28
apr

0

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt om forebyggende behandling af personer med familiær disposition til hjerte-kar sygdomme

HAR YNGRE PERSONER MED EN FAMILIÆR DISPOSITION TIL HJERTEKARSYGDOM GAVN AF FOREBYGGENDE BEHANDLING?
 
Familiær disposition er en stærk risikofaktor for hjertekarsygdom. Guidelines har gentagne gange slået fast, at familiemedlemmer til personer, der rammes af blodprop i hjertet, bør tilbydes screening. Men trods disse anbefalinger foreligger der ikke undersøgelser af, om dette er muligt eller om det måtte være effektivt. Vi vil på nationalt plan beskrive raske førstegrads-slægtninge til patienter, der er behandlet for blodprop i hjertet, samt beskrive den potentielle effekt der ville være ved målrettet primær prævention blandt denne gruppe. Resultaterne vil vise om der er potentiale for forebyggelse af hjertekarsygdom i en ofte overset gruppe.

Aktuelle projekt er udelukkende registerbaseret, men fremtidige projekter med afsæt i dette projekt vil indeholde intervention/patientkontakt.
 
Projektet skal udføres på Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut, der tale om et samarbejde med bl.a. kardiologisk afdeling RH. Du bliver tilknyttet en gruppe der arbejder med kardiovaskulær epidemiologi, gruppen består af statistikere, epidemiologier, kardiologer samt yngre læger. Projektet forventes at munde ud i minimum en videnskabelig publikation med den studerende som (med)forfatter.
 
Forventet varighed 12 måneder., projekt start medio/ultimo 2013.
 
Der skal søges midler til egen løn (en mulig første ansøgnings-deadline er allerede 7.maj. 2013!) Projekt beskrivelse (protokol) foreligger og der kan forventes stor hjælp i forbindelse med denne og fremtidige ansøgningerne!

Interesse for kardiologi, samt erfaring fra klinikophold på medicinsk afdeling og/eller almen praksis en fordel. Tidligere forskningserfaring er en fordel men ikke påkrævet.

Der søges en skolarstipendiat, der evt. kan indskrives sig som forskningsårs-studerende.
 
Hvis du er blevet interesseret i ovenstående så skriv lidt om dig selv og send det til læge Mattis F. Ranthe, fly@ssi.dk, snarest muligt (pga. ovennævnte deadline) og senest fredag d. 3. maj 2013.