13
okt

0

Workshop i grundlæggende projektstyring og projektledelse

Et kursus i projektstyring med fokus på værktøjer der understøtter det faglige i
projektarbejdet. Kurset introducerer den klassiske vandfalds projektmodel og den mere
moderne agile projektmodel samt konkrete værktøjer til projektstyring med disse
projektmodeller. Konkrete værktøjer vi gennemgår på kurset er: projektbeskrivelsen,
målhierarkiet, interessentanalysen, risikoanalysen og projektpilen. Nogle af værktøjerne vil
blive afprøvet igennem små øvelser.

Kurset har dig som studerende på KU i centrum og tager praksisvinklen “Hvad gør jeg når
jeg skal styre og lede mit projekt?”. Kurset er således velegnet for dig der står overfor, eller
allerede er involveret i, kandidat eller forskningsprojekter.

Projektledelse og projektlederens seks ledelsesopgaver vil blive introduceret og vi vil
gennemgå, hvordan man kan sammensætte grupper og teams, motivere projektdeltagere
som vi ofte ikke kan bestemme over og håndtere konflikter.

Kurset er opbygget som en vekselvirkning af oplæg, diskussioner og øvelser, hvor vi
afprøver konkrete værktøjer. Som forberedelse kan du have et projekt med, som du kan
afprøve øvelserne på. Af hensyn til tiden, skal du dog være indstillet på efterfølgende, at
arbejde videre med øvelserne på egen hånd.

Du vil gå hjem med værktøjer til at starte og strukturere et projekt selv. Du vil få eksempler
på, hvilke problemer, der kan opstå og hvilke overvejelser du bør gøre dig i forbindelse
med opstart, gennemførelse og afslutning af et projekt.

Hvornår: Onsdag den 23. oktober kl. 17.30-21.00.
Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres senere).
Antal Deltagere: Maks. 30.
Pris, PUFF-medlemmer: 100 kr.
Pris, ikke-PUFF-medlemmer: 100 kr plus indmeldelse 50 kr, i alt 150 kr.
Tilmelding: Skriv en mail til Carstenbirch(snabel-a)gmail.com med navn, telefonnummer, semestertrin. Pladser uddeles efter først-til-mølle-princippet. Det er vigtigt at du angiver om du er PUFF medlem.
Forberedelse:  Som forberedelse kan du have et projekt med, som du kan
afprøve øvelserne på.

 

Tilbage