23
feb

0

Indkaldelse til PUFF generalforsamling 2013

PUFF holder generalforsamling d. 5 marts kl. 16:15.

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Forslag til vedtægtsændring
  4. Formandens beretning fra bestyrelsesåret 2011.
  5. Valg til tillidsposter: (bestyrelsen, formand, næstformand, sekretær, kasserer, PR-ansvarlig, webmaster, revisor)
  6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  7. Eventuelt

Efter mødet byder foreningen på pizza i studenterhuset for at fejre foreningens 4 års fødselsdag og sige tak til afgående bestyrelsesmedlemmer.

Venlig hilsen
Christian Ovesen Formand, PUFF