05
jul

0

Kardiologisk forskningsårsstuderende, Rigshospitalet

Hjerte-CT forskningsenhed på Rigshospitalet søger 2 medicinstuderende på 6. semester eller senere med henblik på gennemførelse af et forskningsårsprojekt, med start 1. september 2012, eller snarest herefter. Der er til vores forskningsenhed aktuelt tilknyttet 5 Ph.D. studerende, 4 forskningsårsstuderende, 2 projektsygeplejersker og 1 projektradiograf, som arbejder dedikeret med kardiovaskulær forskning.
Vi søger medicinstuderende som er interesserede i forskning og ønsker at blive oplært i forskningsmetode, herunder selvstændig  gennemførelse af dataopsamling, dataanalyse og skrivning af videnskabelig  artikel/ forskningsårsopgave. Studerende som ønsker at investere tilstrækkelig tid til at opnå publicering af en videnskabelig artikel som førsteforfatter i et peer-review tidsskrift vil blive foretrukket.
Den forskningsårsstuderende varetager forberedelse af patienter/projektdeltagere til Hjerte-CT scanning og medvirker desuden ved dataopsamling og analyse af data i egne og Ph.D. studerendes projekter.
Motiveret ansøgning i Word format (eet samlet dokument), inklusiv 1 sides CV med blandt angivelse af hidtidige eksamensresultater bedes mailet til Overlæge Dr. Med. Klaus Fuglsang Kofoed, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, kkofoed@dadlnet.dk snarest muligt.
Nærmere oplysninger kan fås ved telefonisk kontakt til Ph.D. studerende Tobias Kühl; telefon 3545 8628.