17
okt

0

Medicinstuderende søges til spændende projekt i urogynækologi

Emne: Komplikationer ved operationer for inkontinens

Vi ønsker en opgørelse af komplikationer ved inkontinensoperationer i Danmark for perioden 2007-2011. Oplysningerne skal indgå i et ph.d. studium, der overordnet belyser  variation i  den kirurgiske kvalitet inden for behandling af urininkontinens i Danmark.

Metode: Journalgennemgang

Der skal gennemgås komplikationer ved gennemgang af journaler. Dertil er udarbejdet et journalskema på baggrund af Clavien-Dindos standard klassifikation af kirurgiske komplikationer. I startfase og undervejs vil vejledergruppe og undertegnede være behjælpelig i processen.Der forventes en del rejseaktivitet

Vejledergruppe: Professor ,dr .med Knut Borch-Johnsen, overlæge, lektor Ulrik Kesmodel og professor, dr med Gunnar Lose.

Finansiering: Der skal søges fondsmidler.

Startperiode: efterår 2013

Kontakt:

Interesseret? Kontakt: Margrethe F. Hansen: mfoss@health.sdu.dk

Senest 2. november 2012