16
apr

0

Forskningsformidling til lægmand

PUFF MÅNEDSMØDE I MAJ – FLYTTET TIL 25. APRIL: Lægmandsresumeer og mundtlige præsentationer til lægmand er obligatoriske og vigtige dele af forskning. Den gode fremstilling af forskningen bruges bl.a. til […]