01
feb

0

Stud.med søges til fMRI-projekt med relevans for neurologi og oftalmologi

Projektet er en undersøgelse af det visuelle system i hjernen hos raske forsøgspersoner ved hjælp af funktionel MR.

Vi har i forvejen et stort datamateriale. Din opgave vil være at hjælpe med til at foretage enkelte MR-scanninger og efterfølgende analysere de indsamlede data. Desuden skal du finde litteratur, der er relevant for undersøgelsen.

Projektet er oplagt som en kandidatopgave i medicin.

Du skal være erfaren i medicinsk litteratursøgning og have en grundlæggende forståelse for forskningsmetodologi. Det er en fordel, hvis du desuden har erfaring med programmering, UNIX, Matlab og/eller statistik, men det er ikke noget krav, da du vil blive oplært i de relevante færdigheder. Det er desuden en fordel, hvis du har en Mac-computer.

Projektet forventes startet og gennemført hurtigst muligt, gerne inden for 4 måneder.

Arbejdet vil være i et sådant omfang, at det kan udføres sideløbende med studiet.

Dine vejledere vil være undertegnede samt overlæge, PhD, dr.med Messoud Ashina, Neurologisk Afd., Glostrup Hospital.

Skriv lidt om dig selv, dine faglige interesser og ambitioner og dine forventninger til projektet.

Ansøgningsfrist: 15-02-2013

Med venlig hilsen

Anders Hougaard,

MD, PhD Student
Danish Headache Center & Department of Neurology
Glostrup Hospital
Faculty of Health and Medical Sciences
University of Copenhagen
DK-2600 Glostrup, Copenhagen
Denmark
Phone: + 45 38 63 27 13
Fax: +45 43 23 39 70
E-mail: andhou05@regionh.dk