10
jun

0

Vil du være forskningsårsstuderende?

Vi søger 8 forskningsårsstuderende til deltagelse i et stort projekt, der undersøger hvilke faktorer, der bestemmer prognosen hos patienter indlagt i en akut modtagelse.

I forbindelse med projektet skal der tages blodprøver på 6000 patienter og deres journaler skal gennemgås og informationer lægges ind i en database.

Derudover vil hver enkel studerende få tildelt deres eget projekt som den studerende har selvstændigt ansvar for. Der er flere mulige projekter og endelig projektvalg bestemmes i samarbejde mellem vejledere og den studerende.

Det videnskabelige udbytte vil være, at den studerende bliver medforfatter på en publikation fra det store projekt samt være førsteforfatter på publikation fra det individuelle projekt.

De studerende vil skulle bruge ca. 3 måneder på det store fællesprojekt og ca. 9 måneder på det individuelle projekt.

Arbejdet vil primært foregå på Akutafdelingen og Kardiologisk Afdeling på Hillerød Hospital og aflønnes med 10.000 kr. om måneden. Arbejdstiden vil være ca. 40 timer ugentligt. Ansættelsen løber fra 1/9 2013 og 12 måneder frem.

Vi vil gerne have at du

  • Er medicinstuderende og har bestået din bachelor-del af studiet.
  • Er fleksibel
  • Er interesseret i forskning
  • Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe

Vi kan tilbyde

  • Vejledning af erfarne speciallæger
  • Forskningserfaring inden for både store og små projekter
  • Deltagelse i aktivt forskningsmiljø

Projektgruppen består af:
Seniorforsker, phd Jesper Eugen-Olsen, Hvidovre Hospital.
Professor, dr.med Bente Klarlund Petersen
Professor, dr.med Lars S Rasmussen, Rigshospitalet.
Professor, dr.med Lars Køber, Rigshospitalet.
Vicedirektør, Leif Panduro Jensen, Hillerød Hospital
Overlæge Georg  Söletormos, Hillerød Hospital
Overlæge Jacob Lundager Forberg, Hillerød Hospital
Lektor, Overlæge, dr.med Kasper Iversen, Hillerød Hospital

Ansøgningsfristen på stillingerne er 17/6 inden klokken 12.

Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv cv til kasper.k.iversen(snabel-a)gmail.com, der også kan kontaktes for eventuelle spørgsmål.