01
maj

0

Studerende søges til kandidatopgave i forbindelse med et pædiatrisk, epidemiologisk, registerbaseret forskningsprojekt om uspecifikke effekter af vacciner i Danmark

Traditionelt antages det at vacciner påvirker den specifikke sygdom den gives mod og intet andet. Men studier fra lavindkomstlande har vist, at vacciner kan påvirke syglighed og dødelighed af helt andre årsager end den specifikke sygdom vaccinen gives mod. Typisk mindsker levende vacciner sygelighed og dødelighed, mens inaktiverede vacciner kan være forbundet med øget sygelighed og dødelighed (se evt. mere her: Aaby P, Whittle H, Benn CS. Vaccine programmes must consider their effect on general resistance. BMJ 2012;344:e3769).

Vores foreløbige resultater fra Danmark viser, at den levende MFR-vaccine (paraply-vaccinen) beskytter børn mod infektionsindlæggelser. Vi søger en studerende til at undersøge en potentiel sammenhæng mellem MFR-vaccine og atopisk dermatitis.
Du skal:
– have stor interesse for pædiatri, immunologi og epidemiologisk forskning. Have lyst til at blive bedre til statistik (erfaring med statistik er en fordel men ikke et krav)
– være struktureret og selvstændig, men også indstillet på tæt samarbejde
– have kendskab til forskning
Projektet involverer bl.a. litteratursøgning, datarensning og statistisk dataanalyse.
Vi forventer at du starter på projektet medio 2013 og at resultaterne sammenskrives til en videnskabelig artikel. Vi regner med at projektet minimum løber over et halvt år, hvor studiet kræver en sammenhængende indsats.

Vi tilbyder dig mulighed for at forske i et engageret, veletableret og spændende miljø ved Grundforskningsfondens Center for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) ved Bandim Health Project på Statens Serum Institut. Læs mere på www.cviva.dk og www.bandim.org. Du vil gennem arbejdet med kandidatopgaven få praktisk erfaring med epidemiologisk forskning baseret på danske registre. Din vejledning vil til dagligt foregå på CVIVA i tæt samarbejde med din vejleder ved universitet (som vi finder i fællesskab).

Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes til ph.d.-studerende Signe Sørup (sgs@ssi.dk) senest d. 22. maj 2013. I ansøgningen bedes du angive hvor meget tid du har mulighed for at bruge på projektet. Har du nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Signe Sørup på mail eller telefon 32 68 36 75.