09
dec

0

Kardiologisk forskningsårsstuderende, Rigshospitalet.

Forskningsenheden for Grown Up Congenital heart Disease på kardiologisk afdeling Rigshospitalet søger én medicinstuderende på 9. semester eller senere med henblik på gennemførelse af et forskningsårsprojekt, med start 1. februar 2013, eller snarest herefter.

Der er til vores forskningsenhed aktuelt tilknyttet 4 Ph.d.-studerende og 1 forskningsårsstuderende, som arbejder dedikeret med forskning indenfor medfødte hjertesygdomme.

Vi søger en medicinstuderende som er interesseret i medfødte hjertesygdomme hos børn og voksne samt de komplikationer disse kan medføre. Dit fokusområde bliver patienter med Eisenmengers syndrom.

Du skal være interesseret i forskning og ønske at blive oplært i forskningsmetode, herunder selvstændig gennemførsel af dataopsamling, dataanalyse og skrivning af videnskabelig artikel samt kandidatspeciale/ forskningsårsopgave.

Studerende som ønsker at investere tilstrækkelig tid til at opnå publicering af en videnskabelig artikel som førsteforfatter i et peer-review tidsskrift vil blive foretrukket.

Du kan forvente at få mulighed for at fremlægge dine resultater ved relevante møder efter et velgennemført projekt.

Den forskningsårsstuderende forventes udover eget projekt at deltage i dataopsamling og analyse af data i Ph.d.-studerendes projekter.

Projektet er af forventet 6 måneders varighed med start 1. februar eller snarest herefter. Du vil være ansat som prægraduat forskningsårsstuderende med mulighed for at skrive kandidatopgave/forskningsårsopgave. Løn: 10.000/mdr.

Kort motiveret ansøgning bilaget 1 sides CV, bedes venligst fremsendt elektronisk snarest muligt, dog senest 14. december kl. 12:00 til lars.soendergaard.01@regionh.dk og cristel.maria.soerensen.01@regionh.dk. Ansættelsessamtaler, hvis relevant, forventes afholdt i januar 2013.

Nærmere oplysninger kan fås ved telefonisk kontakt til Ph.d.-studerende Cristel Sørensen; telefon nr. 35456888.

Vejleder på projektet vil være Overlæge, dr.med Lars Søndergaard.