29
aug

0

Peter Ege symposium om stofmisbrug i et socialmedicinsk perspektiv

Dansk Selskab for Addiktiv Medicin vil med dette symposium hædre dansk misbrugsbehandlings nestor i forbindelse med hans pensionering som socialoverlæge i Københavns Kommune. Peter Ege har som læge arbejdet med stofmisbrugere i over 40 år. Ved siden af det kliniske arbejde har han været myreflittig som skribent, debattør og policy-maker og herved ydet en stor indsats for videnskabelighed, tværfaglighed og et humant behandlingssyn.

Hvornår: Onsdag, d. 5. oktober 2011, kl. 10.00-16.00
Hvor:
Auditorium 1, Rigshospitalet

Målgruppe: Læger og sygeplejersker samt andre med interesse for stofmisbrugsbehandling

Program:

9:30 Kaffe og registrering
10:00 Velkomst v/ overlæge Thomas Fuglsang, formand for Dansk Selskab for Addiktiv Medicin
10:05 Strømninger i den danske misbrugsbehandling v/ seniorrådgiver, antropolog PhD Steffen Jøncke, Institut for Antropologi, Aarhus Universitet
10:30 Dobbelt-diagnosepatienternes skæbne v/ overlæge PhD MPH Merete Nordentoft, Bispebjerg Hospital
11:00 Pause
11:30 De store udfordringer ved håndtering af infektioner hos stofmisbrugere v/ overlæge professor dr. med. Jens Lundgren, Rigshospitalet
12:00 Ulighed i sundhed v/ professor dr. med. Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
12:30 Frokost
13:30 Om rammer, regler og incitamentskulturen  i misbrugsbehandlingen v/ overlæge Thomas Fuglsang
14:00 Hvad kan den sociale misbrugbehandling bidrage med? v/ professor PhD Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
14:30 Kaffe og kage
15:00 Randomisert, kontrollert – og irrelevant? Om evidensbegrebets plads i behandlingen af stofmisbrug v/ professor emeritus Helge Waal, Oslo
15:30 Harm reduction og den danske forståelse heraf v/ Peter Ege
16:00 Tak for i dag

Pris: Kr. 350 inkl. morgenbolle, kaffe og frokost

Tilmelding: Elektronisk tilmelding efter først-til-mølle-princippet via Selskabets hjemmeside.

Efter opslag i Ugeskrift for Læger, nr. 34, august 2011

Tilbage