22
sep

0

Forskningsår i antimikrobiel resistens

Udvikling af antimikrobiel resistens i bakterier: rollen af antibiotika-induceret oxidativ stress

Udvikling af antibiotikaresistens afhænger af genetisk variation dvs. rekombination samt mutationer i bakteriernes DNA efterfulgt af selektion af resistente mutanter. Antibiotika inducerer i bakterier produktionen af reaktive ilt radikaler som har mutagenisk effekt. Formålet med dette projekt er at undersøge samspillet mellem oxidativ stress og DNA-mutagenese, der fører til udviklingen af ​​antibiotikaresistens. Kortlægningen af ​​det komplekse samspil mellem antibiotika og bakterier vil gøre det muligt at opdage ​​nye terapeutiske mål for at kontrollere mutationer som kan repræsentere nye strategier til bekæmpelse af antibiotikaresistens.

Den studerende søges til prægraduat forskningsår eller som forskning ved siden af studiet

Forventet varighed af projektet: 1 år eller ½ år

Hvornår forventes projektet startet? : når financieringen er på plads

Er der funding til den studerende eller skal dette søges?: der er ikke funding, dette skal søges

Kontaktinformation på den ansvarlige forsker (vejleder):

Lektor Oana Ciofu,
ISIM, 24.1 10, ociofu@sund.ku.dk

Tilbage