27
aug

0

Medicinstuderende søges til forskningsprojekter på Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

Hjerterehabilitering efter hjertekirurgi:

Formålet med projektet er at beskrive prædiktorer for effekt af hjerterehabilitering og prognose hos patienter som har gennemgået hjertekirurgi. Som udgangspunkt benyttes eksisterende kliniske data i en database med opfølgning bl.a. via registre (landspatientregistret, dødsårsagsregistret). Der vil være behov for en del oparbejdning af databasen, hvorfor forskningsåret kan indledes med timelønnet arbejde 5-10 timer ugentligt indtil opstart på forsknings(halv)år.

Den studerende vil få indsigt i hele den forskningsmæssige arbejdsproces fra ide til planlægning af projektet, dataforberedelse og analyse, præsentation af resultater og udarbejdelse af artikel. Gennem arbejdet vil den studerende få et solidt kendskab til epidemiologisk forskning herunder håndtering af større datamaterialer og statistikprogrammet STATA. Der vil desuden være god mulighed for international kongresdeltagelse.

Vejleder i projektet vil være professor Eva Prescott og overlæge Marianne Frederiksen, kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Mødetid ca. 8.00-15.30. Projektet er finansieret men ansøger vil også skulle udarbejde yderligere ansøgninger.

Krav: Du har afsluttet bachelor på medicinstudiet.
Opstart snarest muligt.

Interesserede bedes rette henvendelse til

Overlæge
Marianne Frederiksen
Email: Marianne.Frederiksen.01(snabel-a)regionh.dk
Tlf: 35 31 29 92

eller

Professor
Eva Prescott
Email: epre0004(snabel-a)bbh.regionh.dk
Tlf: 22 57 26 14