26
jul

0

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt på Thoraxanæstesiologisk afdeling, Rigshospitalet

En et-årig stilling som skolarstipendiat ved et klinisk forskningsprojekt på tværs af thoraxanæstesien og thoraxkirugien er ledig til besættelse efteråret/vinteren 2012/2013 efter aftale.

Om funktionen:
Thoraxanæstesiologisk Forskningsenhed søger en medicinstuderende til et projekt på tværs af thoraxkirurgien og thoraxanæstesien. Projektet er et klinisk randomiseret forsøg med afprøvning af lungeprotektive metoder for hjertekirurgiske patienter, hvor lungerne perfunderes med enten kølende væske eller oxygeneret blod under den tid patienten er på hjertelungemaskine.

Vi søger en medicinstuderende, der kommer til at indgå i det kliniske forskningsteam med hovedsageligt praktisk arbejde som fx blodprøvetagning m.m. på operationsgangen og intensiv. Forsøget foregår på elektive hjertekirurgiske patienter og giver en unik mulighed for tilegnelse af erfaring og viden om disse operationsforløb. Den studerende vil få sit eget sideprojekt til ph.d.-studiet med Prof. Niels H. Secher som hovedvejleder udover den ph.d.-studerende Katrine B. Buggeskov, hvilket giver mulighed for publikation af minimum en artikel som førsteforfatter.

Om dine kvalifikationer:
Du skal have interesse for anæstesi og/eller thoraxkirurgi: hjerte- og lungefysiologi. Ventilatør eller anden erfaring med intensivpatienter er en klar fordel. Det er vigtigt at du kan arbejde selvstændigt og er fleksibel. Det vigtigt at du brænder for at løse forskningsopgaver på et højt fagligt niveau og har en personlighed, der passer ind i vores uformelle og ligefremme kultur.

Ansøgningen:
Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 1. oktober gerne via e-mail. Ansøgningen skal følges af CV samt dokumentation af evt. ventilatørerfaring. Der vil efterfølgende indkaldes til samtaler.

Send din ansøgning til klinisk assistent Katrine Bredahl Buggeskov, Rigshospitalet, Thoraxanæstesiologisk Klinik afsnit 4142, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, E-mail: katrine.buggeskov@gmail.com