23
nov

0

Forskningsårsstuderende søges til akut apopleksi studie.

Tid til behandling er den faktor der har størst betydning for effekt af i.v. trombolyse behandling ved iskæmisk apopleksi og dermed for patientens chance for at genvinde sin selvhjulpenhed. Vi initierer derfor et organisatorisk forsøg med henblik på at reducere den maksimale tid fra indlæggelse til behandlingsstart til 20 minutter på Bispebjerg Hospital, aktuelt anses 50 – 60 minutter for acceptabelt. Vi søger en forskningsårsstuderende med lyst til at bidrage til dette meget kliniknære projekt.

Dine opgaver: Indsamle data i forbindelse med den akutte behandling, analyse data og sammenskrive dette til videnskabelig publikation under relevant supervision. Du vil få mulighed for selv at præge dit arbejde.

Du skal påregne i dataindsamlingsperioden (3 måneder) at være til stede i aften natte-perioden og hermed overnatte på vagtværelse (der stilles vedudstyret vagtværelse til rådighed) på lige datoer, med frihed på ulige datoer og i dagtiden.

Du kan herudover forvente at blive inddraget i andre forskningsmæssige opgaver afhængigt af arbejdsbelastningen ved dit primære studie.

Det forventes at du indskriver dig på PhD-skolen som forskningsårsstuderende.

Du kan forvente at få mulighed for at fremlægge dine resultater ved relevante møder efter et velgennemført projekt.

Din baggrund: Det vil være en fordel at have gennemført basal klinisk træning, men er ikke en absolut forudsætning.

Ansættelse: fra 1. evt. 15. februar 2013 og 12 måneder frem.

Løn: 10.000 kr. om måneden

Motiveret ansøgning bilagt c.v. og karakterliste fra medicin-studiet samt eventuelle andre dokumenter der ønskes taget i betragtning, bedes venligst fremsendt elektronisk senest 5. december kl. 15:00 på hanne.krarup.christensen@regionh.dk, samtaler afholdes mandag den 10. december, idet jeg sender mail ud fredag den 7. december.

Interesserede er meget velkomne til at kontakte mig med spørgsmål på 35312754 eller pr. mail.

Med venlig hilsen,

Hanne Christensen, PhD, dr.med.
Overlæge, klinisk forskningslektor
Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital