11
sep

0

Månedsmøde i PUFF – Good Clinical Practice

Hvad er Good Clinical Practice? Det er en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for undersøgelser, hvor mennesker deltager. GCP omfatter design, udførelse, dataindsamling og afrapportering af kliniske lægemiddelundersøgelser. Formålet med denne kvalitetsstandard er at give befolkningen sikkerhed for, at forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende beskyttes som beskrevet i Helsinki-deklarationen, samt at data fra kliniske undersøgelser er troværdige. I planlægningsfasen af ethvert klinisk forsøg er det altid en god ide at skele til Good Clinical Practice, især med den stigende medie bevågenhed, som kliniske forsøg underkastes.

Oplægsholder er en ekspert fra GCP-enheden, som har stor viden fra studier på nationalt og internationalt plan. Efter oplægget vil der være kage og rig mulighed for at tale med PUFFmedlemmer om alt mellem himmel og jord.

Sted: Møderum 1 (42.0.01) pavillonen.
Dato: 1.Oktober 2013 kl. 1700