25
aug

0

Årsstuderende søges

Vi søger en årsstuderende (stud.med., stud. scient, stud. scient hum biol) til et projekt som omhandler lægemidlers påvirkning af mitokontriefunktion.

Vi at har preliminære data, som tyder på at mitokontriefunktionen kan ændres ved indgift af lægemidler til mennesker. Til nærmere afklaring af dette søger vi en studerende i et år. Arbejdet vil bestå i at udføre eksperimenter med en Oxygraph, på såvel humane prøver som prøver fra dyreforsøg.

Projektet kan anvendes til en master afhandling, og kan evt aflønnes ca. svarende til en scolarstipendium.

For nærmere henvendelsen kontakt:

Professor, Overlæge, dr.med. Henrik Enghusen Poulsen, Klinisk farmakologisk laboratorium Q7642, Rigshospitalet, hepo@rh.dk tlf 35457671

Lektor, ph.d. Robert Bouschell, Biomedicinsk Institut, Panum, boushel@sund.ku.dk, 3532 3865/7423

 

No Comments

Reply