03
maj

0

Scholar-stipendiat for pædiatri-interesseret stud.med.

Vi søger en medicinstuderende til et forskningsprojekt på Neonatalafdelingen, Hvidovre Hospital. Projektvarighed 6-12 mdr. Projektet er finansieret. Start hurtigst muligt. Projektet skal undersøge den cerebrale iltning hos nyfødte. Du skal inkludere – og undersøge nyfødte. På baggrund af resultaterne vil du deltage i databehandling samt skrivning af videnskabelige artikler. Det er en fordel at have klinisk erfaring med nyfødte men ikke et krav. Ansøgningsfrist 13.05.12. Ansøgningen stiles til

Læge Line Carøe
Børneafdelingen afsnit 460
Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre

Kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt til samtale.

Spørgsmål kan besvares på Tlf. 5050 8028 eller lcs@dadlnet.dk.