10
jul

0

Medicinstuderende til hjerneforskning

En et-årig stilling som skolarstipendiat m.h.p. gennemførelse af hjerneforskningsprojekt er ledig til besættelse pr 1.9.12 eller efter aftale. Din opgave bliver at være med til at etablere en database til at dokumentere effekten af det tidligere og nuværende danske epilepsikirurgiprogram. Databasen vil fremadrettet få stor betydning som et centralt forskningsredskab for nye projekter.

Om funktionen:
På Rigshospitalet varetager vi for hele Danmark udredning og kirurgisk behandling af patienter med fokal epilepsi, som på trods af medicinsk behandling stadig har mange anfald. Ca. 80 patienter udredes årligt og heraf opereres ca. 40. Det er et spændende felt indenfor neurologien, hvor en gruppe af  neurologer, neurofysiologer, psykologer og neurokirurger arbejder tæt sammen om at fastslå præcis, hvor i hjernen det epileptiske anfald begynder. Udredningen starter med at danne en hypotese om, hvor i hjernen anfaldet har sit udgangspunkt på baggrund af patientens oplevelse af anfaldet og vores fortolkning af videoovervågede anfald under indlæggelse. Dette kræver kendskab til sammenhæng mellem funktion og neuroanatomi . Denne hypotese søges herefter bekræftet med anvendelse af EEG og strukturel MR skanning af hjernen. Hvis der ikke er fuld overensstemmelse går vi videre med funktionelle hjerneskanninger – så som PET og SPECT og som noget nyt også MEG skanninger. Afhængig af udredningen foretager vi også intrakraniel EEG registrering eventuelt stimualtion, hvor vi i forbindelse med en operation placerer dybdeelektroder i hjernen eller små net på overfladen af hjernen med henblik på at opfange anfaldene direkte fra hjernevævet.  På vores ugentlige konferencer tager vi herefter stilling til hvilke patienter, vi vil tilbyde operation.

Om dine kvalifikationer:
Du skal naturligvis have interesse for neuroforskning og klinik: Neurologi, neurofysiologi og/eller neurokirurgi. En vis flair og interesse for IT vil være en stor fordel. Du går til opgaverne med en positiv indstilling, og jobbet kræver selvstændighed. Det vigtigste for os er, at du brænder for på et højt fagligt niveau at løse forskningsopgaverne og har en personlighed, der passer ind i vores uformelle kultur, hvori samarbejde er et vigtigt omdrejningspunkt.

Vi tilbyder dig:
At blive en del af et tværfagligt miljø af høj faglig standard, som vil give dig et unikt udgangspunkt for at få kendskab til såvel klinik men også de mest avancerede parakliniske teknikker indenfor neuroklinikken. Du vil naturligt kunne deltage i de forskellige aspekter af udredningsprocessen og den kirurgiske behandling. Det er oplagt i forbindelse med dit forskningsår at skrive kandidatopgave eller alternativt bacheloropgave. Om end etableringen af en database i sit udgangspunkt måske lyder noget tørt og kedeligt, så er det et unikt udgangspunkt for fremtidig forskning og samarbejde og der bliver rig mulighed for at perspektivere vigtigheden af dit arbejde ved deltagelse i klinikken.  Du vil blive aflønnet med 10.000 kr pr. måned efter donation fra Lundbeckfonden.

Ansøgningen:
Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 20. august gerne via e-mail. Ansøgningen skal følges af CV inklusiv eksamensudskrift.

Send din ansøgning til overlæge, dr. med. Lars H. Pinborg, Rigshospitalet, Neurobiologisk Forskningsenhed N9201, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, mail: pinborg@nru.dk (subjekt: EpiKirSkolar)