04
mar

0

Epi-/Genomlaboratoriet, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet søger stud. med. på kandidatdelen til forskningsår

Epi-/Genomlaboratoriet er et forskningslaboratorium på Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet ledet af overlæge, dr. med Kirsten Grønbæk. Vi arbejder med epigenetiske og genetiske ændringer samt non-coding RNA i relation til hæmatologiske cancere. Forskningsgruppen er sammensat af både læger og molekylær biologer, hvilket medfører en god dynamik i vores forskning. Vi er en meget aktiv gruppe og vi er vant til at have studerende tilknyttet både i forbindelse med prægraduat forskningsår, bacheloropgave og kandidat speciale. Gruppen består aktuelt af 2 post docs, 5 PhD studerende, 2 forskningsassistenter og 1 bioanalytiker.

Da vores forskning er meget molekylær biologisk orienteret forventer vi at du besidder en stor interesse for dette felt og at du har lyst til lave laboratorieforskning. Vi vil selvfølgelig sørge for at du modtager en grundig laboratoriemæssig oplæring.

Du vil komme til at arbejde med epigenetiske ændringer hos patienter med akut myeloid leukæmi og myelodysplastic syndrom. Du vil få dit eget delprojekt under vejledning af læge, post doc Marianne Treppendahl. Målet at du vil kunne få en artikel som førsteforfatter og vi forventer at du vil arbejde målrettet på dette og deltage i hele den proces der ligger bag en publikation.

Den ideelle ansøger:

  • Er medicinstuderende på kandidat-delen
  • Er interesseret i hæmatologi
  • Har en stor molekylær biologisk interesse
  • Er interesseret i at lave laboratorieforskning
  • Er struktureret, dedikeret og flittig
  • Har personligt drive og gode samarbejdsevner

Stillingen har en varighed på 12 måneder med start: d. 1/9 – 2013. Skolarstipendium søger vi i fællesskab, første ansøgningsfrist er allerede den 4/4-13, så vi forventer at du med det samme vil deltage i ansøgningsprocessen.

Ansøgning: Kort motiveret ansøgning med CV og karakterudskrift sendes til marianne.treppendahl@gmail.com inden d. 14/3-2013. Samtaler med kvalificerede ansøgere vil foregå i uge 12.

Yderligere information:

Læge, post. doc. Marianne Treppendahl, marianne.treppendahl@gmail.com, telefon 26211729.

Stud.med. Simon Husby, nuværende forskningsårs-studerende, simonhusby@gmail.com.

Overlæge, dr.med. Kirsten Grønbæk