10
dec

0

Interesseret i forskningsår i gynækologi?

Vi søger på gynækologisk afdeling på Herlev Hospital en medicinstuderende (fortrinsvis på kandidatdelen) i efteråret 2013, som har lyst til at være med til et spændende projekt inden for urininkontinens hos kvinder. Vi ønsker en opgørelse af komplikationer til urininkontinenskirurgi i Danmark for perioden 2007-2011. Der skal foretages journalgennemgang og dertil er udarbejdet et journalskema på baggrund af Clavien-Dindos Standard Klassifikation for kirurgiske komplikationer. Der stiles mod en artikel i et peer-reviewed tidskrift med den forskningsårsstuderende som førsteforfatter. Oplysningerne skal yderligere indgå i et ph.d. studium, som belyser forskelle i behandlingskvalitet inden for urininkontinens.

Der forventes en del rejseaktivitet.

Finansiering: Der skal søges fonde- aflønning som scholarshipstuderende.

Vejledergruppe: Professor dr.med. Gunnar Lose, og overlæge, lektor Ulrik Kesmodel

Vi håber at høre fra dig (og senest 6.januar)- kontakt  mfoss@health.sdu.dk for yderligere oplysninger.