13
okt

0

Kursus i Basal SAS programmering

 

Hvornår: 9.-10. november 2013, begge dage kl. 09.00-16.00
Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres efter tilmelding)
Antal deltagere: Maks. 40
Pris: 60/110 kr (PUFF medlemmer/ikke-medlemmer inkl. tilmelding til PUFF)
Hvad er SAS og hvem er kurset henvendt til?
SAS er en statistisk softwarepakke. På kurset tages udgangspunkt i SAS Enterprise Guide, inkl. SAS-kodning. Programmet er tilgængeligt gratis for alle studerende ved SUND KU via softwarebiblioteket på punkt.ku.dk.
Kurset er henvendt dig, som skal til at i gang med databehandling og statistik i forbindelse med forskning. Du er SAS nybegyndere med minimal eller ingen tidligere erfaring, men du skal som minimum have bestået metodekurset, da kurset kræver en basal statistiskforståelse.
Kursets formål:
Formålet er at deltageren skal kende og kunne bruge de grundlæggende SAS-funktioner og selv kunne finde og køre en statistisk test i SAS. Kurset er IKKE et statistikkursus!
Kursets indhold:
– Basal SAS-forståelse og -kodning
– Importering af data til SAS, f.eks. fra Excel og  SPSS
– Klargøring af data til statistik, herunder fletning af filer, rensning af data etc.
– Introduktion til statistiske tests i SAS
Undervisere:
Cand.med. Thomas Sehested, Sebastian Wiberg og Helene Kobbernagel samt stud.med. Lærke Nelson, Anne Louise de Barros Damgaard, Ottilia Vøgg og Hans Sævereid. Vi er uddannet til SAS-instruktører på SAS Academy hos SAS Institute Danmark.
Tilmelding: 
Skriv en email til saskursus(snabel-a)puffnet.dk med navn, telefonnummer, semestertrin samt om du er indskrevet som forskningsårsstuderende (eller skal til at indskrives). Tilmelding skal ske inden d. 18.10 kl 16.00.
Pladser uddeles efter først-til-mølle-princippet, dog med fortrinsret til nuværende eller snarligt kommende forskningsårsstuderende.