02
feb

0

PUFF Generalforsamling

Hvornår: D. 9. marts 2011, kl. 16.15
Hvor: Lokale 1.2.16, Panum Instituttet

PUFF indkalder hermed til ordinær generalforsamling.
Den 9/3 er også PUFFs officielle 2 års fødselsdag, og det fejrer vi med kagemand til mødet, og pizza, øl og sodavand i studenterhuset efter selve generalforsamlingen for dem, der har lyst.

Dagsorden

– Fejring af PUFFs 2 års fødselsdag med kagemand!

– Forslag til vedtægtsændring: Udvidelse af PUFFs bestyrelse fra en formand og 8 medlemmer til en formand, 14 medlemmer (evt. flere, hvis der er interesse herfor) hvoraf der er en næstformand, en kasserer og en sekretær.

– Valg af bestyrelse (alle medlemmer kan opstille, I må også gerne give besked på forhånd, hvis I ønsker at stille op)

– Oprettelse af interessegrupper i PUFF

– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

– Eventuelt (alle medlemmer er velkomne til at komme med emner til dagsordenen, I må meget gerne give besked på forhånd hvis det er muligt)

Vi opfordrer alle medlemmer, der ikke kan komme, til at give en anden PUFFer en fuldmagt til at stemme på deres vegne! Dette er vigtigt for at vi kan få gennemført vedtægter!

Venlig hilsen og vel mødt,
PUFFs bestyrelse

Tilbage