09
apr

0

Prægraduat forskningsår i pædiatri

Er du interesseret i pædiatri?

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte hospital.

Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – Astma Begins in Childhood – et fødselskohortestudie, hvor vi følger ca. 700 gravide kvinder og deres børn; se www.bornogastma.dk

Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og forberede eget PhD studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, der overordnet består af forskningsårsstuderende, PhD-studerende og forskningsassistenter foruden datamanagers, statistikere, IT-support og administratorer samt vores professor. Dine arbejdsopgaver omfatter deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorte foruden din egen forskning.

Lønnen er 10.000 kr./mdr.

Tiltrædelse 1. august 2013.

Der er rig mulighed for selv at tilrettelægge dit projekt i samråd med professor Hans Bisgaard. Mulige projekter kunne omhandle effekten af overvægt på knoglemineraliseringen.

Kontakt: job@dbac.dk

Ansøgningsfrist er Fredag d. 19. april 2012 kl. 12.00, men vi ser på ansøgningerne løbende.