22
feb

0

Forskningsårsstuderende søges til projektet: “Natural History of Pain Associated with Melanoma”

Projektet foregår på California Pacific Medical Center Research Institute (CPMCRI) og indebære at forskningsåret afholdes i Californien.

Arbejdsopgaver:

Opgaven for den danske studerende vil være at optage kort sygehistorie mundtligt og fra journaler, lave fokuseret neurologisk undersøgelse, gennemføre 4 små spørgeskemaer omkring hhv. smerte og patienternes evne til at takle smerte, måling af ekstremitetsomkreds (lymfeødem) og deres forbrug af smertestillende medicin. VAS vurdering af smerteniveau og kortlægning af evt. sensibilitetsforstyrrelse.  Derudover vil der blive mulighed for at skrive en artikel på baggrund af resultaterne i projektet. Patienterne er malignt melanom patienter, der har undergået sentinel node biopsi og/eller komplet dissektion af lymfeknuderne i regionen for deres melanom. Formålet med projektet er at udvide vores viden om udvikling af smerte og neuropati postkirurgisk, for at forbedre forebyggelse og behandling af smerter efter kirurgi.

Kontakt er Karin Petersen MD. Projektet er et samarbejde mellem DK og USA, involverende både kirurgiske onkologer, dermatologer, anæstesiologer og neurologer. Projektet er en del af de nye samarbejde mellem CPMCRI og ph.d-skolen i København.

Ansøgning: Ved interesse skriv til: Karin L. Petersen, MD (peterskp@cpmcri.org)

Ansøgningsfrist er hurtigst muligt!