14
okt

0

Kursus i basal SAS-programmering

Endnu engang afholder PUFF kursus i basal SAS-programmering for sine medlemmer.
Hvornår: 10.-11. november 2012, begge dage kl. 09.00-16.00
Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres senere)
Antal deltagere: Maks. 25
Pris: 50 kr.
Hvad er SAS og hvem er kurset henvendt til?
SAS er en statistisk softwarepakke. På kurset tages udgangspunkt i SAS Enterprise Guide, inkl. SAS-kodning. Programmet er tilgængeligt gratis for alle studerende ved SUND KU via softwarebiblioteket på punkt.ku.dk.
Kurset er henvendt dig, som skal til at i gang med databehandling og statistik i forbindelse med forskning. Du er SAS nybegyndere med minimal eller ingen tidligere erfaring, men du skal som minimum have bestået metodekurset, da kurset kræver en basal statistisk forståelse.
Kursets formål:
Formålet er at deltageren skal kende og kunne bruge de grundlæggende SAS-funktioner og selv kunne finde og køre en statistisk test i SAS. Kurset er IKKE et statistikkursus!
Kursets indhold:
– Basal SAS-forståelse og -kodning
– Importering af data til SAS, f.eks. fra Excel og  SPSS
– Klargøring af data til statistik, herunder fletning af filer, rensning af data etc.
– Introduktion til statistiske tests i SAS
Undervisere:
Stud. med. Alexander Lilja, Thomas Sehested, Lærke Nelson og Anne Louise de Barros Damgaard. Vi er PUFF-bestyrelsesmedlemmer uddannet til SAS-instruktører på SAS Academy hos SAS Institute Danmark.
Tilmelding:
Skriv en email til saskursus@puffnet.dk med navn, telefonnummer, semestertrin samt om du er indskrevet som forskningsårsstuderende (eller skal til at indskrives).
Pladser uddeles efter først-til-mølle-princippet, dog med fortrinsret til nuværende eller snarligt kommende forskningsårsstuderende.