29
apr

0

Månedsmøde med journal club om forstadier til type 2 diabetes

I maj måned er PUFFS månedsmøde rykket fra første tirsdag i måneden til

Tirsdag 8. maj kl 16.00 i lokale 29.01.30

David Jensen vil fortælle om sin artikel, der omhandler forstadier til type 2 diabetes. Den vigtige måltidsrelaterede insulinproduktion (inkretin-effekten) er allerede nedsat i forstadier til type 2 diabetes. Artiklen belyser virkningsmekanismer bag den nedsatte inkretineffekt man finder hos type 2 diabetes patienter, og er ikke relateret til en nedsat produktion af inkretinhormoner. Der vil være mulighed for at komme med kommentarer til artiklen efterfølgende. Ønsker man at læse artiklen før månedsmødet, kan denne rekvireres ved at sende en mail til journalclub@puffnet.dk .

Alle medlemmer og andre interesserede er velkomne!

PUFF holder månedsmøde hver måned med oplæg, hygge og foredrag.

Der vil som altid være kaffe, te og kage til mødet.

Venlig hilsen,
PUFF