01
feb

0

Medicinstuderende søges til timelønnet forefaldende arbejde på klinisk projekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

Vi søger 2 medicinstuderende til timelønnet forskningsarbejde (FADLs takst). Det drejer sig om ca. 6-8 timer ugentligt pr studerende med fleksibilitet i eksamenstunge perioder.

Projektet, kaldet iPower, omhandler kvinder med angina pectoris, hvor der ikke er fundet stenose på koronararterier ved Koronar arteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær dysfunktion, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger og måling af endothel funktion.

Den studerendes arbejdsopgaver vil være følgende:

1)     Min. 2 månedlige forsøgsdage hvor den studerende bl.a. vil stå for at tage EKG, lægge venflon, blodprøvetagning samt håndtering, foretage måling af endothelfunktion og klargøring af mad til patienten.

Mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30

2)     forefaldende arbejde inkluderende print samt pakning af patientbreve, indtastning af data i et patientregister og andre praktiske opgaver.

Vi søger en medicinstuderende (intet semester krav) som er ansvarlig og glad for praktisk arbejde. Det er en fordel at have kendskab til venflon anlæggelse, men det er ikke et krav. Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte snarest og som kan afsætte mindst 2 hverdage til forsøgsarbejde pr måned.

Den studerende kommer til at arbejde i et team med flere PhD-studerende.

Opstart snarest muligt.

 

Interesserede bedes rette henvendelse til

PhD-studerende, Marie Michelsen, MD

Email: marie.m.michelsen@gmail.com

Tlf: 4016 3283