29
dec

0

Nye prægraduate skolarstipendier på RH

Følgende er sakset fra RH’s intranet:

Er du Rigshospitalets kommende skolarstipendiat?

Rigshospitalets forskningsudvalg opfordrer medicinstuderende med forskerambitioner til at ansøge om 1-årigt skolarstipendium. Første ansøgningsfrist er 10. januar 2012.

Forskningsudvalget har, som et nyt bevillingsområde, besluttet at opslå et antal 1-årige skolar-stipendier, som kan søges af medicinstuderende til at hellige sig forskning på fuld tid.

– Forskningsudvalget ønsker at støtte dette område, da udbuddet af skolarstipendier fra eksterne fonde er faldet, samtidig med at der blandt RH’s medicinstuderende er en stigende interesse for at forske, siger professor, dr. med. John Vissing, Neurologisk Klinik – formand for forskningsudvalget – og fortsætter:

– Det er ud fra mange hensyn ideelt at starte sin forskerkarriere tidligt, og forskningsudvalget ser det som en vigtig opgave at understøtte dette vækstlag for fremtidig forskning på Rigshospitalet.

Forskningsudvalget vil fremover 2 gange om året uddele et antal 1-årige skolarstipendier.

Ansøgningsfrister i 2012

  • 10. januar 2012
    (Der vil blive taget stilling til ansøgningerne på et møde i forskningsudvalget den 9. februar 2012.)
  • 31. maj 2012
  • 6. december 2012

Skolarstipendierne uddeles henholdvis med henblik på start i februar og september 2012 samt februar 2013, således at det også følger semesterstart.

Ansøg om 1-årige skolarstipendier her