05
sep

0

Skolarstipendium tilknyttet Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland

Fra efteråret 2012 har vi mulighed for at ansætte en medicinstuderende i et forskningsår. Arbejdet vil tage udgangspunkt i et Systematisk Cochrane Review, der vil undersøge de positive og negative effekter af medicinsk behandling til børn med ADHD. Den studerende skal især beskæftige sig med dataindsamling og dataekstraktion fra studier og databaser, der beskriver de negative effekter. En Cochrane protokol, der beskriver det planlagte review arbejde, er publiceret i Cochrane Library (issue 5, 2012) link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009885/abstract

Arbejdet foregår i samarbejde med Cochrane Developmental, Psychosocial and Learning Problems Group samt med Cochrane Adverse Effects Methods Group.

Den studerende vil få kontorplads i Psykiatrisk Forskningsenhed i Roskilde.

Personlige egenskaber som grundighed, evne til organisering og struktur samt gode engelskkundskaber er væsentligt.

Aflønning er 10.000 kr. pr. måned, og derudover udbetales der et engangsbeløb på 15.000 kr. til driftsudgifter.

Ansøgningsfrist: Mandag den 1. oktober 2012 med opstart hurtigst muligt derefter.

Yderligere oplysninger fås hos psykolog, Ph.d., seniorforsker Ole Jakob Storebø, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik- Holbæk samt Psykiatrisk Forskningsenhed. Email:ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 25 11 99 01.

Ansøgning indeholdende CV samt kort beskrivelse af motivation for ansøgning sendes til: E-mail: psykbu@regionsjaelland.dk, eller Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, att. ledende overlæge, Ph.d. Jesper Pedersen, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde.