26
maj

0

Medicinstuderende med interesse for træningsfysiologi og hæmatologi søges

Projektet er et samarbejde mellem X-lab (BMI, Panum) og Hvidovre Blodbank, som ønsker at undersøge effekten på fysisk kapacitet samt følge hæmatologiske parametre i en tidsperiode efter bloddonation hos kvinder.

Projektet er af 6 måneders varighed med start 1. August. Du vil være ansat som prægraduat forskningsårsstuderende med mulighed for at skrive kandidatopgave. Løn: 10.000/mdr.

Ansøgningsfrist: 10. juni. Ansøgningen stiles til ida.joergensen@sund.ku.dk

Vejleder på projektet vil være lektor Jørn Wulff Helge jhelge@sund.ku.dk