15
nov

0

Forskningsårs-studerende i Dermatologi

På Dermatologisk afdeling Bispebjerg Hospital søger vi 3 studerende til tre spændende forskningsprojekter (prægraduat forskningsår).  For stillingerne gælder det at det er ansættelse i et år på scholarstipendie-vilkår. Projekterne er med start i 2014, og af et års varighed. Starttidspunkt: Projekt 1 ønsker vi gerne at starte 1/1 2014, de øvrige projekter med start forårssemester eller efterårssemester 2014.

Projekt 1)
Forebyggelse af håndeksem – virker det?

Dette projekt er en epidemiologisk follow-up undersøgelse af en kohorte af sundhedsansatte vedrørende udvikling af håndeksem. Kohorten har tidligere været med i et randomiseret interventionsprojekt med henblik på forebyggelse af håndeksem, og i aktuelle undersøgelse evalueres tilstanden to år senere. Projektet er et samarbejde mellem Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus, og Dermatologisk afdeling, BBH, og arbejdet vil delvist foregå på Roskilde Sygehus

Projekt 2)
Probiotika og atopisk eksem

Dette projekt er en epidemilogisk undersøgelse af udvikling af atopisk eksem hos småbørn som har modtaget behandling med probiotika. Overvejende spørgeskema- og registerstudie. Udføres i samarbejde med neonatal-afdelingen RH.

Projekt 3)
Aquaporiner og hudens barrierefunktion

Eksperimentelt studie omhandlende proteiner i stratum corneum og indflydelse på hudens hydreringstilstand og barrierefunktion. Foregår delvist på COBIS på Tagensvej, KBH N, delvist på Bispebjerg Hospital.

Vejledere på projekterne er:
Jakob Jungersted, læge, phd, Dermatologisk afd., BBH
Gregor Jemec, prof. Dermatologisk afd., Roskilde Sygehus
Kristina Ibler, læge phd, Dermatologisk afd., Roskilde Sygehus
Tove Agner, prof. Dermatologisk afd. D, BBH

Projekterne kan søges ved henvendelse til følgende e-mail:  tove.agner(snabel-a)regionh.dk

Tilbage