsdeltagere
 • Vedligeholdelse af kontakt til alle inkluderede forsøgsdeltagere
 • Koordinering af projektbesøg, bookinger, bestilling og koordinering af forskningsundersøgelser
 • Varetage urin, spyt, blodprøveindsamling samt generelle patientprojektbesøg
 • Vævshåndtering, vævsforsendelse, vævsregistrering
 • Kommunikation og koordinering til og med de diverse samarbejdspartnere.
 • Registrering og indtastning af data

Hvad kan vi tilbyde dig

 • Veldrevet, spændende projekt med masser af patientkontakt og samtidig rig mulighed for at snuse til de nyeste analytiske teknikker (sekventering, metabolomics, proteomics).
 • Dejligt forskningsmiljø med masser af kage og tæt samarbejde med forskningssygeplejerske Karen Lisa, professor og vejleder Flemming Bendtsen, ph.d. studerende og forskningsårsstuderende.
 • Kandidatopgave indenfor emnet og evt. mindre artikel med dig som førsteforfatter
 • Medforfatterskab på videnskabelig artikel i henhold til arbejdsindsats.

Vi forventer

 • At du er systematisk og har et godt overblik
 • Har lyst til patientkontakt og har gode kommunikationsevner
 • At du har lyst til at prøve kræfter med forskning og projektledelse

Interesseret? Har du spørgsmål? Ring/skriv ved spg. Send en ganske kort motiveret ansøgning (1/2 side) med et kort CV (max 1 side). Frist 23.03.18. Samtaler afholdes i uge 14/15.

Julie Steen Pedersen

Læge, ph.d. studerende

Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital

julie.steen.pedersen@regionh.dk, Tlf. 20862065/40130062

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar