01
feb

0

Center for Perioperativ Optimering søger scholarstipendiat

Stillingen:
Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger en dedikeret scholarstipendiat i forbindelse med opstart af 2 nye multicenter studier. Dine arbejdsopgaver bliver at bidrage til opstart og koordinering af 2 kliniske randomiserede kirurgiske projekter. Projekterne omhandler en ny og uafprøvet teknik til operation af lyskebrok. Der vil være ca. 5-7 danske centre involveret i projekterne og der vil inklusive dig være tilknyttet 4 ansatte fra CPO til projekterne. Arbejdsopgaverne omfatter kontakt til og koordinering af de deltagende centre i Danmark. Sporadisk rejseaktivitet til de deltagende centre i Danmark må påregnes.

Ligeledes tilbydes du at opstarte dit eget projekt. Der er flere projekter klar, som kan tilbydes, men du vil selv få stor indflydelse på emne og indhold, og dette aftales hurtigt muligst i ansættelsen. Du tilbydes ligeledes deltagelse i artikelskrivningskurser samt deltagelse i 3 skrive-retreats i løbet af ansættelsen.

Lønnen udgør 10.000 kr. månedligt, som er finansieret, og der skal således ikke bruges tid på at søge lønmidler. Stillingen har en varighed på 12 måneder, og dette kan ikke fraviges. Start: d. 1/9 – 2013

Den ideelle ansøger:
– Er medicinstuderende på kandidat-delen
– Er struktureret, dedikeret og flittig
– Har personligt drive og gode samarbejdsevner
– Er villig til at deltage i CPO’s aktiviteter
 

Om CPO:
Center for Perioperativ Optimering (CPO) er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. CPO har 26 ansatte og vi værdsætter et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO er man underlagt et krav om videnskabelig produktion, og det forventes at alle forskningsansatte skriver minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og backup fra seniore ansatte. Forskningsområderne spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk forskning, registerforskning, basal forskning og translationel forskning.

Ansøgning:
Kort ansøgning samt CV sendes til jakobburcharth@gmail.com inden d. 1/3 -2013. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere. Læs mere om CPO på: http://www.herlevhospital.dk/cpodenmark

Yderligere information:
Læge, ph.d.studerende Jakob Burcharth. Email: jakobburcharth@gmail.com, telefon: 26 27 26 62.

Professor, ledende overlæge, dr.med. Jacob Rosenberg