29
mar

0

Prægraduat forskningsår i infektionsmedicin/HIV

Viro-immunologisk Forskningsgruppe er baseret på Klinik for Infektionssygdomme og Reumatologi på Rigshospitalet. Gruppen arbejder med translationel forskning inden for immunforsvarets rolle ved kroniske infektioner primært infektion med HIV. Vi søger aktuelt en stud.med., som interesserer sig for HIV og immunologi, og som vil holde orlov i 1 år for at gennemføre et prægraduat forskningsår og arbejde med et projekt om HIV og diabetes. Projektet foregår i samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling.

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores gruppe samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du kan få mere information om reglerne for forskningsår på http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/.

I løbet af dit forskningsår vil du blive involveret i alle faser af forskningsprojektet herunder design af studiet, rekruttering af patienter, en god del praktisk laboratoriearbejde, dataanalyse og artikelskrivning. Der er mulighed for, at projektet kan danne basis for din kandidatopgave samt for en videnskabelig publikation. Forskningsåret er merit-givende med afsluttende eksamination og kan bruges som forberedelse til ph.d.-studie. Studenter på kandidat-delen vil blive foretrukket.

Tiltrædelse 1. august eller 1. september 2012

Kontakt læge, ph.d-studerende Julie Christine Gaardbo

Email: juliegaardbo@hotmail.com

Tlf. 26 70 06 27

Klinik for Infektionssygdomme og Reumatologi M5132

Rigshospitalet