27
nov

0

SKOLARSTIPENDIAT SØGES til Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Bispebjerg Hospital

Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab er en 20 mænds enhed under Neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Laboratoriet er en grundforskningslaboratorium med en veletableret ekspertise i morfologisk kvantiterings metoder af hjernestrukturer til belysning af neuropatologisk forandringer forbundet med sygdomme som Parkinsons sygdomme, MSA og andre relaterede neurodegenerative sygdomme. Desuden er der en molekylær biologi sektion tilknyttet til belysning af de cellulære mekanismer associeret med disse sygdommes progression.

Til et projekt, hvor vi gerne vil undersøge de cellulære mekanismer forbundet med de non-motoriske symptomer associeret med Parkinsons Sygdom søger vi en skolarstipendiat. Du vil arbejde med dyremodeller, immunohistokemiske og molekylærteknikker i et klinisk relevant projekt.

Hvis du er interesseret er du meget velkommen til at komme forbi og snakke med os på:

Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

Bispebjerg Hospitalet
Bygning 101, 2. etage
Bispebjerg Bakke 23
2400 Copenhagen NV

Du skal kontakte sektionschef Susana Aznar (susana.aznar.kleijn@regionh.dk, Tlf 35316426, mobil 22897024)