21
feb

0

Basalt SAS-kursus

Hvornår: 26., 27., 28. og 30. marts 2012, kl. 16.30-19.30

Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres senere) 

Antal deltagere: Maks. 20

Pris: 50 kr. (til print af kursusmateriale)

Hvad er SAS og hvem er kurset henvendt til? SAS er en statistisk softwarepakke. På kurset tages udgangspunkt i SAS Enterprise Guide, inkl. SAS-kodning. Programmet er tilgængeligt gratis for alle studerende ved SUND KU via punkt.ku.dk.

Kurset er henvendt dig, som skal til at i gang med databehandling og statistik i forbindelse med forskning. Du er SAS nybegyndere med minimal eller ingen tidligere erfaring, men du skal som minimum have bestået metodekurset, da kursetkræver en basal statistisk forståelse.

Kursets formål: Formålet er at deltageren skal kende og kunne bruge de grundlæggende SAS-funktioner og selv kunne finde og køre en statistisk test i SAS. Kurset er IKKE et statistikkursus!

Kursets indhold:

– Basal SAS forståelse og kodning

– Importering af data til SAS, f.eks. fra Excel og  SPSS

– Klargøring af data til statistik, herunder fletning af filer, rensning af data etc.

– Introduktion til statistiske tests i SAS

Undervisere: Stud. med. Alexander Lilja og stud med. Thomas Sehested. Vi er PUFF-medlemmer uddannet til SAS Instruktører på SAS Academy hos SAS Institute Danmark.

Tilmelding: Skriv en email til saskursus@puffnet.dk med navn, tlf.nr., semester samt om du er indskrevet som forskningsårsstuderende (eller skal til at indskrives).

Pladser uddeles efter først-til-mølle-princippet, dog med fortrinsret til nuværende eller snarligt kommende forskningsårsstuderende.

Med venlig hilsen

Alexander Lilja og Thomas Sehested